Cultură şi Educaţie, Educaţie — mai 9, 2013 at 00:35

O ŞANSĂ SPRE VIITOR

by

Clubul Copiilor nr. 1 din Olteniţa a fost înfiinţat în anul 1948. Construcţia este apreciată ca una dintre puţinele clădiri vechi din Olteniţa care au fost păstrate, rămânând funcţională şi la ora actuală.

O ŞANSĂ SPRE VIITOR

Din anul 1948 funcţionează ca instituţie a Ministerului Învăţământului,  de organizare şi petrecere a timpului liber al copiilor. Până în 1990 a purtat denumirea de “Casa Pionierilor”.

La ora actuală este o instituţie de învăţământ în care se desfăşoară activităţi instructiv-educative specifice, în afara cursurilor şcolare, prin care se aprofundează şi se completează cunoştinţe, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor.

Această instituţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, sub directa conducere a Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi,  cunoscând o dinamică puternică în ceea ce priveşte numărul de cercuri şi diversitatea lor. Acestea se adresează copiilor din gradiniţe, şcoli primare, gimnaziale, şi liceale din municipiul Oltenita.
Activităţile sunt conduse de o echipă de cadre didactice calificată şi specializată pentru activităţile de timp liber, formată din profesori, ingineri, maiştri instructori şi învăţători. Baza materiala se compune dintr- o clădire situată in Parcul Central cu nouă cabinete, o sală de dans şi mai multe terenuri de sport.

Clubul Copiilor nr. 1 din Olteniţa este o instituţie de învăţământ în care se desfăşoară activităţi instructiv-educative, specifice, în afara cursurilor şcolare prin care se aprofundează şi se completează cunoştinţe, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei şi opţiunilor copiilor, se organizează petrecerea timpului liber prin programe educative. La activităţi pot participa în mod gratuit şi la liberă alegere, copii preşcolari şi elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal şi din casele de copii, fără deosebire de naţionalitate, sex şi religie, corespunzător intereselor, aptitudinilor şi preferinţelor lor.

Caracterul activităţilor spre care se îndreaptă copiii este opţional, vocaţional şi nu în ultimul rând aptitudinal, conferindu-i, Clubului Copiilor statutul de unicat în Olteniţa.

[wzslider autoplay=”true”]

Copiii vin la cursurile organizate aici din pasiune, rezultatele fiind extraordinare.

În cadrul clubului se desfăşoară activităţi cu conţinut ştiinţific, cultural artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, sportiv, turistic şi recreativ, vizând atingerea unor obiective nobile pentru menirea sa de pregatire a copilului, în colaborare cu şcoala şi familia pentru afirmarea personalităţii individuale în societate, de aprofundare şi extindere a  cunoştinţelor obţinute în procesul de predare-învăţare potrivit vocaţiei fiecăruia, prin activităţi complementare activităţii din şcoală, vizând orientarea sa profesională viitoare, de stimulare a spiritului investigaţiei şi creativităţii, de asigurare a egalităţii şanselor de educaţie prin atragerea copiilor şi tinerilor indiferent de naţionalitate, sex, religie, de educare în cadrul drepturilor omului şi drepturilor copilului, de realizare a activităţilor propuse, pe baza parteneriatului educaţional şi prin crearea şi dezvoltarea legăturilor sistemului naţional de învăţământ cu societatea civilă.

Rezultatele muncii cadrelor didactice şi a copiilor pe care-i pregătesc se regăsesc în nenumăratele diplome câştigate la concursurile si festivalurile la care au participat, la spectacolele pe care le suţin cu diverse ocazii şi toate acestea cu sprijinul permanent al părinţilor care sunt aproape de copiii lor.

Clubul Copiilor nr. 1 din Olteniţa este o unitate de învăţământ specializată în activităţi educative extraşcolare distinctă şi bine reprezentată în structurile de învăţământ ale municipiului.

Are o istorie bogată, un prezent apreciat şi un viitor pe măsura idealurilor oricărei activităţi formative. Este şi rămâne pentru toţi copiii municipiului o alternativă de petrecere a timpului liber.

Vrei sa cunosti dansul? Priveste-l de departe. Vrei sa-l iubesti? Priveste-l de aproape.

Avem doi profesori de dans: Dan Dimitriu si Daniela Durneac, la cercurile de dansuri moderne si dansuri populare care sunt pasionati în ceea ce fac.

Eşti copil sau eşti părinte si vrei sa cunoşti dansul? – te aşteptăm la noi!

O sansa spre viitor1

Ceea ce aşteaptă cei mai mulţi oameni de la viaţă este să aibă şanse corecte, egale de a-şi urmări şi realiza propriile planuri de viaţă. La cercul de studii europene coordonat de doamna profesoară Maria Maria copiii învaţă despre diversitate – o şansă în plus spre viitor.

O ŞANSĂ SPRE VIITOR2

La cercul de artă populară copiii au ca mijloc de exprimare activitatea artistică creatoare şi învaţă să oglindească realitatea prin talentul şi măiestria cu care sunt înzestraţi îndrumaţi fiind de doamna profesoară Ecaterina Mitran.

O ŞANSĂ SPRE VIITOR3

Cutezanţa copiilor este modelată sub atenta coordonare a domnului profesor maistru Valentin Postolea.

O ŞANSĂ SPRE VIITOR4

Cercul de educaţie muzicală este un cerc al prieteniei, copiii indrumaţi de domnul profesor Dănuţ Benone Pavelescu participând la numeroase activităţi şi concursuri.

O ŞANSĂ SPRE VIITOR5

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page