Basarabia -Documente şi Argumente, File de Istorie — ianuarie 29, 2014 at 20:40

Pagini din istoria Basarabiei – partea I

by

Enciclopedia Universală Italiană din anul 2003, arăta că Basarabia este o regiune din Europa răsăriteană aşezată între Marea Neagră şi între râurile Prut şi Nistru. Şi-a luat numele de la principele Basarab I, care a purtat în regiune mai multe lupte cu tătarii, cucerind stepa care se întindea de la Carpaţii Vrancei la Dunăre şi mare. Ea se întindea la nord în zona unde Trotuşul se vărsa în Siret, iar la sud de la Cetatea Albă până la gura Nistrului.

harta (12)

Această regiune a fost întotdeauna principala zonă de acces spre gurile Dunării, fiind disputată în nenumărate rânduri de tătarii din Crimeea, de turci şi de ruşi.

Prin particularităţile sale, Basarabia nu are nimic în comun cu Rusia. Aspectul românesc al regiunii a fost sesizat încă din secolul al XVII-lea. Geograful francez De Martonne nota la începutul secolului următoarele: „Basarabia are aceleaşi linii ale peisajului, aceleaşi sate ca şi Moldova.”

Spaţiul geografic al ţinutului dintre Prut şi Nistru a făcut teritoriul său foarte accesibil populării din vremuri străvechi. Cert este faptul că teritoriul Basarabiei a făcut parte integrantă din spaţiul de formare şi de dezvoltare al poporului român. Istoricul rus Veltman, nota în anul 1824 „Istoria Basarabiei nu necesităstudii speciale, ea este legată de istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti şi de soarta voievozilor”. Până în anul 1812 regiunea nu a format  niciodată o entitate istorică sau geografică deosebită. Ea era parte componentă a teritoriului locuit de români sau de strămoşii lor, iar Prutul nu despărţea două regiuni, ci curgea prin mijlocul aceluiaşi teritoriu, după cum curgea Siretul prin mijlocul Moldovei.

Se poate afirma fără reţinere că, Basarabia reprezintă cel mai răsăritean spaţiu al latinităţii. Ea este locuită de acelaşi popor care se întâlneşte şi în celelalte provincii româneşti.Acest popor nu are nici o asemănare cu ruşii.

Din cauza vicisitudinilor istoriei, neamul românescn-a avut un stat care să cuprindă tot teritoriul pe care fiinţa. De timpuriu, aici au năvălit cele mai felurite popoare şi părţi importante din teritoriu le-au fost subjugate. Abia în secolul XIV românii de la răsărit şi sud de Carpaţi au putut întemeia statele independente. Voievodatul Moldova şi-a cucerit independenţa în anul 1359, reuşind până la sfârşitul secolului să unifice spaţiul dintre Carpaţi, Nistru, Dunăre şi Marea Neagră. Apogeul acestui voievodat a fost atins în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. El a purtat mai multe lupte cu turcii, care au distrus cu această ocazie cetăţile moldoveneşti Chilia, Tighina, Soroca şi Cetatea Albă. În timpul domniei lui Bogdan al III-lea, Moldova s-a declarat vasală turcilor(1511) în condiţii destul de avantajoase: ţara şi-a păstrat autonomia, iar turcii nu aveau dreptul de a cumpăra pământuri sau să se stabilească în voievodat.  Domnul ales trebuia confirmat de poartă, se plătea anual 4000 de galbeni şi trebuia să asigure anual 40 de şoimi, 40 de soldaţi în caz de nevoie.

În anul 1634 prin capitularea încheiată între Vasile Lupu şi sultanul Mehmed al IV-lea, se făcea prevederea că frontierele Moldovei nu pot fi modificate şi vor fi păstrate intacte în întreaga lor întindere, capitulaţie rămasă în vigoare până în 1812. Poarta otomană va respecta această prevedere, mai ale că în anul 1699 prin pacea de la Karlovitz, polonezii au cerut includerea Moldovei în voievodatul Poloniei.

În 1712, turcii au încercat să transforme zona cetăţii Soroca în raia turcească, dar domnitorul fanariot moldovean Nicolae Mavrocordat s-a opus, arătând că este de datoria turcilor să respecte cu fidelitate angajamentul foştilor sultani pe care le luaseră faţă de ţările care s-au supus voluntar şi privilegiile şi drepturile nu puteau fi încălcate.

Totuşi, când a fost cazul, Poarta otomană a anexat unele părţi din Moldova. Astfel, în anul 1484, turcii au ocupat Chilia şi Cetatea Albă, Bugeacul şi Tighina în 1538, iar  Hotinul în 1713-1715. Şi, din păcate în anul 1775 s-a produs prima încălcare a capitulaţiilor, săvârşită în favoarea unei puteri străine. Bucovina a fost cedată Austriei.

Prof.dr. Mihai Cotenescu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page