Politica, Politica naţională — decembrie 11, 2013 at 13:45

Politici centrate pe protecţia copilului

by

copii-saraciAsistăm în această perioadă de sărbători la nenumărate gesturi pe care politicienii şi aurorităţile, noi toţi le facem pentru copii. Fără a pune la îndoială buna credinţă a tuturor celor care fac aceste gesturi ele sunt totuşi nişte paleative pentru starea în care se află majoritatea copiilor din România.  

Redăm mai jos un material care reprezintă o viziune profesionistă asupra ceea ce trebuie să facă autorităţile pentru copii României.

Politici de protectie centrate pe copil

Experienta organizarii serviciilor sociale a demonstrat necesitatea existentei unui plan strategic care sa fie elaborat pe o perioada de trei-patru ani insotit de un plan anual de actiune. Planul debuteaza cu prezentarea principiilor si obiectivelor enuntate in legislatia nationala precum si in hotararile comunitatilor locale.

Crying Toddler With Arm In CastToate institutiile sociale implicate in administrarea bunastarii copiilor isi enunta misiunea fundamentala, anume asigurarea celor mai inalte standarde de sanatate, educatie si asistenta sociala, a posibilitatilor de dezvoltare personala printr-o abordare inter-institutionala coerenta, multi-disciplinara.

Un copil aflat in nevoie este acela care nu poate atinge, mentine sau nu are posibilitatea de a atinge si pastra un standard de sanatate sau de dezvoltare fara asigurarea de catre autoritatea locala a serviciilor necesare sau un copil care are un handicap.

Interesele copiilor in nevoie pot fi realizate printr-o strategie integrata ce impune cooperarea inter-institutionala si conlucrarea pe baza urmatoarelor elemente:

– apararea sanatatii;
– identificare timpurie si interventie;
– evaluare coerenta;
– servicii de preventie focalizate;
– protectie eficienta;
– calitatea serviciilor;
– monitorizarea rezultatelor si dezvoltare continua;
– asigurarea unei tranzitii eficiente de la servicii centrate pe copii la servicii centrate pe adolescent si adulti.

Scopul Planului strategic al serviciilor pentru copii vizeaza viitorul, directia dezvoltarii serviciilor si utilizarea optima a resurselor pentru copii. Pentru a traduce in practica aceste elemente este nevoie de:

– identificarea in plan local a acelor factori ce predispun familiile la criza iar pe copii la confruntarea cu situatii dificile;
– hotararea de a dezvolta si promova deprinderile de parinte;
– identificarea sistematica si cuantificabila a nevoilor;
– asigurarea unei evaluari adecvate a tuturor copiilor considerati a fi defavorizati;
– un echilibru intre serviciile protective si cele de preventie ce recunoaste faptul ca:
– primii ani sunt critici;
– interventia timpurie maximizeaza potentialul de preventie;
– imbunatatirea scolaritatii si a accesului la informatie are o valoare semnificativa pentru copii si pentru cei care se ocupa de serviciile destinate copiilor;
– dezvoltarea practicii profesionale;
– preocuparea constanta pentru asigurarea unor servicii de inalta calitate.

child

Planul strategic al serviciilor sociale cuprinde si strategiile elaborate in raport cu tipurile de clienti in care se includ copiii cu handicap, sprijinul familial pentru copiii aflati in nevoie, tinerii care ies din institutiile sociale, copii sub sapte ani, delincventii minori, problemele de adoptie, alte categorii relevate de analiza situationala. Strategiile axate pe grupurile de clienti au o structura compusa din definirea prealabila a grupului, precizarea obiectivelor interventiei, o analiza situationala cu serviciile de informare pentru grupul respectiv, dezvoltarea viitoare a tipurilor de servicii. Spre exemplu, o strategie pentru sprijinul familiilor cu copii aflati in nevoie inglobeaza urmatoarele obiective:

– asigurarea unei largi scheme de servicii pentru copii si pentru cei care au responsabilitatea parentala in vederea:
– prevenirii institutionalizarii copiilor si asigurarii sprijinului in familiilor lor;
– diminuarii riscului unor suferinte semnificative provocate de plasarea copilului in alte forme de ingrijire;
– ameliorarea calitatii vietii copiilor cu handicap prin facilitarea accesului la o gama larga de servicii in cadrul comunitatii;
– imbunatatirea vietii copiilor care au dificultati legate de accesul la resurse, din cauza izolarii rurale sau deprivarii urbane pentru a beneficia de egalitatea oportunitatilor;

– dezvoltarea unei strategii integrate ce cuprinde toate agentiile si institutiile care poarta responsabilitatea pentru serviciile sociale, dezvoltare care are la baza urmatoarele elemente;
– identificarea si interventia timpurie;
– evaluarea coordonata intre diversele institutii sociale;
– servicii centrate pe preventie;
– protectie eficace;
– asigurarea calitatii serviciilor complementare;
– preocuparea pentru respectarea fundamentului cultural, etnic, religios in activitatea tuturor institutiilor antrenate in furnizarea serviciilor sociale;
– asigurarea ca institutiile care coopereaza intre ele in oferta de servicii lucreaza cu criterii si nivele asemanatoare de supervizare a personalului ;

Strategii de sprijin familial si de protectie a copilului

Capacitatea redusa a politicilor centrate pe familie de a asigura un sprijin copiicoerent in ce priveste veniturile, locurile de munca pentru parinti, ingrijirea medicala si educatia, conduce la expunerea familiilor cu multi copii unor riscuri din ce in ce mai numeroase. Protectia copilului orientata in mod deosebit pe situatiile de criza dintre cele mai extreme, plaseaza in afara preocuparilor familii care trebuie sa faca fata singure unor riscuri ridicate. Desi se constata o crestere a inovatiei sociale in acest domeniu precum si aparitia unor noi servicii, nu s-a elaborat inca un sistem integrat pentru planificarea serviciilor destinate copiilor si familiilor aflate in nevoie. Nevoile unui copil pot fi foarte mari, dar daca familia are posibilitati de a face fata acestora atunci intensitatea sprijinului poate fi redusa. Riscul poate fi masurat in relatie cu :

– copiii –neglijare, abuz, de sanatate;
– parintii si familia– abuz de substanta, boli mentale sau fizice;
– societatea – familii numeroase, saracie extrema, probleme de somaj si de locuit.

Model de integrare a serviciilor destinate copiilor

Grupuri de risc pentru categoria cuprinsa intre 0-3 ani: copii abandonati, copii din familii monoparentale, copii din familii numeroase, copii cu handicap.

Servicii universale:

– beneficii maternale;

– servicii de sanatate;

– servicii de planificare familiala;

– servicii de ingrijire zilnica in centre comunitare;

Servicii orientate pe nevoi speciale ale copiilor si familiilor:

– asistenta medicala activa si monitorizare;

– beneficii banesti si de alta natura;

– servicii de asistenta sociala: centre pentru familii, consiliere parentala si sprijin, ajutor pentru familii, asigurarea ajutorului si a adaptarilor pentru copiii cu handicap.

copii_saraci_Servicii pentru nevoi acute ale copiilor si familiilor pe termen scurt sau pentru perioade de criza:

– beneficii banesti si de alta natura in situatii de urgenta;

– locuinta;

– ingrijire de tip foster pe termen scurt si mediu;

– centre de sprijin pe termen scurt si mediu;

– ingrijire rezidentiala de urgenta;

Servicii substitutive de ingrijire:

– adoptie:
– foster pe termen lung;
– locuinte cu un numar redus de rezidenti pentru copii cu handicap ce nu pot fi ingrijiti in familie;
– reunificare familiala;

Grupuri de risc pentru categoria cuprinsa intre 3-10/14 ani: copii in familii sarace, copii maltratati sau neglijati, copii cu handicap,  copii lipsiti de supraveghere;

Servicii universale:

– alocatii universale familiale;

– servicii universale pentru copii bolnavi;

– servicii de ingrijire in gradinite;

– servicii de hrana in scoli;

– servicii preventive de sanatate in scoli;

– educatie sanitara;

Servicii orientate pe nevoile speciale ale copiilor si familiilor lor:

– beneficii speciale pentru categoriile de risc (orfani,) copii cu un singur parinte, copii cu handicap

– activitati de monitorizare de catre asistentii sociali;

– servicii de asistenta sociala: consiliere familiala, consilierea victimelor abuzurilor, centre de sprijin si consiliere pentru familii aflate in situatii dificile;

– asigurarea nevoilor si a unor adaptari pentru copii cu handicap;

saracieServicii pentru nevoi acute ale copiilor si familiilor pe termen scurt sau pentru perioadele de criza:

– locuinte temporare;

– consiliere familiala;

– organizatii de auto-suport;

– asistenta publica pentru copii bolnavi si cu handicap fizic sau mental;

– asigurarea unor perioade de vacanta pentru copiii cu handicap;

– consiliere pentru victimele diferitelor traumatisme;

Servicii substitutive de ingrijire:

– reunificare familiala;

– familii foster;

– adoptii;

– ingrijire in rezidente mici;

Grupuri de risc pentru categoria cuprinsa intre 10/14-18 ani: copii neglijati sau care au suferit un abuz, vagabonz, copii si adolescenti cu comportamente deviante (prostitutie, abuz de substanta), adolescenti eliminati din ingrijirea institutionala, copii intrati pe piata muncii, tineri someri.

Servicii sociale universale:

– structuri adecvate educationale in invatamantul secundar;

– ameliorarea accesului la educatie;

– consiliere pentru orientarea in munca;

– servicii de sanatate in scoala centrate pe prevenirea imbolnavirii;

– strategii de preventie a delincventei;

– masuri de contracarare a riscurilor ce decurg din stilul de viata;

Servicii centrate pe nevoile speciale ale copiilor si familiilor;

– servicii educationale speciale pentru copiii exclusi social;

– servicii de asistenta sociala: consiliere familiala, consiliere pentru victimele unor abuzuri de natura diversa, consiliere pentru tineri ;

– servicii comunitare de pregatire si sprijin prin programe destinate celor ce ies din ingrijirea institutionalizata sau de tip alternativ;

Servicii pentru nevoi acute ale copiilor si familiilor pe termen scurt sau pentru perioadele de criza:

– asistenta sociala publica si privata, baneasca sau de alta natura;

– sprijin de tip ” hot-lines”;

– adapost temporar pentru perioadele de criza a adolescentilor;

Servicii substitutive de ingrijire:

– familii foster pentru copii neglijati;

– servicii foster pe termen lung pentru copiii cu handicap;

– mici unitati independente pentru sprijinirea celor ce ies din ingrijirea sociala.

sursa:rasfoiesc.com

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page