Dezvoltare durabilă, Economie — iunie 2, 2013 at 14:03

Modificarea legii privind veniturile din activităţi agricole

by

vacaAgenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu privire la veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza normelor de venit, informează ANAF într-un comunicat.

Potrivit Legii nr.168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost modificate dispoziţiile cu privire la veniturile din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, care se referă la introducerea unei noi grupe de produse vegetale (arbuşti fructiferi), detalierea şi modificarea denumirii unor grupe de animale, modificarea plafoanelor neimpozabile pentru anumite grupe de produse vegetale şi animale, prelungirea termenului de depunere a declaraţiei pentru anul fiscal 2013, respectiv 25 iunie 2013, precizează ANAF.

Contribuabilii, în cazul cărora au fost modificate elementele de impozitare prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal (grupa produse vegetale sau animale, plafonul neimpozabil etc.) şi care au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a Legii nr.168/2013, vor depune o nouă declaraţie până la data de 25 iunie, inclusiv, a anului 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013.

Având în vedere modificările legislative sus menţionate, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, prin introducerea în conţinutul acestuia, a elementelor de impozitare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, arată ANAF.

Proiectele de acte normative pot fi consultate pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page