Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — aprilie 9, 2013 at 17:33

PNDR vine în satul tău!

by

Caravana de informare

foto2 Campania de informare PNDR vine in satul tau - CalarasiDescrierea proiectului
Campania presupune derularea unui circuit naţional de informare a beneficiarilor  Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013  PNDR, precum şi a potenţialilor beneficiari , privind derularea fondurilor europene acordate prin PNDR.
Campania se realizează sub formă de caravană informativă, în cadrul căreia 15 rulote expoziţionale parcug un traseu naţional în toate judeţele ţării. Aceste caravane efectuează săptămânal deplasări în peste 3.200 de comune, timp de 10 luni, astfel încât să poată oferi informaţii şi a distribui materiale informative şi promoţionale către cel puţin 160.000 de beneficiari PNDR (atât ai proiectelor  de investiţii încheiate cu APDRP, cât şi ai plăţilor directe acordate prin APIA) şi către publicul larg.
Etapele proiectului
Campania presupune derularea unui circuit naţional de informare a beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), precum şi a potenţialilor beneficiari, privind derularea fondurilor europene acordate prin PNDR.
Campania are două etape :
10 martie – 30 mai 2013 – cuprinde informarea publicului ţintă despre măsurile implementate de APIA. In aceasta perioada sunt organizate 1430 evenimente pentru prezentarea liniilor de finantare aferente Axei 2 PNDR – „Îmbunătătirea mediului şi a spaţiului rural”.
1 iunie – 30 octombrie 2013 – va cuprinde informarea publicului ţintă despre măsurile implementate de APDRP. In aceasta perioadă, vor fi organizate 1850 evenimente pentru prezentarea liniilor de finantare aferente Axei 1 PNDR – „Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”, si Axei 3 PNDR – Calitatea vieţii în mediul rural şi diversificarea economiei rurale”.
Materiale informative
Brosura InfoPNDR
Această broşură reprezintă un material de informare al potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare.
În cadrul acestei broşuri sunt prezentate cu titlu general regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a unui astfel de proiect.
Bunele conditii agricole si de mediu
Acest pliant descrie normele de eco – condiţionalitate pe care trebuie sa le respecte fermierii in anul 2013 pentru a putea beneficia de sprijin financiar din fondurile europene şi de la bugetul naţional, dacă respecţi. Aceste norme de eco – condiţionalitate se compun din:
– Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC);
– Cerinţe legale în materie de gestionare (SMR);
– Cerinţele minime privind utilizarea îngrăşămintelor .
Masurile de sprijin financiar pentru fermieri
Acest pliant descrie schemele/masurile de sprijin financiar din fondurile europene şi de la bugetul naţional, de care un fermier poate beneficia in anul 2013. Aceste scheme/masuri de sprijin sunt :
– Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
– Plăţi naţionale directe complementare (PNDC):
– Schema de plată separată pentru zahăr;
– Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:
– Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
– Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural.
– Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu.
Axa 2 a PNDR
Acest pliant descrie masurile Axei 2 a PNDR care beneficiaza de finantare in perioada de programare 2007 – 2013.
Drepturile si obligatiile beneficiarului
Acest pliant descrie drepturile si obligatiile beneficiarului fondurilor europene pentru dezvoltare rurala.
Etapele depunerii cererii de plata
Acest pliant descrie etapele depunerii cererii de plata pentru un proiect finantat prin PNDR.
Rezultatele implementarii PNDR
Acest pliant descrie stadiul implementarii Programului National de Dezvoltare Rurala la inceputul anului 2013.
Derularea proiectului în judeţul Călăraşi se va face în localităţile Borcea, Dichiseni,  Modelu, Călăraşi, Grădiştea, Roseţi, Cuza Vodă, Jegălia, Unirea
Judeţul Călăraşi

Judetul Calarasi

Grădiştea – Judetul Calarasi
Caravana: C3.1 S-Muntenia – Giurgiu
Data sosirii: 28-03-2013
Lider: Tatiana Panaghiu
Vorbitor secundar: Mariana Dutan

Borcea – Judetul Calarasi
Caravana: C2.2 SE – Constanta
Data sosirii: 30-04-2013
Lider: Marcela Neagu/Adrian Baciu
Vorbitor secundar: Dragos Moscalu

Jegălia – Judetul Calarasi
Caravana: C2.2 SE – Constanta
Data sosirii: 30-04-2013
Lider: Marcela Neagu/Adrian Baciu
Vorbitor secundar: Dragos Moscalu

Unirea – Judetul Calarasi
Caravana: C2.2 SE – Constanta
Data sosirii: 09-05-2013
Lider: Marcela Neagu/Adrian Baciu
Vorbitor secundar: Dragos Moscalu

Dichiseni – Judetul Calarasi
Caravana: C2.2 SE – Constanta
Data sosirii: 09-05-2013
Lider: Marcela Neagu/Adrian Baciu
Vorbitor secundar: Dragos Moscalu

Roseţi – Judetul Calarasi
Caravana: C2.2 SE – Constanta
Data sosirii: 10-05-2013
Lider: Marcela Neagu/Adrian Baciu
Vorbitor secundar: Dragos Moscalu

Călăraşi – Judetul Calarasi
Caravana: C2.2 SE – Constanta
Data sosirii: 14-05-2013
Lider: Marcela Neagu/Adrian Baciu
Vorbitor secundar: Dragos Moscalu

Modelu – Judetul Calarasi
Caravana: C2.2 SE – Constanta
Data sosirii: 14-05-2013
Lider: Marcela Neagu/Adrian Baciu
Vorbitor secundar: Dragos Moscalu

Cuza Vodă – Judetul Calarasi
Caravana: C2.2 SE – Constanta
Data sosirii: 15-05-2013
Lider: Marcela Neagu/Adrian Baciu
Vorbitor secundar: Dragos Moscalu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page