Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — martie 29, 2013 at 00:23

Politica de dezvoltare rurală după 2013

by

Elemente noi din propunerea Comisiei privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 

Politica de dezvoltare rurală după 2013Îmbunătăţirea coordonării între fondurile din cadrul strategic comun în vederea îndeplinirii obiectivelor Europa 2020, printr-un regulament comun pentru fondurile EU, armonizarea anumitor norme şi prevederi; printr-un Cadru Strategic Comun (CSC) pentru aceste fonduri UE care să ajute coordonarea la nivel comunitar; şi prin Contracte de Parteneriat (CP), asistând coordonarea la nivel naţional.

Un nou cadru pentru asistarea funcţionării fără probleme şi eficiente a tuturor programelor de dezvoltare rurală, prin „condiţionalităţi ex-ante ” (condiţii necesare pentru utilizarea eficientă a sprijinului UE); şi prin asigurarea unei rezerve de performanţă destinată fiecărui program în vederea recompensării progresului satisfăcător raportat la obiectivele selectate.

Îmbunătăţirea programării strategice prin obiective cuantificate stabilite în raport cu priorităţi comunitare clare pentru politica de dezvoltare rurală, corelate cu obiectivele Europa 2020; şi printr-o relaţie mai flexibilă între măsuri, combinaţii de măsuri şi obiective/priorităţi.

Posibilitatea de concepere a unor subprograme tematice pentru a aborda mai detaliat nevoile unor tipuri speciale de zone (de ex. zonele montane) sau ale unor grupuri speciale (de ex. fermieri tineri) din cadrul unui program naţional sau regional.

Un meniu de măsuri simplificat cu îmbunătăţirea vizibilităţii, domeniului de aplicare şi condiţiilor şi oferind mai multe posibilităţi în domenii precum transferul de cunoştinţe, gestionarea riscului şi diferite forme de cooperare (de ex. comercială, în domeniul mediului).

Potenţial crescut de dezvoltare locală cu un set de instrumente de iniţiere pentru Leader, posibilitatea de a combina diferite fonduri în vederea unei strategii integrate de dezvoltare locală şi prevederi clare pentru crearea capacităţii.

Susţinerea Parteneriatului european pentru inovare (PEI) 

„Productivitatea şi durabilitatea agriculturii”, pentru a contribui la construirea unei punţi între cercetarea modernă şi agricultura practică în vederea obţinerii unui sector agricol mai puternic şi mai durabil.

O abordare consolidată a interconectării, cu o reţea generală 

(„Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală”) şi două reţele de specialitate („Reţeaua de Experţi pentru Evaluare” şi noua „Reţea a Parteneriatului European pentru Inovare”).

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page