Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — februarie 17, 2016 at 10:18

Ovidiu Nicolescu,CNIPMMR: Se subliniază din nou că noul Formular 088 a crescut în mod nejustificat birocraţia pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici

by

În cadrul conferinţei de presă organizată în data de 16 februarie 2016 de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România au participat Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, Preşedinte CNIPMMR, Dl. Liviu Rogojinaru Vicepreşedinte, Dna. Sebahat Kaya şi Dra. Ana Bontea, Director Dep. Juridic şi Dialog Social şi s-au prezentat următoarele subiecte:

ovidiu nicolescu

  1. CNIPMMR SOLICITĂ CA PROGRAMA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL SĂ FIE ORIENTATĂ SPRE DEZVOLTAREA INIŢIATIVEI INTREPRENORIALE

Referitor la cele trei variante ale Planului-cadru pentru învăţământul gimnazial din România, lansate în dezbatere publică de Ministerul Educatiei, CNIPMMR solicită orientarea Planului-cadru final şi spre dezvoltarea iniţiativelor intreprenoriale.

În acest scop propunem introducerea unei discipline obligatorii – „Educaţie întreprenorială”, în modulul III – Om şi societate. Această disciplină trebuie să aibă în vedere spiritul intreprenorial în completitudinea lui, adică în contextul societăţii în general, nu numai în mediul de afaceri. Educaţia intreprenorială trebuie să fie focalizată asupra dezvoltării spiritului de iniţiativă şi a creativităţii în toate domeniile, asupra iniţierii, demarării şi finalizării de acţiuni personale şi în echipă, care să genereze performanţe individuale, organizaţionale şi sociale.

Educaţia întreprenorială, proiectată şi implementată profesionist, generează la fiecare persoană formarea de competenţe necesare pe tot parcursul vieţii, asigură dezvoltarea individuală şi mult mai multe posibilităţi de afirmare în carieră şi de realizare individuală şi socială. Educaţia întreprenorială va contribui în mod direct la creşterea capacităţii tinerilor de a se integra în societate şi va diminua abandonul şcolar, fenomenele civice negative şi şomajul. În cadrul acestei discipline se vor putea integra într-o abordare pragmatică – formarea şi dezvoltarea de comportamente active şi de capacităţi inovaţionale şi acţionale intense – şi elementele esenţiale ale educaţiei interculturale, educaţiei pentru drepturile copilului şi educaţiei pentru cetăţenie democratică.

Disciplina Educaţie întreprenorială trebuie să fie o disciplină care să se regăsească pe întreg parcursul învăţământului gimnazial, care să determine o schimbare de fond a proceselor educaţionale în sensul adecvării la necesităţile şi cerinţele actuale ale pieţei muncii, ale societăţii moderne şi ale evoluţiilor internaţionale.

Valoarea investiţiei în spiritul întreprinzător în România = 22 de milioane de români + 22 de milioane de idei + 22 de milioane de acţiuni, care generează dezvoltare şi bunăstare
  1. CNIPMMR SOLICITĂ MODIFICAREA CODULUI FISCAL ŞI APLICAREA PENTRU IMM-URI A IMPOZITĂRII ÎN FUNCŢIE DE PROPRIETAR, CU RAPORTAREA LA VALOAREA CONTABILĂ

CNIPMMR solicită reanalizarea din perspectiva IMM-urilor a prevederilor Codului fiscal privind

procedura calculării impozitului pe clădiri în funcţie de destinaţie – rezidenţiale, nerezidenţiale sau mixte -, cu cote de impozit între 0,08 % şi 0,2% pentru clădirile rezidenţiale, faţă de cota din anul 2015 de 0,1 %, iar pentru cele nerezidenţiale între 0,2% şi 1,3%, raportate la valoarea cladirii rezultată dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.

Noul sistem de impozitare a clădirilor are ca efect creşterea semnificativă a sarcinii fiscale a IMM-urilor reprezentând impozit pe clădirile unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi a cheltuielilor birocratice (valoarea onorariului pentru raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, care trebuie depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă).

Potrivit studiului de caz realizat la nivelul Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii  Galaţi (anexat), noul sistem de impozitare a clădirilor are ca efect creşterea uriaşă a impozitului (indicele de creştere a gradului de impozitare mediu variind între 36,06% şi 1942,43% în funcţie de zona de amplasare a imobilului.

CNIPMMR solicită MODIFICAREA CODULUI FISCAL pentru exceptarea IMM-urilor sau cel puțin a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici de la noul sistem de calcul al impozitului pe clădiri și de la reevaluarea clădirii de evaluatori autorizați, cu menținerea pentru acestea a sistemului de impozitare din 2015, care stabilea cotele de impozit în funcţie de proprietar și raportarea la valoarea contabilă, (având în vedere că marea majoritate a IMM-urilor își au sediul la domiciliul întreprinzătorilor și că noul sistem de impozitare generează o creștere semnificativă a sarcinii fiscal a IMM-urilor, la care se adaugă costurile foarte mari pentru raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat).

Creşterea uriaşă a impozitului pe construcţii are efecte negative semnificative, costând în:

  • diminuarea numărului de întreprinderi (cel puţin 10% din IMM-uri urmând a de se desfiinţa ca urmare a creşterii costurilor de funcţionare);
  • reducerea activităţii IMM-urilor şi decapitalizarea lor (~30% din IMM-uri urmând a-şi diminua activitatea)

ceea ce va genera desfiinţarea unui număr de ~100.000 de locuri de muncă, cu diminuarea veniturilor bugetare aferente acestora rezultate din impozitele şi contribuţiile de asigurări obligatorii aferente salariilor noilor angajaţi, din TVA, taxe şi impozite.

CNIPMMR solicită revizuirea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr. 99/2013, raportat la dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Constituţia României potrivit cu care „Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere” şi la regulile concurenţei libere, pentru asigurarea respectării cerinţelor Consiliul Concurenţei, prezentate în “Raportul Piata Unica, Piata Nationala: politica de concurenta in sectoare cheie”, realizat impreuna cu Societatea Academica Romana (SAR) in anul 2009:

-“Profesiile liberale au evoluat ca sisteme închise care conservă ample privilegii pentru membrii lor, astfel încât încercările moderne de a creşte competiţia în aceste sectoare s-au lovit de o rezistenţă serioasă. Studiile recente şi practica altor state din Uniunea Europeană au arătat că eliminarea treptată a restricţiilor de concurenţă pe aceste pieţe a condus la o scădere a preţurilor şi nu a afectat în nici un fel calitatea serviciilor oferite către consumator. Această tendinţă trebuie promovată şi de România prin reducerea barierelor la intrarea pe piaţă şi prin relaxarea regulilor privind exercitarea profesiei”.

  1. REÎNNOIREA PE 10 ANI A MĂRCII CNIPMMR “TOPUL NAŢIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA”

Prin Decizia nr. 1002597/25.01.2016 a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci a fost aprobată reînnoirea mărcii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR): „Topul Naţional al Firmelor Private din România”, până în data de 18.04.2025.

În anul 1993, „Topul Naţional al Firmelor Private” organizat de CNIPMMR a reprezentat o premieră în România, de atunci şi până în prezent dezvoltându-se continuu, fiind un eveniment de referinţă pentru mediul de afaceri românesc, pentru recunoaşterea meritelor întreprinzătorilor şi promovarea în fiecare an a celor mai performante întreprinderi.

Tot în premieră la nivel naţional, la data de 18.04.2005 a fost înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci marca „Topul Naţional al Firmelor Private din România” a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

  1. DIN NOU DESPRE REVIZUIREA FORMULARULUI (088) ŞI NECESITATEA SIMPLIFICĂRII BIROCRAŢIEI PENTRU IMM-URI

CNIPMMR subliniază din nou că noul Formular 088 a crescut în mod nejustificat birocraţia pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici, reprezentând un chestionar de centralizare a unor informaţii incluse deja în alte formulare sau baze de date deţinute de autorităţile publice centrale şi că întreaga procedură de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni din sfera TVA este neclară şi netransparentă.

Astfel, CNIPMMR propune ca Formularul 088 – „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” să fie înlocuit cu o „Declaraţie pe propria răspundere privind intenţia contribuabilului de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, care să se completeze electronic şi să se depună online, deoarece societăţile care depăşesc plafonul de scutire a plăţii T.V.A. de 220.000 lei stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt de drept plătitoare de TVA, parcurgerea unei proceduri de evaluare a intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA nefiind justificată.

  1. SEMNAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU MUSIAD TURCIA

În cadrul conferinţei de presă de astăzi a fost semnat şi protocolul de colaborare al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii cu MUSIAD, Asociaţia Oamenilor de Afaceri şi a Industriaşilor Independenţi din Turcia, o organizaţie puternică ce are peste 11.000 de firme membre din domeniul industriei. În data de 21 martie 2016, asociaţia îşi va deschide primul punct de lucru în România unde consideră că exista un potenţial de dezvoltare ridicat. Biroul de lucru va avea ca principal scop promovarea ofertelor de afaceri din România în Turcia şi posibilitatea intrării de către firmele româneşti pe pieţele din Turcia. Până în momentul de faţă, asociaţia, prin numeroasele firme membre, deţine peste 1 milion de salariaţi realizând exporturi de peste 17 miliarde de euro.

La inaugurarea primului birou din România din data de 21 martie 2016, se estimează că vor participa peste 100 de firme din Turicia şi peste 150 din România ce vor putea interacţiona direct în cadrul evenimentului.

  1. ADERAREA CNIPMMR LA COALIŢIA PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI

CNIPMMR, menţinându-şi statutul de confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, este membră a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, asociatie a mediului de afaceri care cuprinde şi alte organizatii importante de profil ce care are drept scop constituirea unei platforme comune de dialog în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri din România.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page