Cultură şi Educaţie, Educaţie — iunie 23, 2016 at 11:42

Ministerul Educaţiei va elabora o variantă îmbunătăţită a documentului-concept privind învăţământul profesional-dual

by

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) au organizat marţi, 21 iunie, Conferinţa naţională cu tema „Învăţământul profesional-dual, drumul de la idei la practică”. Au răspuns invitaţiei reprezentanţi ai Administraţiei Prezindenţiale (consilierul de Stat în cadrul Departamentului Educaţie şi Cercetare al Administraţiei Prezidenţiale, Ligia Deca), ai Guvernului (ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Violeta Alexandu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Dragoş Pâslaru şi secretarul de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Claudiu Vrânceanu), reprezentanţi ai autorităţilor publice, agenţilor economici, camerelor de comerţ şi industrie, ambasadelor, organizaţiilor patronale şi sindicale, comitetelor sectoriale şi ai societăţii civile.

adrian curajÎn cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele consultării publice referitoare la documentul-concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională a absolvenţilor de clasa a VIII-a”, respectiv propunerea privind învăţământul prfesional-dual. Astfel, au fost analizate şi prezentate principalele concluzii extrase din întâlnirile regionale, care au reunit peste 800 de participanţi, dar şi ale celor peste 400 de chestionare completate în cadrul consultării on-line. Mai mult, în cadrul unor ateliere de lucru dedicate principalelor provocări aduse de învăţământul profesional-dual au fost discutate propunerile partenerilor sociali şi ale operatorilor economici, astfel încât programele de formare în sistem profesional-dual să fie puse în aplicare începând cu anul şcolar viitor.

Principalele concluzii ale dezbaterilor din cadrul conferinţei au relevat necesitatea introducerii unei rute profesionale în sistem dual în Romania, urgenţa consolidării parteneriatului public-privat, inclusiv prin stimulente şi facilităţi fiscale pentru operatorii economici care investesc în formarea profesională în sistem dual. Un alt element important semnalat de participanţi îl reprezintă necesitatea pilotării acestor tipuri de programe pentru ajustarea şi îmbunătăţirea sistemului propus. De asemenea, a fost subliniată nevoia de a lua în considerare specificul IMM-urilor şi de a consolida capacitatea acestora de implicare în formarea profesională. Concluziile dezbaterii publice şi cele ale conferinţei vor fi integrate în documentul de politică publică al MENCS, document ce va prezenta un concept consolidat însoţit de un plan de acţiuni pentru punerea în aplicare a învăţământului profesional-dual, începând cu anul şcolar viitor.

Am avut ieri privilegiul de a mă afla în mijlocul celor care au venit alături de noi în demersul de a găsi cea mai bună cale pentru învăţmântul profesional-dual. Dezbaterea organizată la Biblioteca Naţională a reuşit să aducă împreună colegi din Guvern, reprezentanţi ai comunităţii şcolare, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor – cu toţii interesaţi de modul în care putem oferi cele mai bune şanse de formare profesională pentru tinerii noştri. Dezbaterea de ieri a fost la capătul unei luni de dialog public. Vom valoriza opiniile tuturor celor care au răspuns apelului nostru şi vom veni, în perioada imediat următoare, cu un conceptîmbunătăţit pentru învăţământul profesional dual, însoţit de o listă clară de acţiuni şi termene. Toate acestea, pentru caînvăţământul profesional-dual să capete substanţă, din această toamnă”, precizează ministrul Educaţiei, Adrian Curaj.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) mulţumesc celor care au formulat propuneri de îmbunătăţire a documentului-concept privind învăţământul profesional-dual: peste 800 de participanţi la dezbaterile regionale organizate în ţară, peste 450 de persoane care au trimis on-line sugestii de optimizare, precum şi  tuturor instituţiilor care au elaborat documente de poziţie.

Vă prezentăm, ataşat, în format pdf, documentul intitulat Sinteza consultării publice privind opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page