Evenimente — mai 17, 2017 at 22:54

Mesaj de sprijin pentru Ziua Internațională Împotriva Homofobiei

by

drapele Cu ocazia Zilei Internaționale Împotriva Homofobiei, ne exprimăm solidaritatea și sprijinul pentru comunitatea LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender și intersex) din România.

Având în vedere faptul că Bucharest Pride Festival 2017 are loc în această perioadă, susținem dreptul legal al acestor comunități de a folosi această ocazie tradițională pentru a se manifesta într-un mod pașnic pe data de 20 mai (ora 16.00, Arcul de Triumf) cu scopul de a atrage atenția cu privire la problemele specifice cu care se confruntă.

Drepturile omului – inclusiv justiția, egalitatea, umanitatea, respectul și libertatea de expresie – și statul de drept alcătuiesc fundația pe care se sprijină țările democratice. Legislația internațională în domeniul drepturilor omului pornește de la premisa că toți indivizii trebuie să se bucure de aceleași drepturi și libertăți, așa cum prevede Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Tocmai respectul pentru aceste valori fundamentale obligă guvernele să-și protejeze cetățenii împotriva violenței și discriminării și să se asigure că toți se bucură de șanse egale.

Unele persoane se confruntă în continuare cu acte de discriminare, direct sau indirect, din cauza orientării și identității lor sexuale.

Guvernele noastre încearcă să combată astfel de acte prin promovarea drepturilor omului. Oricine, inclusiv persoanele din comunitatea LGBTI, trebuie să se poată bucura de drepturile și libertățile prevăzute pentru cetățenii tuturor națiunilor.

* Declarația de mai sus este semnată de următoarele ambasade și reprezentanțe ale unor instituții internaționale: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Israel, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Uruguay, Comisia Europeană.

Joint Statement Expressing Support for the International Day Against Homophobia Bucharest, 17 May 2017 – On the occasion of the International Day Against Homophobia and Transphobia, we express our support for, and solidarity with, the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex communities in Romania.

We note that the 2017 Bucharest Pride Festival is currently taking place and we support the lawful right of these communities to use this traditional occasion to march together on May 20th (start at Arcul de Triumf at 16h) in order to peacefully raise awareness of the specific issues that affect them. Human rights — including justice, equality, humanity, respect and freedom of expression — and the rule of law are the foundations upon which democratic states are built.

Indeed, international human rights law is grounded on the premise that all individuals are entitled to the same rights and freedoms, as set out in the Universal Declaration of Human Rights. It is this respect for fundamental human values that obliges governments to protect all citizens from violence and discrimination and to ensure that all people enjoy equal opportunities. Some individuals still face discrimination, both systemic and overt, based on their sexual orientation and gender identity.

Our governments seek to combat such discrimination by promoting the human rights of all people. Everyone, including gay, lesbian, bisexual, transgender and intersex people should be free to enjoy the rights and freedoms to which people of all nations are entitled.

* The joint statement is issued by the embassies of Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Israel, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, USA, Uruguay and the European Commission.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page