Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — decembrie 6, 2016 at 15:18

Măsurile active pentru stimularea ocupării forței de muncă, au intrat în vigoare începând cu 3 decembrie

by

Pachetul de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a intrat în vigoare în 3 decembrie 2016, prin adoptarea normelor de aplicare a OUG nr. 60/2016, finanțarea fiind asigurată din fonduri naționale și europene.  

baniPotrivit actului normativ, de primele de mobilitate, respectiv prima de încadrare sau cea de instalare pot beneficia persoanele care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul Naţional de Mobilitate, care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii.

Planul Național de Mobilitate stabilește unitățile administrative – teritoriale cu un grad ridicat de marginalizare și care vor fi eligibile pentru măsurile incluse în pachetul de mobilitate. Planul Național de Mobilitate poate fi consultat aici.

Pentru a vedea modul concret în care sunt aplicate la nivel local măsurile active pentru stimularea ocupării forței de muncă, ministrul Muncii Dragoș Pîslaru și președintele ANOFM Marcel – Dumitru Miclău au efectuat astăzi o vizită de lucru la sediul AJOFM Dâmbovița.

“Acest pachet cu măsuri active de ocupare nu are probleme de buget pentru că ia banii naționali și cei europeni disponibili și triplăm bugetul pentru măsuri active. Orice leu cheltuit se dă doar pentru un loc nou de muncă, nu se dau banii decât pe crearea de noi locuri de muncă, deci orice leu pe care îl cheltuim este o investiție”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru în cadrul întâlnirii.

“O noutate este profilarea, e important ca statul să știe profilul celor care își caută un loc de muncă deoarece din profilare obținem nivelul de ocupabilitate și în funcție de asta va exista un “meniu” personalizat de servicii. Mai departe se merge pe partea de consiliere”, a adăugat ministrul Muncii.

Totodată, normele metodologice prevăd că de prima de instalare vor putea beneficia și persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul de liberă circulație a lucrătorilor în spațiul UE și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni și care îndeplinesc condițiile legale. Beneficiarii acestor drepturi vor avea obligația să prezinte la agenția de ocupare a forței de muncă teritorială la care sunt înregistrați şi care le-a stabilit şi acordat drepturile respective sau la care le-a fost transferat dosarul ca urmare a schimbării domiciliului sau stabilirii reşedinţei într-o localitate din alt judeţ, dovada emisă de angajator că sunt încadrați.

Normele metodologice adoptate stabilesc și modalitatea practică de acordare a primelor de activare, încadrare, instalare de care beneficiază la angajare persoanele fără un loc de muncă, precum și documentele în baza cărora se obțin aceste drepturi. Aceste documente vor fi depuse personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București (acolo unde persoana se află în evidență).

De asemenea, normele prevăd explicit procedura și documentele pe care trebuie să le depună angajatorii pentru a beneficia de stimulentele acordate pentru angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

“Angajatorul, cât și persoana care își caută un loc de muncă nu trebuie să vină permanent la agenția de ocupare. Au fost adoptate inclusiv o serie de măsuri de simplificare și acum corespondența cu agențiile de ocupare se poate face și prin fax, e-mail sau scrisori recomandate”, a spus presedintele ANOFM, Marcel Miclău.

Alte informații:

Printre măsurile active pentru stimularea ocupării forței de muncă, menționăm:

-acordarea unei prime de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni;

-schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de încadrare în situaţia şomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate – cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Se va acorda lunar pentru o perioadă de 12 luni șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reședința;

-schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de instalare – aceasta se acordă persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, după cum urmează:

-12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul;

-15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;

-în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

-în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de:

-3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

-6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Modificarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor, astfel:

-angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau persoane cu handicap primesc lunar, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, pe o perioadă de 12 luni, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;

-angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o sumă în cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni;

-angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei;

Subvențiile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute anterior, precum şi pentru perioadele în care persoanele se află în concediu de odihnă.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page