Evenimente, Ultimile Știri — iunie 23, 2016 at 11:20

O Românie accesibilă într-o Europă fără bariere! Probleme și realități privind accesibilitatea persoanelor cu handicap

by

În data de 21 iunie 2016, Consiliul Național al Dizabilității din România în colaborare cu DGASPC Călărași, Consiliul Județean Călărași, Primăria Călărași și Asociația Sporting Club Galați, a organizat la Călărași conferința ”Dezvoltarea capacității instituționale a CNDR”, unde s-au întâlnit ONG-urile din județul Călărași și instituțiile publice responsabile cu implementarea prevederilor Convenției ONU, pentru identificarea și soluționarea problemelor specifice accesibilității la nivel local, județean și regional.

conferinta CNDR024Întâlnirea a avut ca scop principal semnarea acordului între Consiliul Național al Dizabilității din România, Consiliul Județean Călărași și DGASPC Călărași. Acest acord este important datorită faptului că, la sfârșitul anului 2017, CNDR trebuie să facă Raportul Alternativ de Țară  privind respectarea art 9 din Convenția ONU referitor la drepturile persoanelor cu dizabilități, accesibilitatea.

Tema de dezbatere a conferinței a fost  ”O Românie accesibilă într-o Europă fără bariere”, o temă care a permis actorilor implicați să abordeze un spectru larg de probleme și realități privind accesibilitatea persoanelor cu handicap și posibilitatea acestora să trăiască independent și să participe pe deplin la toate aspectele vieții. Din păcate, în România s-a făcut foarte puțin în acest domeniu, iar barierele care împiedică persoanele cu handicap să trăiască liber și demn sunt departe de a fi înlăturate.

La conferință au participat Daniela Tontsch – președintele Consiliului Național al Dizabilității din România, Justina Radu – director executiv Consiliul Național al Dizabilității din România, Doinița Nicolae – director general DGASPC Călărași, Daniel Ștefan – manager public Consiliul Județean Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin – primarul municipiului Călărași, George Iacob – prefectul județului Călărași, Vasile Cristea – președinte Asociația Sporting Club Galați și vicepreședinte al Comitetului Paralimpic Român, Ghiocel Bontaș – Fundația SO.SI.SE.SA, Claudia Bretan – Consiliul Național al Dizabilității din România, Marius Dumitrescu – director, Direcția pentru Tineret și Sport Călărași, Paraschiv Stan – președinte Asociația Națională a Surzilor din România-filiala Ialomița, Grosu Lavinia – director executiv adjunct DGASPC Călărași, dr. Mihaela Mazilu – președinte comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, Corina Magearu – inspector școlar învățământ special ISJ Călărași, Savu Mariana – manager proiect ”Transformă dizabilitatea în abilitate”, Zeța Pompilia – președinte Asociația ”Noi orizonturi”, Simona Stroescu – psihopedagog Grădinița ”Step by Step”, Tulpan Elena – director executiv Asociația de sprijin a copiilor cu handicap fizic din România, Robert Șerban – șef serviciu evaluare copii DGASPC Călărași, Mariana Vasile – AJOFM Călărași, Nicolescu Nicoleta – asistent social DGASPC Călărași, Dumitru Nicoleta, Elena Ulmeanu – DGASPC Călărași, Cornelia Toma– CIA Ciocănești, Nițulescu Sanda– SERA Călărași, Camelia Varga – CPRU Sfânta Maria, Daniela Arbagic – Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călărași, Giani Taflaru – Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Oltenița, Mihaela Dumitru –  CSC Dumbrava, Birjaru Nicolae – CPF Făurei, Paul Dragu – C.P. “Sf. Ștefan” Perișoru, membri lotului paralimpic al Asociației Sporting Club Galați, copii și asistenți sociali din centrele de asistența și asociații.

conferinta CNDR035”DGASPC Călărași e onorat că la Călărași se desfășoară un eveniment de o asemenea amploare, și afirm că îmi doresc să depășim barierele, nu vreau să mai existe două lumi diferite, cea a oamenilor fără probleme și cea persoanelor cu dizabilități, eu vreau ca această barieră să dispară”, a afirmat Doinița Nicolae, directorul general al DGASPC Călărași.

conferinta CNDR038” Îmi face plăcere să observ că alături de Consiliul Județean sunt reprezentanți ai tuturor instituțiilor publice din municipiul și județul Călărași, care împreună cu ONG-urile și societatea civilă concură la crearea unui climat unde să existe practic, accesibilitate pentru toate persoanele. Vrem ca acest eveniment să devină o permanență, iar accesibilitatea să fie un cuvânt comun pentru toată lumea”, a declarat Daniel Ștefan, manager public Consiliul Județean Călărași.

conferinta CNDR039”Nouă ne revine sarcina ca prin măsuri guvernamentale să susținem și să dezvoltăm ceea ce împreună apreciem că se poate, iar comunitatea locală să dezvolte acea cultură a educației pentru semenii noștri aflați în nevoi, și nu ușoare”, a subliniat prefectul George Iacob, subliniind importanța implicării instituțiilor și la nevoia de a crea și în județul Călărași a unei școli speciale pentru persoanele cu dizabilități.

”Trebuie să armonizăm această legislație, care totuși este alambicată și nu prea există interes privind finanțarea acestui sector foarte sensibil și pe care comunitatea europeană pune foarte multă bază. Am încercat și încerc să mă apropii cât mai mult, în timpul celor opt ani de mandat ca vicepreședinte al Consiliului Județean m-am zbătut pentru unele drepturi ale mamelor și ale asistenților. Lupt și acum, dar legea este așa cum este și trebuie să o respectăm, dar totuși în perioada de 4 ani am reușit să realizăm ”Centrului de zi pentru persoane cu handicap”. Am achiziționat și un microbuz pentru deplasarea persoanelor cu handicap și sper ca în perioada următoare să rezolvăm cu toate documentele cerute de lege și acest microbuz să poată fi folosit în beneficiul acestor persoane.

conferinta CNDR041În încheiere, spun că ar trebui să ne respectăm fără să ținem cont de aspectul fizic și doar pentru ceea ce reprezentăm ca oameni. Ar trebui să facem un front comun și să încercăm să trecem toate obstacolele pe care viața de zi cu zi ni le dă, și să mergem înainte împreună, cu bune și cu rele. Și dacă suntem uniți vom da o altă valoare acestui segment al populației, de fapt valoarea sa normală, și îl vom pune acolo unde este locul în viața socială. Din partea noastră a instituțiilor sprijinul este garantat, trebuie doar să veniți și să ne solicitați, și suntem lângă d-voastră”, a declarat primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin.

conferinta CNDR045CNDR fiind preocupat în permanență de creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, la începutul anului 2016 a înaintat Parlamentului României trei proiecte de inițiativă legislativă prin care face următoarele recomandări:

 • Instituirea unor facilități importante, recomandabil gratuitate de acces, a persoanelor nedeplasabile, mai ales a celor cu dizabilitate gravă, la toate site-urile cu informație științifică, artistică, educațională, culturală în genere.
 • Instituirea unui consiliu consultativ format din specialiști în Tehnologia Informației având diverse dizabilități care să explice și să demonstreze modul lor specific de acces Ia modurile de operare și la valorile promovate prin această tehnologie.
 • Subvenționarea prin lege a costurilor de conectare Ia internet a acestor persoane precum și a nevăzătorilor și surzilor.
 • În cazul persoanelor cu dizabilitate intelectuală, mai ales a copiilor, recomandăm produse culturale bazate pe imagine ușor accesibilă, pe spectacolul ludic, pe produsele non-agresive, cu rol important în socializarea subiecților.
 • Facilitarea accesului Ia activitati extrașcolare pentru toate categoriile de elevi cu dizabilități
 • Operatorii de pe piață, cum ar fi producătorii sau furnizorii de servicii, ar trebui sa fie încurajați includă cerințele de accesibilitate în cadrul procesului de proiectare, chiar de la început. Operatorii de pe piață ar putea fi încurajați, de asemenea, de cercetare în domeniile în care mijloacele tehnice de realizare a accesibilității încă sunt absente, sprijinite de programele europene de cercetare și inovare și/sau a fondurilor politicii de coeziune. Stimulente economice, cum ar fi reducerile de taxe, ar putea fi avute în vedere pentru comercianții cu amănuntul de pe piață, care dezvoltă produse inovative și servicii sau dispozitive asistive accesibile.
 • Educatia și formarea privind accesibilitatea pentru personalul autorităților publice și operatorilor de pe piață este, de asemenea, crucială. Programele de formare trebuie să evidențieze principiile de proiectare pentru toate persoanele și cerințele de accesibilitate. Autoritățile publice și operatorilor de pe piață ar trebui să li se ofere, de asemenea, informații pentru clienții lor cu privire la nivelul de accesibilitate prevăzut.
 • Cooperarea autorităților publice cu operatorii de pe piață, cu organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap la nivel national și european este o condiție de bază pentru îmbunătățirea accesibilității în toate domeniile. CNDR, prin organizațiile nonguvernamentale din domeniu, trebuie să fie implicat în proiectarea, monitorizarea, evaluarea întregului proces pentru îmbunătățirea accesibilității.

conferinta CNDR048Temele abordate în cadrul conferinței de către vorbitori au fost multiple, dar demne de menționat pentru că au atins multe puncte importante privind calitatea vieții unei persoane cu dizabilități in România. Temele dezbătute și prezentate au fost:

 • Sport și handicat
 • Accesibilitatea, o prioritate a noastră, a tuturor
 • Acces la ocupare
 • Servicii acordate persoanelor cu handicap (copii și adulți) în DGASPC Călărași
 • Tendințe în evaluarea persoanelor cu handicap
 • Integrarea școlară a coplului cu dizabilități
 • Drepturile asistentului personal
 • Relațiile ONG-urilor cu instituțiile publice
 • Modele de bună practică în învățământul preșcolar pentru copiii cu dizabilități

Referitor la învățământul special, din păcate județul Călărași nu are încă o școală specială, chiar dacă DGASPC Călărași a solicitat ISJ Călărași ca și unitate pentru învățământ special pentru copiii cu dizabilități una din școlile închise, și aici ne referim la școala nr. 7, sau școala nr.6. Putem spera doar că, ISJ Călărași se va hotărî în cel mai scurt timp care dintre aceste localuri va fi alocat acestui învățământ special pentru ca și acești copii cu dizabilități să poată beneficia de educație școlară. Județul Călărași este singurul județ din țară care nu are o personalitate juridică de învățământ special. Deocamdată avem clase doar de învățământ special integrat.

conferinta CNDR053Au fost dezbateri interesante, discuții constructive, privind absolut toate temele pentru că s-au subliniat carențele legislației, nevoile și disfuncționalitățile sistemului și ale societății privind persoanele cu dizabilități. Discuțiile referitoare la lipsa serviciilor comunitare pentru persoanele cu handicap care trebuie înființate, la asistentul personal profesionist care se presupune că va înlocui asistentul personal și la temerile privind acest lucru.

”Trebuie să ținem cont că sunt persoane care sunt dependente de servicii specializate. Avem copii și adulți care au nevoie non-stop de persoane care să-i ajute. Este bine să se prevină ca aceste persoane să plece din mediul familial. Sunt oameni care au nevoi speciale, poate că este nevoie ca la nivel de fiecare comunitate în parte să fie înființate servicii, iar adultul sau copilul să nu plece de acasă și să fie ajutați de asistentul personal. Însă, în acest moment, avem copii și adulți la cele două centre de handicap sever de la Călărași, de la Oltenița, la CIA Ciocănești CRRN Plătărești, care nu pot beneficia de un serviciu de doar câteva ore, ci au nevoie de asistență permanentă pentru că poartă pampers, au nevoie de sonde, sunt hrăniți cu lingurița, sunt ajutați să ia o pastilă, deci, nu pot fi desființate aceste centre. Nu este o problemă a noastră, a serviciilor.

Mi-aș dori ca lucrurile să se schimbe, îmi doresc ca la nivelul fiecărei comunități în parte să se înființeze astfel de servicii, ca să prevenim plecarea de acasă în instituții ale statului. Dar, pe cei care sunt instituționalizați și nu mai au pe nimeni, nu au o pensie, unde îi ducem dacă se dorește desființarea acestor centre? Noi, Călărașiul, DGASPC-ul, suntem deschiși la absolut orice este bine pentru noi toți, dar trebuie să recunoaștem că există aceste persoane care sunt dependente de servicii specializate non-stop” , a subliniat Doinița Nicolae, directorul general al DGASPC Călărași, în discuția care dezbătea problema asistentului personal calificat.

”Școala specială își avea o utilitate foarte mare la acest moment. Până să preia CJRAE orientările școlare, le făceam noi în cadrul DGASPC, și aveam în fiecare an, în medie,  cam 120-130 de orientări școlare pentru toate tipurile de handicap, către București, Buzău, Constanța, datorită faptului că noi nu aveam o școală specială, datorită cuiva care a fost foarte ”mândru” că a desființat-o.

Acea școală avea utilitatea sa deși era într-o zonă izolată. Practic acum ne adresăm celorlalte județe să ne preia copiii cu dizabilități, și bineînțeles că aceștia nu mai beneficiază de prima opțiune pentru că nu sunt din localitățile respective. Subliniez că necesitatea unei școli speciale în județul Călărași este enormă, pentru că mulți dintre copiii cu dizabilități nu pot urma o formă de învățământ”, a completat Robert Șerban –DGASPC Călărași.

conferinta CNDR032CNDR a dezvoltat, după modelul EDF o definiție a accesibilității, pe care dorește să fie inclusă într-o Iegislație viitoare: “Accesibil” înseamnă un bun, un serviciu, site-ul, tehnologia (inclusiv tehnologiile informaționale și de comunicații și ale sistemelor sau a mediului construit), care poate să pătrundă, să opereze, să participe, să fie folosit în condiții de siguranță, independent, si cu demnitate de către o persoană cu handicap sau cu mobilitate redusă) în toate circumstanțele (inclusiv în cazuri de urgență). Aceasta nu exclude folosirea de dispozitive de asistare sau de comunicare augmentative și alternative pentru a atinge accesibilitatea pentru anumite grupuri de persoane cu handicap, în cazul în care acest lucru este necesar.

În partea a doua a conferinței, membri sportivi ai Asociației Sporting Club Galați care militează pentru drepturile persoanelor cu handicap, reintegrarea lor în societate prin sport, au oferit la sala de sport din incinta stadionului municipal un meci de baschet demonstrativ. Paralimpicii au fost recompensați de primăria Călărași cu diplome de excelență, pentru promovarea sportului, tenacitatea și determinarea de care dau dovadă în competițiile susținute.

conferinta CNDR105Asociația Persoanelor cu Handicap “Sporting Club” Galați participă an de an la toate competițiile organizate de celelalte asociații din țară, unde a obținut de-a lungul timpului rezultate deosebite atât individual cât și cu echipa.

Pe plan internațional membrii APH SPORTING CLUB au participat la competiții ce s-au desfășurat în Italia, Finlanda, Spania, Coreea de Sud, Portugalia, Ungaria, Moldova. Participarea la competițiile interne și internaționale s-a dovedit a fi una din cele mai bune metode pentru integrarea în societate a persoanelor cu handicap.

conferinta CNDR146Ca și concluzie, spun doar atât: o viață de calitate, accesul la educație, formare și angajare în muncă, accesul la cultură și informație, accesibilitate la sub-contractarea de servicii, sunt drepturi fundamentale ale fiecărei persoane… oare, persoanele cu handicap nu trebuie să aibă o viață de calitate în care să poată trăi independent și să participe la toate domeniile vieții???… Este trist să auzi și să vezi că într-o țară civilizată lumea privește, gândește ciudat sau mai rău, ignoră persoanele cu dizabilități.

Barierele vor cădea atunci când noi, cei sănătoși, nu vom mai fi ”handicapați” în mentalitate, barierele vor dispărea atunci când noi vom considera persoanele cu dizabilități parte integrantă a societății și nu niște ”paria” pe care trebuie să-i integrăm ca să dea bine la organizațiile internaționale… cu siguranță că dacă am gândi mai mult cu sufletul și nu cu mintea, lucrurile normale și frumoase s-ar întâmpla… dar, pentru că suntem limitați din păcate… la suflet… suntem mici și handicapați… nu persoanele cu dizabilități au probleme, ci noi, cei care nu vedem pădurea de copaci. Cei bolnavi și neputincioși suntem noi, cei sănătoși, nu persoanele cu dizabilități… ei sunt fericiți și toleranți cu noi așa cum noi nu am fost cu ei niciodată…

conferinta CNDR013Domnilor din ISJ Călărași, haideți să facem un efort și să redăm dreptul acestor copii cu dizabilități la educație. Și ei sunt ai noștri, și ei merită șanse egale cu noi. De ce să îi trimitem la sute de km distanță, în străini, când ar putea rămâne aici, la ei acasă? Oare cât poate dura o hotărâre privind alocarea unei școli pentru niște oameni care deja au fost necăjiți prea mult de viață? De ce nu le  faceți o bucurie, mai ales pentru că puteți? Eu vă mulțumesc anticipat, pentru că știu că acolo în ISJ Călărași sunteți mulți oameni cu suflet mare, iar minunile sunt înfăptuite de oamenii cu suflet frumos!

conferinta CNDR149Iar pe d-voastră, doamnelor și domnilor cititori, mai vă rog ceva, puneți-vă fiecare dintre voi aceste întrebări:

 • Ce aș face dacă mi s-ar limita șansele de a participa la viața publică?
 • Ce aș face dacă mi s-ar limita posibilitatea de a avea o viață socială obișnuită?
 • Ce aș face dacă m-aș afla în imposibilitatea de a mă angaja și a-mi câștiga existența?
 • Ce aș face dacă aș fi în imposibilitatea de a avea acces la anumite instituții sau utilități care intervin în viața de zi cu zi?
 • Ce aș face dacă copilului meu i-ar fi refuzat dreptul la copilărie și la educație?
 • Ce aș face dacă cei din jurul meu m-ar privi ca pe un ciudat și m-ar trata ca atare?
 • Oare de ce merit o viață mai bună în comparație cu o persoană cu dizabilitate?!

Dacă vă veți da răspunsul corect… și mai mult, preț de 5 minute v-ați pune în papucii unei persoane cu dizabilitate, cu siguranță ați înțelege, iar lumea în care trăim ar fi mai bună!

Cu respect,

Liliana Manea

[wzslider autoplay=”true” interval=”4000″]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page