Anunţuri — august 24, 2013 at 18:39

Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in cadrul Masurii 41.111

by

Gal valea mostisteiGRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIŞTEI anunţă prelungirea pana la data de 10.09.2013 a perioadei de depunere a proiectelor in cadrul Masurii 41.111  (formare profesională, informare și consultanță), sesiunea nr.1/25.07-26.08.2013 (număr de referință inițial), conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală  Valea Mostiștei.

Data publicării anunțului: 23.08.2013

Data lansarii prelungirii: 23.08.2013

Numărul de referinţă (rectificat) al sesiunii cererii de proiecte:1/25.07-10.09.2013                                                                                  

Tipurile de beneficiari eligibili sunt entitățile publice sau private care activează în domeniul informării, educării, formării, consultanței.

Fondurile disponibile pentru Măsura 41.111- ” Formare profesională, informare și consultanțăsunt in valoare totala de  36.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte este de 12.000 Euro.

Data limită de primire a proiectelor este 10 septembrie  2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.111 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30  sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela), 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.  Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) și pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page