Anunţuri, Ultimile Știri — martie 22, 2016 at 15:09

Nu uitați: Declarațiile fiscale cu termen la sfârșitul lunii martie 2016

by

Regasiti mai jos lista completa a declaratiilor pe care trebuie sa le depuneti la Fisc in perioada 25-31 martie 2016, in calitate de contribuabili, dupa caz:

TERMEN: 15 zile de la data de cand nu se mai realizeaza venituri

Depunerea Declaratiei de inregistrare in evidenta persoanelor fizice care nu realizeaza venituri, precum si pentru stabilirea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate Formular 604

Se depune pentru inregistrarea in evidenta persoanelor fizice fara venituri, precum si pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care nu realizeaza venituri. BAZA LEGALA: Legea 227/2015 art. 180 alin. (1) si OPANAF 3743/2015

declaratia-600TERMEN: 30 de zile de la data infiintarii/ data eliberarii actului legal de functionare/ data inceperii activitatii/ data obtinerii primului venit/ data dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, sau 15 zile de la data modificarii ulterioare a datelor declarate initial

Depunerea declaratiilor:

– 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica Formular 010

– 010 – Se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza cind se modifica datele declarate anterior. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)

– 020 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane Formular 020

– 020 – Se completeaza de persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

– 070 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere Formular 070
– 070 – Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.

VINERI, 25 MARTIE

Plata taxei anuale aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul urmator

Cine depune?

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine OUG 77/2009 art.14 alin.(2) lit.b) pct.(i), B
VINERI, 25 MARTIE

Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale – pentru anul in curs Compania Nationala “Loteria Romana” – S.A. OUG 77/2009 art.14 alin.(2) lit.c)

VINERI, 25 MARTIE

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2016

Cine depune?

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia veriturilor din arendare), activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura

Legea 227/2015 art.121 alin.(4)

VINERI, 25 MARTIE 

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Cine depune?

Platitorii urmatoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuala;
– din contracte/conventii civile si de agent;
– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
– obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica care nu genereaza o persoana juridica;
– din premii si jocuri de noroc;
– obtinute de nerezidenti;
– din alte surse Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) si (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) si (6)

VINERI, 25 MARTIE

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului I 2016

Cine depune?

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, care determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor anuale de venit.

Legea 227/2015 art.151 alin.(2)

VINERI, 25 MARTIE 

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100
– lunar
– alte termene

Cine depune?

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 OPANAF 1950/2012

VINERI, 25 MARTIE

Declararea si plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101

Cine depune?

Platitorii de impozit pe profit.

Contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar diferit depun declaratia si platesc impozitul pana pe data de 25 a celei de-a treia luni de la inchiderea anului fiscal modificat.

Legea 227/2015 art.42
OPANAF 1950/2012

VINERI, 25 MARTIE

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta Formular 112 Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

Cine depune?

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.

Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.
Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor

Legea 227/2015 art.147 alin.(1) si alin.(2)
OMFP 1045/2012

VINERI, 25 MARTIE

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224

Cine depune?

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2)
OPANAF 3622/2015

VINERI, 25 MARTIE

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300

Cine depune?

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular)Legea 227/2015 art.323 alin.(1)
OPANAF 1790/2012

VINERI, 25 MARTIE
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301

Cine depune?

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

Legea 227/2015 art.324 alin.(2)

OPANAF 30/2011

VINERI, 25 MARTIE

Depunerea Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307

Cine depune?

Persoanele impozabile prevazute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015

OPANAF 2223/2013

VINERI, 25 MARTIE
Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Formular 311

Cine depune?

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit g) lit. h) din Legea nr.227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

OPANAF 632/2015

VINERI, 25 MARTIE 

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta Formular 390 VIES

Cine depune?

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015Legea 227/2015 art. 325
OPANAF 3162/2011

VINERI, 25 MARTIE

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015) Formular 394

Cine depune?

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3769/2015

VINERI, 25 MARTIE

Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097

Cine depune?

Persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei;

Persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.

OPANAF 3884/2013

VINERI, 25 MARTIE

Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor pentru anul anterior Formular 104

Cine depune?

Se depune de catre:
– persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica

– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

OPANAF 1950/2012

JOI, 31 MARTIE

Depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica Formular 010

Cine depune?

Persoanele juridice care opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, daca indeplinesc la 31.12.2015 conditiile prevazute la art. art 47 din Legea nr.227/2015.

Legea 227/2015 art.55 alin(2)
Legea 207/2015 art.88 alin.(1)

Sursa: ANAF

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page