Educaţie — martie 17, 2016 at 22:14

Ministerul Educaţiei propune modificări ale actelor de studii eliberate absolvenţilor de învăţământ preuniversitar

by

Ministerul Educaţiei propune un proiect prin care se modifică şi se completează hotărârea de guvern cu privire la conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor și personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

Prin proiectul propus se urmăreşte armonizarea conţinutului actelor de studii cu nivelurile de calificare ale Cadrului Naţional al Calificărilor şi cu nivelurile de referinţă ale Cadrului European al Calificărilor.

absolvent

“Prin conținutul și formatul prezentat al actelor de studii se asigură descrierea competențelor profesionale specifice unei calificări profesionale de un anumit nivel de pregătire. Prin prezentul act normativ se menţine formatul actelor de studii care au fost eliberate absolvenţilor din sistemul românesc de învăţământ agreate pe piaţa muncii din ţările Uniunii Europene”, se precizează în Nota de Fundamentare a proiectului de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 577/2015.

De asemenea, proiectul de lege prevede eliberarea și a unui act de studii care să certifice absolvirea învăţământului primar.

“Având în vedere existența copiilor/tinerilor/adulţilor care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei și care pentru recuperarea învăţământului primar au urmat Programul “A doua şansă” pentru învăţământul primar și care au finalizat acest nivel de studii, se impune eliberarea și a unui act de studii care să certifice absolvirea învăţământului primar”, se mai menţionează în document.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page