Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — iulie 12, 2014 at 14:41

MMFPSPV si MFE au lansat ghidul privind dezvoltarea economiei sociale

by

Marti, 8 Iulie 2014, în prezența prim-ministrului Victor Ponta, ministrul MMFPSPV – doamna Rovana Plumb și ministrul Fondurilor Europene – domnul Eugen Teodorovici au lansat ghidul privind dezvoltarea economiei sociale aferentă Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1.
economie socialaAvând o valoare de minim 50.000 euro, maxim 2,5 milioane euro, proiectele implementate în cadrul acestei linii de finanțare vor contribui la creșterea sectorului economiei sociale, prin înființarea și dezvoltarea unor structuri ce își asumă un rol economic activ în procesul de incluziune socială, cum ar fi cooperativele, ONG-urile (fundaţii şi asociaţii), precum şi alte organizaţii non profit.
Suma maximă alocată dezvoltării sau înființării unei întreprinderi de economie socială este de 200.000 euro – sumă care este finanțată din cadrul schemei de minimis. Această sumă reprezintă un element de noutate față de cererile anterioare, fiind stimulată crearea de locuri de muncă sustenabile. În cadrul unei singure structuri sociale, vor fi create 8 noi locuri de muncă. Pentru mai multe structuri din cadrul unui proiect, algoritmul diferă. De exemplu, la 8 structuri numărul de locuri de muncă nou create este de 36.

Aplicanți eligibili

1. ONG-uri ;
2. Cooperative;
3. Furnizori de servicii sociale;
4. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
5. Întreprinderi implicate în economia socială;
6. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
7. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

Grupul țintă vizat

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, grupul ţintă eligibil cuprinde următoarele categorii:
Persoane din grupuri vulnerabile: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, familii care au mai mult de doi copii și/sau familii monoparentale, copii în situaţie de risc, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, victime ale violenţei în familie, femei aflate în situaţie de risc, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane care locuiesc în comunităţi izolate, victime ale traficului de persoane, persoane afectate de boli ocupaţionale.

Grupul țintă eligibil mai cuprinde lucrători sociali, asistenţi personali, asistenţi comunitari, mediatori familiali, mediatori sanitari, asistenţi maternali, îngrijitori personali din instituţii rezidenţiale, manageri ai structurilor economiei sociale, specialişti şi formatori implicaţi în economia socială.

Care sunt principalele avantaje sociale
În mod evident, principalul avantaj social este crearea a aproximativ 10.000 de noi locuri de muncă. De asemenea, prin crearea acestor noi locuri de muncă se urmărește integrarea atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic a grupurilor vulnerabile menționate.
De asemenea, un alt avantaj reiese din chiar scopul economiei sociale – crearea de noi locuri de muncă în cadrul structurilor de economie socială și orientarea activității în folosul comunității. Se vor promova, astfel, dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

Exemple de activități și locuri de muncă ce urmează a fi create
Exista o multitudine de activități care se pot realiza, precum mesteșuguri tradiționale, artizanale, brutării, mici întreprinderi de produs conserve sau lactate etc.
Ghidul Solicitantului pentru cererea de propuneri de proiecte 168 – “Dezvoltarea economiei sociale” poate fi consultat pe site-ul mmuncii.ro si pe site-ul AMPOSDRU.

Ghidul intră în vigoare după 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page