Anunţuri, Ultimile Știri — martie 20, 2014 at 17:31

Primăria Călăraşi: Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

by

logo primarie

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, titular al  proiectului « EXECUŢIE STRADA  I. L. CARAGIALE » anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact asupra mediului  si fără evaluare adecvata  de către APM Călăraşi, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, propus a fi amplasat în Călăraşi, str. I. L. Caragiale, judeţul Călăraşi,

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, Nr.2, jud.Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet :www.apmcl.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.03.2014

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page