Comunicate de presă — aprilie 15, 2016 at 12:06

Precizări privind selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial

by

manuale_digitale1Pentru facilitarea accesului tuturor cadrelor didactice la informație și pentru a veni în întâmpinarea oricăror neînțelegeri referitoare la candidatura și selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial, facem următoarele precizări:

1.Criteriile generale de selecție și punctajul acordat acestora:

  • În cadrul fișei de evaluare, punctajul general acordat portofoliului profesional al candidatului este egal cu punctajul general acordat proiectului inovativ de programă școlară, respectiv câte 50 de puncte pentru fiecare aspect, din totalul celor 100 de puncte posibile. Astfel, se încurajează participarea unui număr cât mai mare de candidați, avându-se în vedere identificarea și valorizarea competențelor de creativitate și inovare ale celor care ar putea elabora programele școlare.

2.Proiectul inovator

  • Elaborarea proiectului inovator de programă școlară nu exclude posibilitatea unei propuneri de curs opțional la nivelul disciplinei sau inter / transdisciplinar.
  • În vederea asigurării egalității de șanse a tuturor candidaților și a garantării integrității evaluării, MENCS pune accentul pe originalitatea proiectelor. În situația unor suspiciuni, se va realiza verificarea proiectelor depuse, pentru a ne asigura de respectarea normelor de etică în elaborarea propunerilor.
  • Subliniem importanța elementului inovator al proiectului depus, acest accent regăsindu-se și în punctajul semnificativ acordat subcriteriului 5b.3 (respectiv 14 puncte). Astfel, este relevantă acordarea unei atenții deosebite formulării de activități de învățare inovatoare relevante pentru competențele specifice şi pentru conținuturile propuse, ca elemente ce particularizează caracterul programei.

3.Grupurile de lucru selectate: selecție, coordonare și desfășurarea activității. Reamintim că înscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu, în perioada 6 aprilie – 4 mai.Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu. Elaborarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII este planificată a fi finalizată în luna decembrie 2016.

  • Elaborarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII este planificată a fi finalizată în luna decembrie 2016.
  • Grupurile de lucru selectate vor fi coordonate și vor primi sprijin metodologic, pe parcursul întregii activități, din partea reprezentanților MENCS și ai ISE, care vor fi desemnați în acest sens.
  • Înscrierea candidaților în grupurile de lucru se face pentru fiecare disciplină, în acord cu prevederile Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2016, aprobat prin OMECS Nr. 5792/16.11.2015. Referitor la cadrele didactice care se pot înscrie în grupul de lucru pentru disciplina Educație socială, acestea pot avea oricare dintre specializările incluse în centralizator pentru postul/catedra Cultură civică.
  • În procesul de elaborare a programelor şcolare pentru clasele V-VIII, în vederea întăririi abordării interdisciplinare la nivelul curriculumului, participanții la procesul de elaborare a programelor şcolare pot fi solicitați să facă parte și în grupurile de lucru pentru alte discipline, din aceeaşi arie curriculară sau din alte arii curriculare.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page