Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — ianuarie 18, 2017 at 14:49

POR – Apelul de proiecte 2.2/2017 – IMM

by

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 și maximum 1 milion euro.

afaceriRata de cofinantare pentru o parte de cheltuieli este de 70% pentru microintreprinderile si intreprinderile mici si 60 % pentru intreprinderile mijlocii. Finantarea este diferita pentru Regiunea Vest 55%, respectiv 45%. Partea din investitie ”intagibila” (serviciile, cote, taxe, certificarea, internationalizarea) este finantata in proportie de 90%.

Microintreprinderile si intreprinderile mici pot face investitia in mediul urban, iar intreprinderile mijlocii pot face investitia atat in mediul urban, cat si rural.

Proiectele pot fi depuse incepand cu 23.02.2017, ora 12:00 până la: 23.08.2017, ora 12:00, insa in cazul in care proiectele depuse in primele doua luni acopera bugetul alocat, depunerea se va incheia.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sa aiba statutul de SRL, SRL-D, SA sau societate cooperativa si nu mai mult de 249 angajati;
 • Sa aiba investitia in codul CAEN din lista stabilita de program
 • Sa fie infiintat cel tarziu la 4 ianuarie 2016, sa nu fi avut activitatea suspendata temporar in anii 2016 si 2017
 • A inregistrat profit din exploatare in 2016
 • A inregistrat un numar mediu de cel putin 3 salariati in 2016
 • Sa aiba capacitatea financiara de a asigura partea sa de contributie
 • Locul de implementare (unde se va realiza investitia) sa fie in mediul urban sau rural in functie de tipul de intreprindere

Cheltuieli eligibile finantate in proportie de 70%/60% sau 45%/55%:

 • Construire/extindere spatii de productie/prestare servicii, este posibila si modernizarea in conditiile in care spatiul modernizat va fi dotat cu echipamente
 • Sunt incluse si utilitatile
 • Achizitionarea de echipamente  tehnologice,   utilaje,   instalații   de   lucru,   mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii  de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • Achizitionarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, precum si crearea unui magazin online

Cheltuilei eligibile finantate in proportie de 90%:

 • Certificarea/recertificarea produselor,  serviciilor,  proceselor,  de  către  un  organism  de certificare acreditat
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate
 • Investiții specifice  procesului  de  internaţionalizare  (participarea,  la nivel internațional,  în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant)
 • Servicii adiacente  proiectului  –  proiectare  (intocmirea  documentatiilor  pentru  avizare), consultanta, asistenta tehnica, cote si taxe

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page