Dezvoltare personală, Lifestyle — aprilie 26, 2013 at 18:32

Măreţia femeii conduce lumea către Divinitate

by

maretia femei2Cele mai multe femei nu-şi cunosc posibilităţile… multe au fost lăsate în ignoranţă, altele au renunţat la studii la naşterea primului copil, şi multe alte femei nu au nici un fel de pregătire profesională. Cum să devii independentă, cum să ai o activitatea creatoare, când sufletul şi mintea ta sunt lăsate în paragină, când nu le pliveşti de buruieni, nici nu le cultivi?… Iar pentru femeile care au aceste capacităţi, problema constă în a şti să reziste societăţii, a avea îndrăzneala de a se deschide catre adevărata lor menire, întrezărită de-a lungul istoriei omenirii. În unele perioade, femeia nu era privită ca o fiinţă umană… ea întruchipa Fecunditatea, Pământul, Natura, Viaţa… Identificată cu divinităţile reprezentând aceste entităţi, ea era considerată sacră. În numeroase epoci, femeia a fost adorată. Ea, este în funcţie de epocă şi de civilizaţie… Zeiţa, Preoteasa (Vestalele, Pitia), ea este Muza, Silfida… ea personifică Frumuseţea, Graţia, Blândeţea, Duioşia… ea este Mama, Soţia, Iubita… Cea care îl conduce pe barbat la Dumnezeu… Ea este încarnarea Absolutului şi are misiunea de a orienta lumea către Realitatea Ultimă Supremă. Prin Femeie străluceşte spiritul Realităţii Universale… prin Femeie, Universul este cel care vine în întâmpinarea barbatului…                 Măreţia maretia femei1femeii este aceea de a conduce lumea către Divinitate… Femeia are în mână ascensiunea omenirii către Lumina Divină, prin spiritualizarea profundă a vieţii şi totodată posibilitatea de a duce omenirea la eşec, prin amplificarea tendinţelor sale inferioare. Întotdeauna femeia se înalţă sau decade… pentru ea, nu există cale de mijloc.

Trezirea calităţilor specific feminine reprezintă, în cazul unei femei… dăruirea către viaţă. Femeia nu poate să-şi găsească împlinirea în afara fiinţei sale, ci doar prin acceptarea ei deplina şi conştientă. Iar acceptarea, nu înseamnă doar constatarea faptului că este fiziologic femeie, ci conştientizarea calităţilor specific feminine în propria fiinţă şi a rolului ei profund transformator în această lume. Sensul spiritual al vieţii ei, este acela de a transforma viziunea limitată a oamenilor despre esenţa lumii, prin manifestarea minunată a Feminităţii. Femeia cuprinde în fiinţa sa Principiul Creator al Universului, principiu care pune totul în mişcare, care anima şi manifestă.

În epoca actuală, femeile au au o mai mare deschidere către planurile spirituale decât bărbaţii… dar, neconştientizându-şi puterea şi dinamismul ce pot impulsiona şi trezi lumea întreagă, se complac în slăbiciune şi inerţie, se pierd în lucruri mărunte, neînsemnate, acceptă totul fără ca măcar să-şi pună problema de a transforma ceva… pentru că nu ştiu că se poate şi altfel!… Este timpul ca femeia sa înveţe să se cunoasca mai bine, să-şi aducă aminte de lumina din sufletul ei şi să o recunoască şi în cei din jur. Este timpul ca ea, prin strălucirea fiinţei sale, să arate bărbatului calea spre lumina şi împreună, îmbogăţiţi prin iubire şi unire, să se înalţe în Tărâmul Nemuririi…

Sursa:Elixirium

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page