Ultimile Știri — octombrie 3, 2013 at 22:39

Pentru consiliul de administraţie al spitalului Călăraşi…

by

StetoscopSpitalul Călăraşi este un sat fără câini, legea privind accesul la informaţiile de interes public este călcată în picioare de toată lumea iar informaţiile sunt difuzate discreţionar în funcţie de “prietenii” şi interese discreţionare şi se pare că în jurul spitalului gravitează “o gaşcă” pentru care funcţionarea spitalului  nu este scopul principal… stimaţi tovarăşi spitalul Călăraşi este încă  o unitate de interes şi utilitate publică care trebuie să funcţioneze după legi şi nu după bunul plac al unora… Tetraedru se pare că l-a trimis pe un oarecare Florea Buţă care dă ordine şi controlează fără noimă unele activităţi ne-a declarat un angajat bine informat… acest Buţă este se pare aceeaşi persoană care a provocat dereglarea gravă a spitalului din  Turnu Severin.

Degeaba încearcă consiliul judeţean să facă faţă situaţiei…iată ce spune legea:

LEGEA numarul 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public…

Art. 16. – Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvânt, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.

Art. 3. – Asigurarea, de catre autoritatile si institutiile publice, a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Art. 4. – (1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii în acest domeniu.

(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.

Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana seconsidera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate..considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Nelu Bălaşa

2 Comments

    Leave a Comment

    You must be logged in to post a comment.

    You cannot copy content of this page