Dezvoltare durabilă, IMM şi Afaceri — martie 18, 2014 at 15:00

Noi oportunităţi de finanţare pentru infrastructura educațională din Sud Muntenia prin Regio!

by

S-a redeschis sesiunea de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de învăţământ în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

adrCererile de proiecte pot fi depuse în intervalul 12 martie – 16 aprilie 2014. Alocarea financiară aferentă prezentului apel de proiecte este de 150 milioane de euro cofinanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, din care regiunii Sud Muntenia îi sunt destinate fonduri nerambursabile în valoare de 24,62 milioane de euro.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează miercuri, 19 martie, la sediul din Călăraşi, începând cu ora 11:00, un seminar de informare despre oportunitățile de finanțare care vor ajuta la îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Prezentul apel de proiecte vizează finalizarea investiţiilor începute din alte surse de finanţare, care, în prezent, stagnează din lipsă de fonduri. Astfel, sesiunea de depunere de proiecte se adresează solicitanţilor, care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat un contract de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea ce va face obiectul cererii de finanțare depuse în cadrul acestui apel de proiecte. Contractul de lucrări mai sus menționat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • achiziţia a fost lansată în SEAP după 1.01.2007;
  • data limită a finalizării lucrărilor este înainte de 31.12.2015;
  • data ultimei plăţi către constructor să fie înainte de 31.12.2015.

Activităţile eligibile orientative pentru care se poate obţine finanţare nerambursabilă Regio sunt următoarele:

  • consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor pentru toate tipurile de infrastructură pentru învăţământul obligatoriu, cu excepția campusurilor pentru învăţământ preuniversitar;
  • consolidarea, modernizarea şi extinderea clădirilor unităților de învățământ special, respectiv spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi pentru activităţi didactice;
  • construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor campusurilor pentru învăţământ preuniversitar;
  • dotări didactice, dacă au fost prevăzute iniţial în contractul de lucrări, conform Ordinului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;
  • modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicaţii, telecomunicaţii, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

Mai multe detalii cu privire la beneficiarii eligibili şi activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului sunt disponibile în Ghidul solicitantului şi în Ordinul pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile, documente pe care le puteţi descărca de pe pagina de Internet dedicată exclusiv programului Regio – http://regio.adrmuntenia.ro/, secţiunea Ghidul Solicitantului > Axa prioritară 3 > DMI 3.4, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s14/domeniul-major-de-interventie-34-reabilitareamodernizareadezvoltarea-si-echipare/.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page