Dezvoltare durabilă, Dezvoltare rurală — ianuarie 23, 2014 at 09:00

O masura privind investitiile in infrastructura de broadband in spatiul rural se va lansa in februarie 2014

by

Submasura 322e – “Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural” se incadreaza in Axa III – “Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” a PNDR, obiectivul general al acesteia vizand imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona rurala prin cresterea accesului la servicii de comunicatii in banda larga.

investitii broadband

Astfel, prin PNDR vor fi sprijinite investitiile care vizeaza crearea sau modernizarea retelei de comunicatii electronice de acces (last mile), aceasta reprezentand o componenta obligatorie in cadrul proiectelor aferente submasurii 322e). De asemenea, vor putea fi sprijinite si investitiile care vizeaza crearea retelei de distributie (backhaul) acolo unde aceasta nu este prezenta, pentru asigurarea functionalitatii buclei locale.

Retele astfel create vor trebui sa asigure o viteza de transfer de minimum 1 Mbps partajat pentru persoane fizice, respectiv de minimum 4 Mbps partajat pentru persoane juridice.

Alocarea financiara publica (FEADR+buget national) pentru aceasta submasura este de aproximativ 20,24 milioane euro, numarul estimat de proiecte ce vor fi implementate fiind de aproximativ 120.

Beneficiarii acestei submasuri vor fi agentii economici care se incadreaza in categoria IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004, ce activeaza sau urmeaza sa activeze in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Acestea pot obtine o finantare de pana la maximum 200.000 euro/beneficiar in conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 privind ajutorul „de minimis”. Conform art. 3 alin. 3 din H.G. 224/2008 un beneficiar nu va putea solicita finantarea mai multor proiecte in cadrul sesiunii de depunere proiecte ce urmeaza a fi lansata.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile, neputand depasi plafonul mentionat anterior de 200.000 euro/beneficiar.

Aria de eligibilitate a submasurii este reprezentata de localitatile rurale “zone albe” de pe intreg teritoriul Romaniei (comune si sate componente in cadrul carora nu este prezenta reteaua de acces si/sau reteaua de distributie, care sa respecte criteriile tehnice de viteza mentionate anterior). Identificarea acestor localitati “zone albe” a fost realizata de catre Agentia Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), rezultand un numar de 1.546 localitati zone albe.

In prezent, la nivelul MADR se definitiveaza Ghidul Solicitantului aferent acestei submasuri, o varianta consultativa a acestuia fiind postata pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP).

Se intentioneaza ca in luna februarie 2014 sa fie lansata sesiunea de depunere a proiectelor in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, contractarea urmand a fi finalizata pana la 30 iunie 2014.

Sursa: MADR

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page