Plăcerile vieţii, Seducţie — mai 12, 2013 at 12:38

Masajul erotic oriental

by

masaj oriental1Trăim o epocă a extremelor şi a paradoxurilor, unul dintre ele constând în faptul că, deşi aproape tot ce ne înconjoară capătă conotaţii erotice, educaţia sexual-erotică de calitate reprezintă un gol serios al societăţii contemporane nu numai în ţara noastră, ci în mai multe părţi ale lumii.

Un paradox al societăţii actuale este şi acela că ea ne încurajează în extinderea spectrului şi în rafinarea senzaţiilor obţinute pe calea simţurilor gustativ, olfactiv, auditiv şi vizual, evitând însă, cu obstinaţie, să ne înveţe ceva despre minunatele experienţe pe care le putem trăi prin intermediul simţului tactil, ca să nu mai vorbim despre instruirea în ceea ce priveşte plăcerea pe care o putem oferi, pe această cale, fiinţei iubite. şi toate acestea se petrec în condiţiile în care stimularea tactilă este un adevărat limbaj al trupului care, de multe ori, se dovedeşte mai important şi mai eficient decât comunicarea prin cuvinte.

Înţelepţii Orientului antic au intuit acest adevăr, dezvoltândmasaj oriental2 arta atingerii corpului, cunoscută azi sub numele de masaj erotic oriental. Aceşti maeştri ai cunoaşterii oculte erau deţinătorii unui secret capital, anume acela că energia fundamentală a fiinţei este cea sexuală, şi că aceasta nu trebuie risipită, ci conservată, amplificată şi rafinată. Potenţialul creator – sperma la bărbat şi ovulul la femeie – este sursa tuturor celorlalte forme de energie din corp, pentru că organismul uman are capacitatea de a transmuta (a transforma în energie) fluidele sexuale şi de a utiliza apoi, în funcţie de necesităţi, energia rezultată. Pentru a putea folosi această forţă colosală, trebuie – în primul rând – să conştientizăm existenţa ei, iar în al doilea rând să avem canalele energetice deschise, astfel încât circulaţia de-a lungul lor să se realizeze perfect.

masaj oriental3Omul contemporan, ca urmare a unei alimentaţii foarte chimizate, a consumului de toxice, a stresului, a frustrărilor şi a complexelor acumulate, şi lipsit de o educaţie sexual-erotică autentică, nu este conştient de importanţa forţei creatoare “ascunse” în fluidele sexuale şi prezintă numeroase blocaje ale canalelor energetice. Masajul oriental elimină – într-un mod simplu, plăcut şi eficient – toate problemele mai sus menţionate, eliberând, într-o manieră armonioasă, energiile acumulate şi conducând la rezolvarea conflictelor interne care afectează sexualitatea şi relaţiile noastre în general.

Prin intermediul atingerilor realizate cu diferite intensităţi pe întreaga suprafaţă a corpului, această veritabilă metodă terapeutică restabileşte şi dinamizează circulaţia energiei prin canalele energetice, distribuind-o armonios în fiinţă. Totodată, acest gen de mesaj ne ajută să dobândim un bun control asupra potenţialului creator – care va deveni sursa sănătăţii noastre fizice, mentale şi afective, amplificându-ne şi menţinându-ne starea de fericire. Circulaţia liberă şi viguroasă aenergiei sexuale prin tot corpul va avea ca rezultat creşterea vitalităţii, a forţei fizice dar şi obţinerea unui echilibru emoţional şi mental durabil, stabil.

Nu în ultimul rând, masajul erotic oriental ne învaţă una dintre cele mai puternice forme de comunicare în cuplu, destinată relaxării şi încurajării schimburilor energetice dintre iubiţi, precum şi trezirii şi sporirii capacităţii de a oferi şi de a primi plăcere şi bucurie în timpul actului amoros. Aplicând consecvent tehnicile de masaj erotic, deschidem calea spre o viaţă amoroasă împlinită şi fericită, cu efecte regeneratoare asupra tuturor celorlalte nivele ale fiinţei noastre. Primirea şi dăruirea masajului erotic unifică mintea şi trupul, îmbunătăţesc priza de conştiinţă asupra senzaţiilor şi, odată cu acumularea experienţei, creste capacitatea de a controla plăcerea, ajutându-ne astfel, să prelungim la dorinţă, oricât de mult, extazul amoros.

Pe măsură ce dobândim controlul asupra plăcerii, devenim capabili ca, în timp ce facem dragoste, să ne lăsăm doar în voia senzaţiilor sublime şi să celebrăm, în acest fel, uniunea cu Sinele Divin prezent în fiecare dintre noi. Când se petrece acest lucru, putem considera că am sublimat energia sexuală, folosind-o într-un mod spiritual, acesta fiind, de fapt, şi scopul final al masajului erotic oriental.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page