Dezvoltare durabilă, Economie — iulie 10, 2013 at 10:50

OUG nr. 34/2006 a fost modificată prin Legea nr. 193/2013

by

oug34Noul prag pentru » achiziţia directă este de 30.000 de euro pentru bunuri şi servicii, respectiv 100.000 de euro pentru lucrări.

„Art. 19. – Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 de euro, exclusiv TVA, pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 de euro, exclusive TVA, pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.”

Puteți consulta toate modificările aici: www.monitoruloficial.ro/emonitor new/emonviewmof.php? fid=MS42otczMtgzotuwodAyRSszMA.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page