Anunţuri, Ultimile Știri — martie 17, 2014 at 15:08

În perioada 17 martie – 18 aprilie 2014 GAL VALEA MOSTIȘTEI anunţă lansarea masurii 421 – Proiecte de Cooperare

by

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MOSTIȘTEI anunţă lansarea masurii 421  (Proiecte de Cooperare) în perioada 17 martie – 18 aprilie 2014, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Grupului de Acţiune Locală  Valea Mostiștei.

Data publicării apelului de selecție: 17.03.2014
Data lansarii sesiunii: 17.03.2014
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 02/17.03-18.04.2014

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 421 ” proiecte de cooperare” sunt:

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari
  • GAL-uri
  • Grupuri/parteneriate, care funcționează după principiul și metoda LEADER
3 GAL-uri (GAL Valea Mostiștei și alte două GAL-uri).

 

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 421 – ” Proiecte de Cooperare” sunt in valoare totala de  34.000 euro.

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

Data limită de primire a proiectelor este 18 aprilie 2014, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 34.000 Euro.

Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul  Solicitantului aferent măsurii 421, cât și în Ghidurile specifice măsurilor în care se regăsesc obiectivele proiectului, disponibile pe site-urile www.apdrp.ro si www.valeamostistei.ro/, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 421 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page