Tehnologii — septembrie 13, 2017 at 19:58

Paradigma dezvoltării se schimbă sub ochii noștri-Inteligența artificială

by

57574562-mlFiecare nou val al inovaţiei tehnologice a determinat schimbări dramatice în societate, modificînd radical modul de viaţă al oamenilor, relaţiile dintre ei, structurile de putere. Chiar şi răspîndirea unor tehnologii pe care azi le-am considera primitive ca cioplirea pietrei sau aprinderea focului au fost de natură să propulseze întreaga omenire pe cu totul alte coordonate.

Progresul tehnologic este nu doar cumulativ ci şi multiplicativ, drept urmare, viteza schimbărilor creşte exponenţial. Dacă revoluţia industrială din Evul Mediu s-a desăvîrşit în aproape jumătate de mileniu, iar epoca aburului a durat două secole, secolul XX este deja martorul a două valuri majore de inovaţie, introducerea producţiei de serie mare şi, respectiv, a automatizării proceselor.

Ne aflăm în pragul unei noi revoluţii, definită de introducerea pe scară largă a sistemelor de inteligenţă artificială şi de interconectarea reţelelor de schimb de date. Schimbarea de paradigmă se petrece chiar acum, în faţa ochilor noştri. Maşinile autonome au devenit o realitate, dronele livrează bunuri, iar sistemele expert bazate pe învăţare automată depăşesc deja în performanţă specialiştii umani.

Direcţia în care ne vom îndrepta este greu de prevăzut şi depinde, în mare măsură, de deciziile conştiente pe care le vom lua, atît noi ca indivizi, cît şi întreaga societate. Putem să ne îndreptăm spre un viitor definit de bunăstare generalizată sau spre o lume polarizată, cu o minoritate super-bogată şi o majoritate trăind la limita supravieţuirii. Decizia ne aparţine.

În ce măsură este adecvat actualul sistem de educaţie pentru a face faţă unei lumi în schimbare accelerată? Ce funcţionează bine şi ce ar trebui schimbat? Care este rolul părinţilor în acest demers? Cum poate încuraja mediul familial dobîndirea de către copii a unor aptitudini precum deschiderea către nou, flexibilitatea şi gîndirea critică?

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page