De pe la noi, Editoriale — mai 24, 2014 at 18:55

Mitinguri electorale botezate zilele comunei: Mix-Music este una din firmele bine înşurubate la bugetele centrului cultural judeţean şi autorităţilor locale din judeţul Călăraşi

by

Concubinajul Centrul Cultural Judeţean,autorităţi publice locale,Mix-Music şi alţi furnizori de consumabile şi servicii pentru evenimente, au umplut pacarea primăriei Călăraşi, cu maşini incripţionate Mix-Music.

IMG_9447Pe faţă! Furăciune pe faţă sub oblăduirea organelor care ar trebui să aplice legea. La un semn, multe primării liberale din judeţul Călăraşi au organizat mitinguri electorale pe care le-au botezat zilele comunei. Bere, mici, fum, kitch, comedii, în aşteptarea candidatei liberale la europarlamentare, a staf-ului PNL . În treacăt fie spus, Adina Vălean este cel mai inaccesibil candidat la europarlamentare, dintre cei care au fost prin judeţul Călăraşi.

Activul de partid în alertă alături cu firmele furnizoare de servicii şi produse pentru instituţiile unde sunt directori liberali.

Deturnarea şi politizarea în scop electoral a evenimentului este evidentă. Chiar şi probele sunt evidente. De fapt nu evenimentul a fost deturnat, el aşa  a fos gândit. Sumele din bugetele locale care au avut destinaţia pentru zilele comunei şi au folosite pentru mitinguri electorale.

Concubinajul Centrul Cultural Judeţean,autorităţi publice locale,Mix-Music şi alţi furnizori de consumabile şi servicii pentru evenimente, au umplut pacarea primăriei Călăraşi, cu maşini incripţionate Mix-Music.

Mix-Music este una din firmele bine înşurubate la bugetele Centrului Cultural Judeţean şi autorităţilor locale din judeţul Călăraşi.

“Flori de Mai”o extravaganţă pentru starea de sărăcie a oraşului şi judeţului Călăraşi, având la butoane în primul rând Mix-Music, pune la bătaie un autoturism pentru câţiva concurenţi. Centrul cultural judeţean s-a transformat în furnizor de comenzi pentru Mix Music.

Centrul Cultural Judeţean a externalizat activităţile pentru care a fost infiinţat, de fapt a devenit o instituţie în care majoritatea activităţilor sunt realizate de Mix-Music pe bani frumoşi şi personalul CCJ a devenit servant pentru ceastă firmă.

Vă redau mai jos structura organizatorică, scopul şi obiectivele, chiar de pe site-ul instituţiei, ca să realizaţi cât de mult a fost deturnată această instituţie de la menirea şi scopul ei firesc. O să facem o analiză mai amplă după terminarea evenimentului.

Centrul Cultural Judetean Calarasi este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Calarasi, având sediul în municipiul Calarasi, str. Independentei nr.20, judetul Calarasi.

Structura organizatorică:

 • Consiliul de administraţie:
 • Alina JIPA- Manager
 • Compartiment cercetare-conservare si promovare a culturii tradiţionale;
 • Compartiment de pregătire si perfecţionare artistica, promovare culturala si spectacole;
 • Compartiment resurse umane si salarizare;
 • Compartiment financiar-contabil;
 • Compartimentul administrativ;

Scop si obiect de activitate

Centrul iniţiază si desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul educaţiei permanente si al culturii tradiţionale, urmărind cu consecventa: principiul protejării patrimoniului cultural Judetean ;

 1. cercetarea stadiului actual al tradiţiilor si al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;
 2. protejarea si tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date si valori;
 3. coordonarea metodologica a activităţii aşezămintelor culturale la nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultura, universitati populare;
 4. elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale si stimularea creativităţii in toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
 5. elaborarea unor proiecte atractive si utile de educaţie permanenta;
 6. conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, precum si ale patrimoniului cultural naţional si universal;
 7. păstrarea si cultivarea specificului zonal;
 8. stimularea creativităţii si talentului;
 9. cultivarea valorilor si autenticităţii creaţiei populare contemporane si artei interpretative neprofesioniste in toate genurile – muzica, coregrafie, teatru etc;
 10. desfăşurarea unor programe adecvate intereselor si preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând si obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectiva;
 11. dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional si internaţional.

Nelu Bălaşa

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page