De pe la noi — noiembrie 7, 2016 at 20:40

Manea Drăghici:Daniela Creţu a răspuns cu succes provocărilor ştiinţifice, profesionale şi manageriale

by

img_7240

 

 

Manea Drăghici, Prof. univ. Dr.  în cadrul Universității de Ştiinţe Agronomice şi medicină veterinară Bucureşti, fost Decan al Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală.

 

Dna CREŢU DANIELA, (profesor doctor în cadrul Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Director- Filiala Călăraşi, a Universităţii de Ştiinţe Agronomice si Medicina Veterinară din Bucureşti, preşedinte ALDE Călăraşi), este o persoană cu un stil de lucru profesionist, increzator si o atitudine proactivă, care a răspuns cu succes, în cei peste 17 ani de învăţământ universitar, provocărilor ştiinţifice, profesionale şi manageriale.

 

Activitatea de cercetare s-a axat, pe participarea la evenimente de ştiinţifice internaţionale (conferinţe ştiinţifice organizate la Praga, Ruse, Milano, Lecce etc)şi naţionale (conferinţe ştiinţifice organizate la Cluj, Sibiu, Alba Iulia, Bucureşti etc), prin publicarea şi diseminarea rezultatelor de cercetare în peste 300 de  lucrări ştiinţifice, între care, lucrări publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISIProceedings, lucrări publicate în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale, ca singur autor, dar şi în colaborare cu alti autori, fiind un excelent coechipier, care face lucrurile să se „întâmple”.

 

Rezultatele cercetărilor  regăsesc şi în cele 25 cărţi publicate, între care 2 în edituri internaţionale, editate în limba engleză şi o carte în limba bulgară, care au contribuit la îmbunătăţirea activităţii didactice si profesionale, dar şi în cadrul celor 17 proiecte de cercetare pe care le-a  coordonat, sau la care a participat ca membru în echipa de implementare

 

De asemenea, d-na Creţu Daniela, este membru în mai multe asociaţii profesionale şi preşedinte al Asociaţiei de Agroturism, Turism Rural şi Ecologic, Călăraşi, înfiinţată ca rezultat al unui proiect transfrontalier pe care l-a coordonat în perioada 2007-2008. De asemenea, de cca 5 ani, este recenzor pentru 2 reviste indexate în baze de date internationale şi membru în colectivele redactionale ale unor reviste naţionale şi locale.

 

Am remarcat, continua pregătire profesională a d-nei Daniela Creţu, în domenii adiacente profilului său profesional, respectiv, cursuri de manager proiect, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune, auditor al sistemului de calitate, formator adulti, formator de formatori etc, care demonstrează un înalt simţ de asumare a responsabilităţii, pentru activitatea educațională pe care o desfăşoră în cadrul facultăţii sale.

 

Asa cum am putut observa, d-na Cretu Daniela este o persoana inteligenta, responsabilă si foarte motivata, cu ambiţie şi tărie de caracter, cu abilităţi de gestionare şi organizare a activităţii profesionale, manageriale şi ştiinţifice, dar şi cu un înalt nivel de creativitate în domeniul său de activitate, demonstrând capacitate de concepţie, analiză şi sinteză şi  o atitudine pozitivă faţă de schimbare-în toate domeniile, pe care o acceptă ca pe o provocare şi o ridică la rang de obiectiv asumat.

 

Îi doresc mult succes în cariera politică, unde, cu siguranţă are multe de spus şi timpul va demonstra cu prisosinţă ce înseamnă implicarea doamnei prof.univ. dr. Daniela Creţu în activitatea comunităţii, în calitate de politician.

 

Prof univ.dr.Manea Drăghici

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page