Comunicate de presă, Ultimile Știri — martie 12, 2014 at 16:54

Pompierii militari desfăşoară în această perioadă acţiuni de informare preventivă în vederea preîntâmpinării unor situaţii de urgenţă

by

Pompierii militari desfăşoară în această perioadă acţiuni de informare preventivă la nivelul protopopiatelor din Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu, în vederea preîntâmpinării unor situaţii de urgenţă, care s-ar putea produce la lăcaşurile de cult în perioada Sărbătorilor de Paşte .

pompieri

În această perioadă, cadrele Inspecţiei de Prevenire (structură specializată a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi) efectuează la nivelul protopopiatelor din judeţ, o serie de acţiuni de informare preventivă, în care se vor întâlni cu preoţii de parohii şi îi vor consilia pe aceştia din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor, în vederea preîntâmpinării unor situaţii de urgenţă, care s-ar putea produce la nivelul lăcaşurilor de cult în perioada Sărbătorilor Pascale.

În acest sens, a avut loc în data de 11 martie 2014, la sediul Protoieriei din Călăraşi, o acţiune de informare preventivă, la care au participat 75 de preoţi de parohii, factori responsabili de organizarea şi desfăşurarea slujbelor religioase în lăcaşurile de cult din zona Călăraşiului.

Astăzi, 12 martie, cadrele Inspecţiei de Prevenire desfăşoară o întâlnire asemănătoare la sediul Protoieriei Olteniţa cu preoţi din această zonă, iar în următoarele zile se va organiza o astfel de activitate de informare preventivă  şi la protoieria  Lehliu Gară..

Acest gen de activităţi au menirea de a preveni producerea unor situaţii de urgenţă în apropierea şi la nivelul lăcaşurilor de cult pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, unde se înregistrează mari aglomerări de persoane.

Atât factorii responsabili de organizarea şi desfăşurarea slujbelor religioase în lăcaşurile de cult, cât şi cetăţenii care obişnuiesc să participe la aceste activităţi tradiţionale, trebuie să cunoască şi să respecte  regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi spaţiilor aferente lăcaşurilor de cult.

pompieri1

Reguli şi măsuri specifice de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi spaţiilor aferente LĂCAŞURILOR de cult

           Menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţia „deschis”, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros, iar în condiţiile unui număr foarte mare de participanţi se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber.

Amenajarea de locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, realizate din materiale incombustibile, precum beton, cărămidă, metal ori altele similare, în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, parcări, vegetaţie, arbori şi materiale combustibile. Lumânările aprinse se introduc în tăvi metalice umplute cu nisip sau cu apă, iar arderea acestora se supraveghează permanent.

Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, a atelajelor, autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât sa nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu.

Asigurarea întreţinerii corespunzătoare şi verificării periodice a instalaţiilor electrice, a sistemelor de încălzire utilizate, a aparatelor de preparat şi încălzit hrana şi a coşurilor de fum, precum şi remedierea tuturor defecţiunilor constatate la acestea, de către personal autorizat.

Evacuarea pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros din interiorul lăcaşului de cult a covoarelor, mochetelor, scaunelor şi băncilor nefixate de pardoseala şi care pot îngreuna evacuarea persoanelor în caz de incendiu, cu excepţia celor care constituie obiecte de cult sau care se utilizează potrivit tradiţiei ori ritualurilor religioase.

Asigurarea dotării cu stingătoare portative de incendiu adecvate, în număr de cel puţin unul la o suprafaţă de 200 mp, dar minimum doua stingătoare pe nivel.

Asigurarea dotării cu scări care să permită accesul personalului de intervenţie până la streaşina acoperişului.

Dotarea construcţiilor aparţinând obiectivelor de cult cu rezerve suficiente de apă ce se păstrează în butoaie şi cu găleţi necesare, în cazul în care nu este asigurată reţea de hidranţi exteriori de incendiu.

Verificarea, întreţinerea şi exploatarea cu asigurarea integrităţii tuturor elementelor componente, a instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului.

Interzicerea amenajării de arhive, precum şi depozitarea materialelor, registrelor, cărţilor, albumelor, lumânărilor, icoanelor, coroanelor, jerbelor in poduri, turnuri, balcoane, subsoluri, spaţii comerciale ori pe circulaţiile interioare şi scările din lăcaşurile de cult.

Asigurarea supravegherii sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu/fără acumulare de căldură, din construcţii, pe tot timpul funcţionării şi întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase.

Amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decorurile sau mobilierul combustibile.

Persoanele care exercită funcţia de preot sau orice altă funcţie care presupune exercitarea atribuţiilor de preot, recomandă participanţilor la activităţile de cult specifice sau la slujbele religioase, măsuri principale pentru apărarea vieţii şi bunurilor împotriva incendiilor.

La efectuarea de amenajări temporare ce se utilizează la desfăşurarea manifestărilor religioase cu public numeros se are în vedere neafectarea posibilităţilor de evacuare a persoanelor şi amplasarea acestora la distanţe de siguranţă de construcţii.

La terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spaţiilor, pentru a fi eliminate cauzele potenţiale de incendiu ce pot fi datorate activităţilor care s-au desfăşurat.

La terminarea activităţilor de cult specifice sau a slujbelor religioase, instalaţia electrică din aceste spaţii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a circuitelor care alimentează sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie contra efracţiei.

Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi
Plt. maj. Tătăranu Ştefan-Ovidiu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page