Anunţuri — iunie 13, 2018 at 14:32

POLITICA ECOAQUA SA CALARASI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

by

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ce stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal, și asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

ECOAQUA S.A., operator al serviciilor de apă potabilă și de canalizare în județele Călărași și Ialomița, prelucrează datele cu caracter personal al clienților săi, abonați cu contract ai serviciilor de apă și canalizare (numele, prenumele, sexul, data și locul nașterii, actul de identitate, codul numeric personal, cetățenia,  adresa  de  domiciliu/branșament, email,  telefon, semnătura, etc.). Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care clientul este parte sau pentru a face demersuri la cererea clientului înainte de încheierea unui contract.

ECOAQUA S.A. prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată și le colectează în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

ECOAQUA S.A. asigura utilizatarii sai ca a luat si va  lua in permanenta masuri de securitate informatica pentru a proteja aceste date personale si a nu intra in posesia altor persoane fizice sau juridice.

Clienții care apelează DISPECERATUL NON STOP ECOAQUA S.A. la numarul de telefon 0242 313 720, și care continuă convorbirea după ascultarea mesajului de informare înregistrat, își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor personale. Aceste date, furnizate prin intermediul liniei telefonice, sunt prelucrate în scopul analizării solicitărilor clienților și pentru îmbunătățirea calității serviciilor în legătură cu contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Pentru orice întrebare, comentariu sau orice solicitare privitoare la datele dumneavoastră, ne puteti contacta la adresa de e-mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com. De asemenea, aveți posibilitatea de a contacta și Responsabilul privind Protecția Datelor la nivelul ECOAQUA S.A., la următoarea adresa de e-mail: dpo.ecoaqua@gmail.com.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.