Dezvoltare durabilă, Economie — iunie 16, 2013 at 12:09

Peste 3600 de români vor avea din nou locuri de muncă, prin pornirea proiectului minier

by

rosia-montanaÎn prezent, la Roşia Montană peste 80% din oameni nu au locuri de muncă. Cel mai complex proiect industrial din România va crea mii de locuri de muncă în următorii 20 de ani, în multe domenii de activitate. În faza de construcţie a minei, la Roşia Montană vor lucra 2.300 de oameni. Apoi, pe perioada de funcţionare a minei, Proiectul Roşia Montană va crea peste3.600 de locuri de muncă directe şi indirecte, conform economiştilor britanici de la Oxford Policy Management.

Investiţii precum cea de la Roşia Montană sunt un adevărat motor pentru piaţa muncii din România.

Proiectul minier propus de RMGC nu vine în contradicţie cu alte proiecte de dezvoltare economică a zonei, ci dimpotrivă, poate acţiona ca un factor catalizator al acestora. Efectul economic şi social direct al proiectului este resimţit în mod deosebit în comunele Roşia Montană şi Bucium, precum şi în oraşul Abrud. Aceste localităţi, precum şi altele din zona proiectului Roşia Montană, au o tradiţie minieră îndelungată, fiind puternic afectate de situaţia actuală. Practic, mineritul a dispărut odată cu închiderea celor două exploatări de stat, RoşiaMin şi Cupru Min, lăsând fără loc de muncă peste 1200 de oameni din zonă. Lipsa acută a locurilor de muncă îi determină pe oameni, în special pe cei tineri, să plece către zonele urbane dezvoltate din ţară sau în străinătate. Ca urmare, zona este într-un proces continuu de depopulare şi îmbătrânire demografică.

La nivelul comunităţii, beneficiile proiectului Roşia Montană sunt următoarele:

  • Locuri de muncă – proiectul minier va crea peste 2.300 de locuri de muncă directe pe perioada etapei de construcţie a minei, 880 de locuri de muncă directe în timpul exploatării şi 3.600 de locuri de muncă în total, pe perioada operării;
  • Veniturile realizate de angajaţi vor fi de peste două ori mai mari decât media câştigurilor salariale la nivelul economiei naţionale;
  • Dezvoltarea afacerilor din zonă ca urmare a politicii de achiziţii a companiei RMGC, externalizării unor servicii, creşterii puterii de cumpărare a populaţiei – toate acestea vor crea noi locuri de muncă;
  • Acordarea de compensaţii băneşti substanţiale, cu mult peste valoarea de piaţă anterioară, pentru proprietăţile achiziţionate de companie; cu fondurile obţinute,  oamenii pot nu numai să-şi refacă gospodăriile afectate, ci şi să demareze afaceri proprii, menite să conducă la obţinerea unor profituri suplimentare;
  • Contribuţii majore la bugetele locale şi la bugetul de stat, ceea ce oferă posibilitatea realizării de investiţii de utilitate publică în zonă. Valoarea totală a impozitelor, taxelor şi dividendelor care vor fi plătite pe durata de exploatare a proiectului este de peste 1,8 miliarde de dolari;
  • Realizarea unei infrastructuri moderne, care va putea fi folosită şi după închiderea proiectului;
  • Facilităţi de microcreditare şi programe de pregătire adecvate, menite să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial al populaţiei din zonă;
  • Valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, ca urmare a programelor de cercetare arheologică finanţate  de companie.

Alternativele de dezvoltare economică a zonei prin agricultură şi turism pot fi avute în vedere doar ca surse de venituri complementare pentru persoanele care nu lucrează în industrie sau servicii. Potenţialul agricol este favorabil creşterii animalelor, dar această îndeletnicire, pentru a asigura un trai decent, presupune investiţii, cunoştinţe şi mai ales schimbarea mentalităţilor şi practicilor agricole, ceea ce nu este uşor. Presupunând că ar exista toate condiţiile, doar agricultura nu are potenţialul de a asigura mijloace de trai locuitorilor din zonă.

Sursa: http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/comunitate/dezvoltarea-comunitatii-de-la-rosia-montana.html

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page