Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — septembrie 26, 2016 at 18:03

Obstacolele întâmpinate de IMM-uri în accesarea fondurilor structurale

by

Având în vedere gradul redus de absorbţie a fondurilor structurale în țara noastră – rata curentă de absorbție pentru perioada de programare 2007-2013: 69,20% la 31 mai2016 – prin intermediul acestei anchete, ca și în edițiile trecute, s-au identificat şi ierarhizat principalele obstacole întâmpinate de IMM-uri în demersul lor de a obţine o finanţare nerambursabilă.

immCele mai importante două obstacole semnalate de întreprinzătorii respondenţi rămân cele din 2014, respectiv: birocraţia excesivă și instabilitatea reglementărilor şi a documentaţiei (77,46%) şi informaţiile insuficiente privind fondurile disponibile (44,25%).

Următoarele obstacole identificate au fost, în ordinea importanței acordate: fondurile proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanțării (38,23%); criteriile de eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit etc.) (36,77%); costul ridicat al creditelor şi garanţii insuficiente pentru acoperirea cofinanţării (34,40%); lipsa de încredere în firmele de consultanţă (17,06%) și capacitatea managerială (tehnică) de implementare redusă (11,41%).

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediția 2016.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page