Comunicate de presă, Ultimile Știri — martie 11, 2015 at 21:30

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a organizat la Sinaia, Sesiunea regională de informare, parte a proiectului “Modernizarea serviciilor publice de informare și relaționare cu cetățenii, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”

by

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a organizat miercuri, 11 martie, în cadrul Hotelului Mara, Sesiunea regională de informare, parte a proiectului “Modernizarea serviciilor publice de informare și relaționare cu cetățenii, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice” – cod SMIS 13264. Partener în proiect este Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

ministerul munciiÎn cadrul evenimentului au fost prezentate și analizate cele mai importante obiective realizate până acum prin proiect. Printre acestea putem enumera următoarele:

  • Crearea unui portal informaţional al MMFPSPV adaptat nevoilor de informare ale cetăţenilor.
  • Crearea a 3 website-uri tematice, cu opţiunea de comunicare de tipul e-petiție, dedicate următoarelor domenii:

–      asigurări sociale,

–      familie și copii,

–      persoane cu dizabilități.

  • Achiziția si punerea în funcțiune a 9 infokiosk-uri, amplasate în sediile agenților județene pentru plăti și inspecție socială din județele Timiș, Dolj, Cluj, Neamț, Brăila, Călărași, Alba, Municipiul București și în sediul MMFPSPV, pentru accesul cetăţenilor la informaţiile de interes din activitatea ministerului.
  • Dezvoltarea strategiei de comunicare intra şi inter-instituţională şi a manualului de comunicare.
  • Dezvoltarea şi amenajarea a două birouri de informare şi de relaţionare cu presa, respectiv cu cetăţenii.
  • Înfiinţarea serviciului telefonic de informare TelVerde 0 800 86 86 22 disponibil solicitărilor de luni până vineri, între orele 9.00-22.00.
  • Constituirea unei reţele de comunicatori formată din experţi în comunicare din cadrul  MMFPSPV.
  • Instruirea unui grup de specialişti în managementul proiectelor finanţate din fonduri europene, care urmează să împărtăşească experienţa lor prin intermediul secţiunii dedicate Comunităţii de practică de pe portalul MMFPSPV.
  • Instruirea a 100 de angajaţi ai MMFPSPV în domeniul comunicării instituţionale moderne.
  • Instruirea a 25 de angajaţi ai MMFPSPV, membri ai Comunităţii de practică, în dezvoltarea de proiecte prin participarea la evenimente şi prin stagii de practică.

Proiectul include și realizarea unei campanii de informare TV, radio și presa scrisă, la nivel național, privind modernizarea serviciilor de informare oferite de MMFPSPV și a principalelor drepturi sociale ale cetățenilor gestionate prin sistemul MMFPSPV. Această campanie urmează să se deruleze și va avea scopul să comunice modul în care MMFPSPV, prin implementarea acestui proiect, va facilita accesul cetăţenilor la informaţiile din domeniul social.

Obiectivul general al acestui proiect constă în îmbunătăţirea furnizării serviciilor de informare și de relaţionare cu cetățenii, în vederea creşterii transparenţei administraţiei publice şi a încrederii cetăţenilor, prin simplificarea barierelor administrative şi prin reducerea timpului alocat furnizării acestor servicii.

Grupul ţintă al proiectului este format din angajații MMFPSPV şi ai instituţiilor din subordinea sau sub autoritatea sa, având ca beneficiari indirecți utilizatorii serviciilor de informare prin proiect: persoanele care vor accesa portaluri specializate și website-ul MMFPSPV îmbunătățit, care vor utiliza serviciul de e-petiții, linia telefonică tip tel verde, info-chioșcuri, birouri de informare și relaționare cu cetățenii și presa.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 7.026.005,50 de lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 5.972.104,67 de lei, iar contribuţia beneficiarului reprezintă 1.053.900,83 de lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei furnizării serviciilor”.

Contact
Florin DRAGOMIR, Manager de proiect
telefon: 021.313.62.67 int.745
email: florindragomir@mmuncii.ro
www.mmuncii.ro.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page