Cultură şi Educaţie, Proză şi poezie — ianuarie 30, 2014 at 16:58

Mihail Gălăţanu – “Burta înstelată/ The Starry Womb”

by

Poemele se învârt în jurul astrului matern ca planetele în jurul Soarelui, registrul fiind şi el, în mai multe rânduri, unul solar, jubilativ, extatic. Mihail Gălăţanu este un mistic atipic, acoperind cu o incandescentă religiozitate episoade şi reflexe biologice, acte fiziologice, cele mai elementare instincte. Dumnezeu apare, în acest sistem de valori, ca Atoateîndurătorul, iar adversarul Lui tradiţional – ca un Amăgitor uşor tautologic, ispitindu-l pe <<robul Mihail>> să iasă în lumea largă, să-şi părăsească perfecta incintă maternă. Respingând vehement asemenea avansuri, protagonistul, copilul matur, bătrân, mort pentru lume, se mai şi răzgândeşte. (…)

Burta instelata

Mihail Gălăţanu are, pe lângă capacitatea de a şoca lingvistic, darul de a ne surprinde imagistic. Prima îndemânare e comună <<nouăzeciştilor>> şi <<milenariştilor>>, ambele generaţii introducând şi reintroducând în poezie cuvinte tabú, puse pe hârtie cu ostentativă plăcere.”

Daniel Cristea-Enache

Pentru a achiziţiona cartea clic pe următorul link: http://antares.sud-est-forum.ro/wp/mihail-galatanu-burta-instelata-the-starry-womb/

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page