Anunţuri, Ultimile Știri — iunie 23, 2014 at 14:19

NEGOIȚĂ ION, Primar al Comunei Ulmu, Jud. Călărași în coflict de interese

by

Backup_of_archiudeanAgenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către NEGOIȚĂ ION, Primar al Comunei Ulmu, Jud. Călărași.

NEGOIȚĂ ION a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât,în exercitarea funcției de primar, a semnat la data de 07 iunie 2010 cu societatea în cadrul căreia acesta deţine calitatea de asociat un contract de concesiune a unui teren aflat în proprietatea privată a Comunei Ulmu, în suprafață de 72,44 ha. În urma concesionării terenului, societatea a obținut subvenții de la A.P.I.A. în sumă totală de 185.158,82 Lei. Începând cu data de 02 decembrie 2011, fiul persoanei evaluate deține calitatea de administrator al societății.

NEGOIȚĂ ION a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora„Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”.

Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

sursa: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 23 iunie 2014

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page