Cultură şi Educaţie, Educaţie — mai 14, 2013 at 20:48

Marile destine au la bază influența unui bun învățător

by

lectie 2Chiar dacă în ziua de astăzi din ce în ce mai mulți sunt indiferenți la ceea ce se întâmplă cu societatea noastră, uitând de asemenea care sunt fundamentele acesteia, educația totuși rămâne stâlpul societății.

Acest concept pe care îl întâlnim destul de des pe buzele românilor își are locul atât în familie, societate cât și într-o instituție care pentru unii au dat-o uitării. În ciuda salariilor mizere din învățământul românesc, cadrele didactice muncesc din răsputeri pentru a aduce generațiile actuale și viitoare pe drumul cel bun, prin diferite metode și procedee ca nu cumva elevul să iasă de pe băncile școlii ”fără pic de carte”.

De regulă un profesor, un învățător este un model de urmat sau poate sta la baza unui destin măreț. Din dorința de învățare continuă și stimulare a elevilor la Școala Gimnazială Vlad-Țepeș, din comuna cu același nume, jud. Călărași, marți 14.05.2013, doamna institutor Cecilia Teodora Ghiță a susținut o activitate metodică la nivel de județ pe tema ”Strategii, tehnici, instrumente și modalități de integrare curriculară în învățământul primar”, titlul lecției fiind ”Adunări și scăderi fără trecere peste ordin cu numere de la 0-100”, la disciplina matematică. Întreaga activitate a avut patru momente importante:

  • Activitate demosntrativă-clasa I

– Propunător: Inst. Cecilia Teodora Ghița

  • Exemple de bune practici:

–  Prezentare de referate

–  Prezentarea unor elemente de portofoliu, a unor proiecte, secvențe didactic

  • Dezbatere-activități interactive de grup
  • Concluziile

De regulă conținuturile programelor școlare rămân neschimbate, dar ceea ce s-a schimbat în învățământul românesc sunt metodele și materialele utilizate de către dascăli la clasă. Meritul și tot respectul oare cui ar trebui acordat?

Prin intermediul jocului didactic, brainstorming-ului, videoproiectorului, flipchart-ului, doamna institutor a reușit să stărnescă curiozitatea și interesul copiilor pentru activitatea propusă.  ”Am ales Albă ca Zăpada pentru a îmbina matematică cu lectura și chiar cu muzica. Scopul a fost, totuși, de a stimula interesul copiilor și a-i ține captați pe parcursul orei. Din fericire copiii au dus la îndeplinire sarcinile și au descoperit codul secret, reușind să o salveze pe Albă ca Zăpada de regina cea rea”

Activitatea a fost un real succes și încă odată se demonstrează faptul ca dascălii noștri își fac conștiincios meseria, ba mai mult organizând și lecții la nivelul acesta pentru a arăta că se poate și altfel.

Cu respectul cuvenit, v-am salutat școlărește!
Prof. Aurelian Mihai

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page