Cultură şi Educaţie, Educaţie — aprilie 19, 2013 at 16:42

MODIFICĂRI ÎN PRIVINŢA ADMITERII LA FACULTATE ÎN 2013

by

esamiVeşti bune pentru elevii silitori.  Universităţile ar putea lua în considerare în organizarea sesiunilor de admitere de anul acesta şi notele obţinute de candidaţi în timpul liceului. Prevederea face parte din Ordinul privind organizarea admiterii la facultate pentru anul universitar 2013-2014, care a fost publicat joi, în Monitorul Oficial.

Este o posibilitate. Decizia aparţine universităţilor. Eu cred că dacă legea nu interzice, Ministerul nu trebuie să introducă astfel de restricţii“, a declarat, pentru Hotnews.ro, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie.

Amintim ca anul trecut s-a intrat doar prin examen sau pe baza mediei de la Bacalaureat, dar universitatile nu au putut folosi mediile din timpul liceului. La momentul respectiv, fostul ministru al educaţiei, Cătălin Baba după ce a modificat modalitatea de admitere la facultate, declara pentru HotNews.ro : “Pentru că Bacalaureatul este un examen serios, el poate fi folosit, dar nu pot fi luate în considerare la admitere mediile din timpul anului. Încurajam universităţile performante să aibă sisteme competitive de admitere”.

Iată ce spune Ordinul publicat joi, 18 aprilie, în Monitorul Oficial:
Art. 12 – (3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă şi de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, licenta şi/sau notele din anii de studii, după caz, conform propriei metodologii.

Şi iată ce spunea ordinul de anul trecut:
Art. 12 – (3) La calculul mediei generale de admitere pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, licenta sau disertatie, dupa caz, dar nu pot fi luate in calcul mediile sau notele din anii de studii

Cu alte cuvinte, noutatea pe care o aduce acest Ordin este faptul că din această vară vor putea fi folosite din nou la admiterea în facultăţi notele obţinute de elevi în timpul liceului, pe lângă notele şi media de la Bacalaureat.
Deci, iată care sunt prevederile Ordinului nr. 3544/2013 privind imagescadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2013 – 2014, al Ministerului Educaţiei publicat în data de 18 aprilie 2013, în Monitorul Oficial . Cele mai importante prevederi ale ordinului:

 • Admiterea poate fi organizată în sesiuni, înainte de începerea anului universitar / Ordinul de anul trecut preciza că se pot organiza maximum 2 sesiuni de admitere
 • La admiterea în facultatile unde predarea este în limba romana, la solicitarea scrisă a candidaţilor care au susţinut la bacalaureat şi proba la limba şi literatura maternă, examenul de admitere se poate susţine şi în limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare
 • Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină, admiterea va contina obligatoriu cu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. (la fel ca anul trecut)
 • La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa şi cetăţenii statelor membre UE, din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiana în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. (la fel ca anul trecut)
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat (anul trecut era finanţare prin granturi de studii – n.red.) pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior absolvit, dupa caz, iîn original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
 • Absolvenţii de liceu care au luat Bacalaureatul sau licenţa sau disertaţia în sesiunile corespunzătoare , ale anului şcolar/universitar 2012 – 2013 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/ licenţa/ master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat nu poate fi mai mica decât 5 sau decât un număr minim de puncte echivalent. (la fel ca anul trecut)
 • La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă şi de master pot fi luate în considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, licenţa şi/sau notele din anii de studii, după caz, conform propriei metodologii / Ordinul de anul trecut prevedea că… “nu pot fi luate în calcul mediile sau notele din anii de studii”.
 • Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu. (la fel ca anul trecut)
 • Universităţile au obligaţia întocmirii contractelor de studii dintre studenţii înmatriculaţi şi rectorul universitaţii
 • Rezolvarea contestatiilor este în exclusivitate de competenţa instituţiilor de învăţământ superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. (la fel ca anul trecut)

Tot pe 18 aprilie a fost publicat în Monitorul Oficial si Ordinul nr. 3545/2013 privind aprobarea  Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă  şi disertaţie.  Conform acestuia, examenul de licenţă/diplomă (examenul de diplomă se numeşte astfel în cazul domeniului ştiinţelor inginereşti) constă  din două  probe, la fel ca anul trecut:

 • proba 1: evaluarea cunoştintelor fundamentale şi de specialitate
 • proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă sunt publice, iar probele de mai sus “se desfăşoara în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului”.  Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6.00, iar nota de promovare la fiecare din cele două probe trebuie să fie cel puţin 5.00.
Examenul de disertaţie (se susţine la finalizarea masterului) constă într-o singură probă:
prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Susţinerea lucrării este publică, iar media de promovare trebuie sa fie cel puţin 6.00. 
Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni ale aceluiaşi an calendaristic, în perioadele stabilite de senatul universitar, prevede metodologia-cadru. 

 • Faţă de metodologia de anul trecut, în metodologia-cadru pentru 2013 dispare următorul articol: “Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încalcarea prevederilor Codului de etică  şi deontologie universitară”.

sursa:  Hotnews

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page