Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — martie 20, 2014 at 11:00

Ministerul Agriculturii finanţează cu 20 de mil. euro investiţiile în reţele telecom din zona rurală

by

Întreprinderile mici şi mijlocii care activează în domeniul comunicaţiilor pot depune la Ministerul Agriculturi, până la 11 aprilie, cereri de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii în bandă largă (broadband) în zonele rurale neacoperite de reţelele operatorilor telecom.

madr

“Ministerul Agriculturii a lansat în data de 17 februarie sesiunea de depunere a cererilor de finanţare aferente submăsurii 322e) «Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural». Prin această submăsură sunt sprijinite investiţiile care vizează crearea sau modernizarea reţelei de comunicaţii de acces (last mile), aceasta reprezentând o componentă obligatorie în cadrul proiectelor aferente submăsurii 322e). De asemenea, vor putea fi sprijinite şi investiţiile care vizează crearea reţelei de distribuţie (backhaul) acolo unde aceasta nu este prezentă, în vederea asigurării funcţionalităţii buclei locale (last mile)”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Bugetul alocat se ridică la 20,38 milioane de euro, fiind acoperit din fonduri europene.

Perioada de depunere a proiectelor se va încheia pe 11 aprilie, contractarea urmând a fi finalizată până la 30 iunie.

“Sprijinul acordat va acoperi maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar volumul sprijinului public acordat în cadrul proiectelor nu poate depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar”, se mai spune în anunţ.

Beneficiarii eligibili sunt firmele care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi care activează sau urmează să activeze în domeniul comunicaţiilor.

Reţelele realizate vor trebui să asigure o viteză de transfer de minimum 1 Mbps partajat pentru persoane fizice şi minimum 4 Mbps partajat pentru persoane juridice, conform caracteristicilor tehnice descrise de legislaţia în vigoare.

Aria de eligibilitate a submăsurii este reprezentată de un număr de 1.650 localităţi rurale “zone albe” de pe întreg teritoriul României (comune şi sate componente în cadrul cărora nu este prezentă reţeaua de acces şi/sau reţeaua de distribuţie, care să respecte criteriile tehnice de viteză menţionate anterior).

Informaţiile necesare în vederea întocmirii şi depunerii dosarului cererii de finanţare se regăsesc pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).

“Atragem atenţia potenţialilor beneficiari asupra necesităţii obţinerii avizului tehnic pentru studiul de fezabilitate/memoriul justificativ care va face parte din dosarul cererii de finanţare, emis de către Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii conform procedurii indicate la adresa web indicată mai sus”, se mai spune în comunicat.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page