Editoriale — octombrie 4, 2017 at 20:44

Orașul SMART, cetățeanul SMART – 2 noi paradigme sociale și economice: Economy Sharing și Orașul de Date

by

Întreprinderile nu sunt imune la schimbarea societății. În trecut, au condus consumul, dar acum putem merge într-o etapă mai atentă, de ascultare a societății civile, chiar și prin intermediul internetului. Deci, ar trebui acordată atenție contururilor unui sistem care tinde să păstreze puterea și profiturile și care trebuie să accepte pe deplin provocarea schimbării viitoare.

smart cityExistă un aspect al orașelor determinat de răspândirea economiei cunoașterii care se dezvoltă cu hotărâre. Materia primă devine informație și cunoaștere, iar orașele pot fi caracterizate în modul în care informațiile și cunoștințele sunt produse, colectate și împărtășite pentru a genera inovație. Indiferent dacă este o comunicare financiară, economică, socială sau culturală, orașele sunt din ce în ce mai active în fluxurile fizice, dar și în cele imateriale.

Noua paradigmă a noii economii este sharing economy – economia partajată,  este un fenomen economic și social, bazat pe o abordare inovatoare de colaborare, dar și dinamică în utilizarea bunurilor și serviciilor, împingând un echilibru diferit între piață, stat și societate, atunci când piețele aderă treptat la rețele, proprietatea devine accesibilitate și mai puțin importantă dar afirmă cetățeanul inteligent, care în același timp este utilizatorul și producătorul de servicii.

Datorită interacțiunilor tehnologice și social media, această realitate explorează un potențial care poate compromite forțele tradiționale, cu clienții care devin furnizori de servicii și acționează drept catalizatori pentru a introduce în sistem resurse și bunuri care în mod normal nu sunt exploatate.

De fapt, există o schimbare în societatea noastră care impune partajarea, participarea, transparența și colaborarea ca noi baze ale economiei și societății. Pe scurt, împărțirea economiei devine o problemă foarte fierbinte, care este strâns legată de conceptul Smart City.

Încă din 2010, Rachel Botsman a început să schițeze o schimbare de paradigmă în cartea ”What’s mine is yours”, iar în 2013 The Economist a legitizat acest nou tip de economie dedicându-i coperta principală, și în 2014 PWC a produs o activitate de sistematizare interesantă, care justifică punctul de cotitură către modelele participative de împărtășire și colaborare, care astăzi operează patru tendințe macroeconomice,  și anume: inovarea tehnologică, schimbările climatice și deficitul de resurse, urbanizarea rapidă, schimbările sociale demografice.

O abordare proactivă a acestei noi paradigme ”economy sharing” va fi necesară atât pentru înțelegerea întregii game de impact a serviciilor partajate în economie, cât și pentru gestionarea eventualelor consecințe neintenționate. Îmbunătățirea participării la cât mai multe servicii economice în comunitate orientate către comunitate ar trebui să fie o prioritate de vârf a administrațiilor.

Este necesar ca orașele să se deschidă, să fie disponibile pentru utilizare, și să se implice cetățenii în o economie creată de și pentru oameni.

Orașul Smart, cetățeanul Smart

În limbajul politic actual expresia „oraș inteligent“ este adesea utilizată pentru a indica toate posibilitățile dorite în raport cu contextul urban, adesea având doar o idee vagă a zonelor în care se mișcă un oraș inteligent și, mai ales, cu o lipsă de conștientizare a rolului strategic pe care orașele îl joacă astăzi atât în ​​domeniul economic, cât și în cel social.

O primă definiție provizorie

Printre multele posibile definiții putem spune că: „Un oraș inteligent este o zonă urbană, bine condusă printr-o politică de perspectivă, care abordează provocarea globalizării și a crizei economice și care pun în termeni ce privesc competitivitatea și dezvoltarea durabilă, cu accent deosebit pe coeziunea socială, difuzarea și disponibilizarea cunoștințelor, creativitatea, libertatea și mobilitatea, care pot fi folosite pentru calitatea mediului natural și cultural”. În mod clar conceptul de orașe sau comunități inteligente este holistic, și ia în considerare mai întâi o „viziune“ generală a orașului, a administrației sale, a forțelor vieții publice și private, a teritoriul său și a vocației sale. Este util să nu avem un discurs vag, să înțelegem în ce domenii se plasează un oraș inteligent și despre ce ce proiecte gândite pentru bunăstarea echitabilă și durabilă, vorbim. Deci, iată în cele ce urmează o subdiviziune a conceptului pe șapte zone, frecvent utilizate în arena internațională.

1.Guvernare

Aceasta include toate inițiativele care vizează toate inițiativele menite să inoveze procesele de management intern la nivelul administrației locale, servicii avansate pentru utilizatori și noi forme de comunicare și interacțiune între autoritățile locale, administrații și cetățenii.

2.Economie

Această categorie se referă la inițiative legate de capacitatea administrației publice de a crea cel mai bun mediu posibil pentru a promova dezvoltarea afacerilor. Un oraș este inteligent numai dacă cetățenii săi sunt inteligenți. Motiv pentru care, un oraș inteligent își dotează cetățenii cu instrumentele necesare pentru participare: infrastructura, dar, de asemenea, campanii de sensibilizare și educare.

3.Energie

Fac parte toate inițiative care vizează utilizarea eficientă a surselor de energie disponibile, precum și căutarea și integrarea eficientă a noilor surse regenerabile de energie. Un exemplu sunt rețelele inteligente, și anume rețele electrice care integrează inteligent comportamentele și acțiunile diferiților utilizatori conectați, dar și inițiativele care aplică sursele regenerabile de energie în mediile urbane.

low powe smart city4.Mediu

Apărarea mediului se traduce, în principal, într-o mai bună gestionare a resurselor naturale. Intervențiile legate de acest domeniu vizează în principal: monitorizarea, gestionarea și protecția teritoriului; clima; gestionarea ciclului de deșeuri urbane, gestionarea apei și controlul poluării.

5.Condiții de viață

În acest domeniu sunt inițiative menite să îmbunătățească traiul urban și, împreună cu acesta, serviciile oferite de sectorul public cetățenilor. În primul rând, nevoia de a avea un sistem de asistență medicală și de bunăstare mai eficient și mai incluziv. Problema securității orașului ocupă de asemenea, mult spațiu în acest domeniu. Nu mai puțin central decât tema Condiții de viață, sunt proiectele ce vizează îmbunătățirea și menținerea patrimoniului cultural.

6.Mobilitate

Această zonă se ocupă de probleme legate de congestionarea traficului, care pun în discuție din ce în ce mai mult modul în care se poți muta oamenii și mărfurile, asigurând niveluri progresive de servicii mai eficiente, reducând în același timp externalitățile negative cu care se confruntă cetățenii. Prin urmare, se pot distinge două domenii: logistica orașului și mobilitatea oamenilor.

7.Oprirea și abandonarea politicii pentru comunitățile inteligente

În ultimul deceniu, totuși, modul în care sunt procesate și transmise informațiile a fost modificat drastic, în principal datorită dezvoltării tehnologiilor de rețea. Același spațiu urban a devenit un locație hibrid în care experiența fizică și experiența virtuală se combină, creând un sistem socio-tehnic extins, bazat pe combinarea locației și a rețelei. Interacțiunea continuă între locațiile fizice și fluxurile de informații a devenit și mai intensă prin răspândirea recentă a aplicațiilor georeferențiale utilizate de rețeaua socială bazată pe locație.

Realizarea acestui tip de oraș devine o experiență care nu se termină cu ceea ce este direct observabil, ci este îmbogățită prin comunicări, adnotări și rapoarte care provin de la comunitățile online. Prin urmare, orașul devine un set de elemente fizice și elemente imateriale, un sistem socio-tehnic ca mediu favorabil capitalului social, orașul capabil, capabil – prin acțiuni pozitive de incluziune, inovație și interacțiune – să susțină cetățenia activă , o comunitate inteligentă, menită să rezolve problemele comune și să creeze noi oportunități sociale, economice și culturale. Un patrimoniu de date și informații care constituie această nouă dimensiune, și care este imens.

În primul rând, sunt datele privind dimensiunile structurale și instituționale ale diferitelor sisteme urbane. Date privind domeniile financiare, economie și societate. Acestea sunt datele produse din însăși funcționarea orașelor: balanțe economice și statistici privind infrastructura care le găsim sub forma de date guvernamentale deschise (Open Government Data). Apoi, există date produse de aceeași tehnologie în uz, de la senzorii distribuiți acum, la orice dispozitiv: de la ascensoare, semafoare până la telefonul pe care-l avem în buzunare. Este Internetul lucrurilor (IoT-Internet of Things) conexe care produce informații în timp real. Exemplele sunt multe, dar este cu siguranță fascinant să te gândești la posibilitățile oferite de crowdsensing (măsurarea și colectarea datelor prin diferite tipuri de dispozitive de detectare (de exemplu, smartphone-uri) de către o mare masă de utilizatori, cu scopul de a partaja datele colectate cu cetățenii Smart City printr-o platformă comună TIC în interesul comunității) : sunt cetățenii înșiși care, prin utilizarea unor dispozitive similare, produc informații care apoi sunt returnate în mod elaborat.

Atâta timp cât ne limităm la cumpărarea unui kit și folosindu-l deconectat, suntem simpli consumatori, dar dacă folosim aplicația dedicată pentru conectarea la senzorii de internet, devenim noi furnizori de informații și ne ajută să facem mai detaliată și actualizată harta orașului nostru, cu valorile comune.

Dar există o altă mină de informații, actualizată la fiecare secundă în toată lumea, și care este rezultatul interacțiunilor sociale. Milioane și milioane de conversații se referă adesea la cum ne simțim, la ceea ce facem sau mâncăm și comentarii referitoare la faptele unei zile. Informațiile pot fi prelucrate și utilizate pentru modelele predictive sau pentru a înțelege gusturile și opiniile publicului. Așa-numita sentiment analysis, care azi este aplicată practic în toate.

Deci, o mină de date, dar ce să facem cu ea? Trebuie să dezvoltăm o nouă cultură de gestionare a bunului comun bazată pe cunoașterea nevoilor exprimate și a fenomenelor emergente. Fostul primar al New-York cita “Dacă nu puteți măsura, nu puteți gestiona”, asta înseamnă că dacă nu știți, dacă nu puteți măsura dinamica și efectele politicilor unui oraș, nu îl puteți guverna. Un oraș care poate răspunde la nevoi diferite în mod eficient, transparent și economic, este un oraș Smart, este un oraș Responsabil.

Asumând această perspectivă, de a pune cunoștințele în centrul activității administrative a unui oraș, orașul receptiv utilizează toate informațiile aflate în posesia sa, care derivă din funcționarea urbană, exploatând metode de analiză a datelor. Un oraș receptiv este un oraș care știe să utilizeze seturi de date eliberate de diferitele sale birouri și poate obține și date provenite din activități private. Dacă informațiile sunt strategice, sunt un bun comun, iar orașul receptiv trebuie să decidă ce informații private sunt de interes social.

Așadar, cine guvernează orașele noastre complexe se confruntă, prin urmare, cu o nouă provocare, aceea de a transforma în oportunități: dezvoltarea abilității de a transforma datele brute în informații și cunoștințe pentru managementul și administrarea orașului.

Concluzii:

Economie SMART, Management SMART, Condiții de viață SMART, Mobilitate SMART, Persoane SMART și Mediu SMART, înseamnă de fapt o sinergie a tuturor calităților operative care oferă Conceptul pentru “orașul inteligent”. Un oraș inteligent este inspirat din dorința de a aborda chestiuni de importanță socială majoră, cum ar fi reducerea emisiilor prin tehnologii curate, infrastructuri inteligente de mobilitate, modele urbane și de locuit mai durabile, asistență medicală mai eficientă, o bunăstare ecologică și  tehnologică pentru societatea care îmbătrânește și pentru persoanele dezavantajate. Pe de altă parte, este inspirat de dorința de a valorifica eforturile necesare pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor prin creșterea capacităților tehnologice, a competitivității și a potențialului de creștere a afacerilor.

Noua paradigmă economică – economia partajată este strâns legată de o altă nouă paradigmă care se impune cu rapiditate: orașul de date. Cât de importantă este conștientizarea individuală? Cât de mult putem face fiecare dintre noi pentru a facilita acest proces de schimbare? O mai mare conștientizare economică și schimbul de informații utile pentru consumul critic pot orienta votul nostru cu portofoliul prin favorizarea abordărilor economice civile. Potențiale instrumente puternice pentru orientarea producțiilor.

Liliana Manea

LA.C.E – Law, Communication, Enterprise – Italy

lace smart city

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.