Anunţuri, Ultimile Știri — mai 23, 2013 at 08:15

Pot ajuta? – Programul MOL de promovare a talentelor ediţia 2013

by

MOL_Romania_Programul_Pot_AjutaMOL România și Fundaţia Pentru Comunitate au anunțat lansarea celei de-a opta ediţii a Programului MOL pentru promovarea talentelor „Pot ajuta?”, prin care vor fi sprijiniți cu o sumă totală de 290.000 de lei tinerii cu performanţe deosebite în sport sau artă.

Finanţator: Fundatia Pentru Comunitate

Data limită: 15 iunie 2013

Grupul ţintă: Instituţii sportive (6); Persoane fizice (313)

Tip: Sprijinire financiară nerambursabilă (75)

Domeniu: Sport (6); Artă (18)

Ţara: Romania

Sursa: [pentrucomunitate.ro]

Cine poate participa?

Programul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România, care s-au născut între anii 1995 – 2005 inclusiv şi îşi desfăsoară activitatea sportivă, respectiv artistică, în România. Prin participant, în sensul prezentului Ghid, se înţelege orice persoană fizică sau orice echipă de sportivi sau ansamblu artistic, afiliat la un club sportiv sau de expresie artistică, sau instituţie şcolară din România, care a obţinut premii la competiții naţionale şi internaţionale de sport, respectiv arte în anii 2012 și 2013.
Pentru solicitările individuale sunt acceptate doar diplomele obținute individual, iar pentru aplicațiile în grup sau echipă sunt acceptate doar diplomele obținute în grup sau echipă.
Participanţii care au aplicat la Programul MOL de Promovare a Talentelor – „Pot ajuta?” edițiile 2006 – 2012, inclusiv cei care au fost desemnaţi câştigători, pot aplica şi la ediţia 2013, cu condiţia de a fi folosit banii alocaţi în conformitate cu datele menţionate pe contractul de sponsorizare, respectiv cu condiţia de a fi trimis raportul de cheltuieli până la data de 15 iunie 2013, data postei, sau împreună cu aplicaţia la programul actual. Nu pot participa la program copiii membrilor consiliului director, și angajaţilor Fundaţiei Pentru Comunitate.

Volumul total al sponsorizărilor240.000 lei, din care 160.000 lei în domeniul sporturilor și 80.000 lei în domeniul artelor.

Mecanismul de desfasurare a programului

Participanţii la program vor trebui să completeze documentaţia de participare aferentă fiecarui tip de sponsorizare solicitată. Această documentaţie este disponibilă pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Dovada expedierii dosarului de aplicare necesar pentru înscrierea în program nu reprezintă şi dovada recepţionării dosarului de aplicare de către Organizator.

Dosarul de aplicare trebuie să conţină:

 • Formularul de aplicație pentru categoria ARTĂ sau Formularul de aplicație pentru categoria SPORT.
 • Ofertă (oferte) de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute.
 • Declaraţia părintelui/susţinătorului (Anexa 2).
 • Declaraţia de susţinere din partea profesorului pregătitor.
 • Documentaţia rezultatelor obținute de aplicant în anii 2012 și 2013 (tabel și copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor), fotografii, înregistrări audio video pentru categoria arte pe suport CD sau DVD.
 • Copiile articolelor, apariţiilor în mass media despre performanţele aplicantului (constituie avantaj).

Un participant poate depune dosarul de aplicare pentru un singur proiect.

Copiile diplomelor se anexează tabelului în ordinea în care sunt cuprinse în tabel.

Note:

 • Un participant poate depune un singur dosar de participare.
 • Pentru solicitările individuale sunt acceptate doar diplomele obținute individual, iar pentru solicitările în grup sau echipă sunt acceptate doar diplomele obținute în grup sau echipă.
 • A se trimite doar xerocopii ale actelor solicitate.
 • Documentele expediate nu vor fi returnate participanţilor.

IMPORTANT: Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:

 • Numele solicitantului /solicitanților
 • Numele reprezentantului legal al solicitantului și calitatea acestuia (părinte sau tutore),
 • numărul de telefon,
 • adresa de e-mail.

Dosarele de aplicare, însoţite de anexele completate, se trimit prin poştă într-un singur exemplar la adresa: 400110 Cluj-Napoca, Oficiul Postal Nr. 1, Căsuța Poștală Nr. 1141. Pe plic se menționează: Pentru PROGRAMUL MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR – „POT AJUTA?”. Data limită de completare şi trimitere a întregii documentaţii este de 15 iunie 2013, data poştei. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru aplicaţiile care nu au fost trimise în termenul specificat, precum şi pentru aplicaţiile incomplete, ilizibile sau pierdute.

Rezultatele Programului vor fi publicate pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro cel târziu la data de 30 iulie 2013.
Persoanele care vor primi sponsorizările (denumite în continuare generic – „Câştigători”) vor fi anunţate în scris despre rezultatul obţinut, nu mai târziu de 15 august 2013 (data poştei).

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0264-599791 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de email talente@pentrucomunitate.ro.

Mai multe informatii si documentele pentru participare:

Ghidul programului                         Ghidul programului

Formular de aplicare artă             Formular de aplicare talente arta

Formular de aplicare sport          Formular de aplicare talente sport

Tabel rezultate la Anexa 4            Tabel rezultate la Anexa 4 talente

Declaratie parinte                               Declaratie parinte

Formular decont                                 Formular decont

Data limita15 iunie 2013.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page