Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — septembrie 16, 2016 at 08:30

”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” –strategia României pentru perioada 2016-2020, a fost aprobată

by

Strategia națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” pentru perioada 2016-2020și Planul operațional pentru implementarea acesteia au fost aprobate în ședința de astăzi a Executivului, două documente care vizează, în principal, asigurarea unui cadru normativ pentru promovarea principiilor și obiectivelor Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

dizabilitateConcret, strategia are ca scop stimularea participării active a persoanelor cu dizabilități la viața comunității, prin creșterea accesibilității la mediul fizic, informațional și comunicațional și a calității serviciilor sociale, dar și printr-o mai bună monitorizare a respectării drepturilor acestora.

Astfel, potrivit documentului, îmbunătățirea calității vieții acestora va fi posibilă prin accesul la servicii integrate de sprijin (sociale, de sănătate, educaționale) de calitate, dezvoltate la nivelul comunităților în care trăiesc.

De asemenea, creșterea competențelor persoanelor cu dizabilitate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, a valorii adăugate a muncii lor, dar și mobilizarea instituțiilor publice și a celor din sectorul privat și neguvernamental în susținerea procesului de implementare a strategiei vor duce la reducerea situațiilor de discriminare multiplă.

Mai mult, strategia stabilește că trebuie identificate şi eliminate acele condiţii sociale, economice, juridice, politice şi de mediu care acţionează ca bariere în exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilități, în așa fel încât acestea să participe deplin și efectiv în societate, la fel ca toți ceilalți.

Peste 752.000 persoane cu dizabilități vizate

Practic, măsurile vizează peste 752.000 persoane cu dizabilități (potrivit datelor înregistrate în luna iunie 2015), din care un procent de 97,7% se află în îngrijirea familiilor sau trăiesc independent, iar restul de 2,3% sunt asistate în instituțiile publice rezidențiale de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități.

Strategia are 8 direcții principale de acțiune

Strategia se focalizează pe 8 direcții principale de acțiune – accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare profesională, protecție socială, sănătate și statistici și colectarea datelor (aici găsiți un infografic) – și este structurată pe obiective specifice, cu termene concrete de realizare.

Download (PDF, Unknown)

Adaptarea serviciului de urgență și la nevoile persoanelor cu dizabilități, stabilirea cadrului legislativ, a unor standarde minime și instrucțiuni pentru accesul la sistemul public de transport, crearea unor servicii de sprijin pentru exercitarea capacității juridice, derularea de campanii de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice pentru combaterea stereotipurilor negative, precum și dezinstituționalizarea acestora, în etape, din centrele rezidențiale de tip vechi (în paralel cu dezvoltarea unor servicii specifice) sunt câteva dintre măsurile prevăzute în documentul aprobat astăzi.

ANPD va monitoriza implementarea 

Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), instituție aflată în subordinea MMFPSPV, va monitoriza implementarea strategiei la nivel național, urmând ca, în termen de 120 zile de la aprobarea strategiei și la propunerea ANPD, să fie aprobate, prin ordin al ministrului, și metodologia și instrumentele de monitorizare.

Tot ANPD va elabora, anual, un raport despre stadiul implementării strategiei, care va fi publicat în al doilea trimestru al anului următor pentru anul precedent, o primă etapă de evaluare fiind prevăzută pentru sfârșitul anului 2017.

Resursele financiare necesare implementării strategiei provin, în principal, de la bugetul de stat, de la bugetele locale şi din fonduri europene.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page