Dezvoltare durabilă, Economie — august 27, 2013 at 16:38

Managementul deşeurilor solide în judeţul Călăraşi

by

IMG_0099Consiliul Judeţean Călăraşi a organizat în data de 21.08.2013, ora 11:00 în sala de ședințe a Consiliului Județean Călăraşi conferința de lansare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, care se derulează pe o perioadă de 50 luni, cu finalizare la data de 30.06.2015, având o valoare de 140.729.770 lei, din care 103.211.893 lei valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi” are ca obiect managementul deşeurilor municipale solide, respectiv, deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, deşeuri generate de serviciile municipale – grădini, parcuri, pajişti, pieţe, deşeuri stradale, nămolurile de la epurarea apelor uzate, deşeuri din construcţii şi demolări.

Au paricipat Gheorghe Oprișan-Director Executiv Direcția Managementul Proiectelor, Daniel Ștefan-Director-Asociația Intercomunitară Eqomanagement Salubris, Amuliu Cristescu-Director- Asociația Intercomunitară Eqomanagement Salubris, Miha Poteacă coordonator U.I.P.

Situaţia de management al deşeurilor înainte de implementarea proiectului

Necesitatea proiectului se justifică prin faptul că cerinţele europene şi legislaţia românească nu sunt respectate, sistemul este nesustenabil din punct de vedere al mediului

Aria de acoperire cu servicii de salubritatese prezintă astfel:

 • in 2007 28% din populaţia judeţului,
 • in 2009 94% din populaţia urbană şi 92% din populaţia rurală (soluţie de tranziţie)

Depozite existente:

 • Mediul rural: toate depozitele au fost închise la 16 iulie 2009
 • Mediul urban: 4 depozite neconforme au fost sistate dup ă următorul calendar:
 •  16 iulie 2010 Lehliu-Gară şi Fundulea
 •  16 iulie 2012 Călăraşi şi Olteniţa

Obiectivele proiectului

100% arie de acoperire                            Colectare separată a deşeurilor de ambalaje

Respectare Directivelor Europene        Protecţia mediului

Protecţia sănătăţii populaţiei          Imbunătăţirea serviciilor

Încurajarea compostării individuale Conştientizarea populaţiei

Strategie eficientă de taxe şi tarife   Întărirea capacităţii tehnice şi manageriale a CJ

Obiective de investiţii:

1.Colectarea selectivă a deşeurilor şi transportul specializat:

 • Investiţii în infrastructura de colectare a reziduurilor – construcţia a 2.780 unităţi-platformă şi achiziţionarea a 2.780 containere de 1,1 m3.
 • Investiţii în infrastructura de colectare a deşeurilor reciclabile– construcţia a 1.157 unităţi-platformă şi achiziţionarea a 1.557 containere de 1,1 m3.

Transportul deşeurilor se va face printr-un sistem centralizat, astfel:

 • de la punctele de colectare la cele 3 staţii de transfer;
 • de la staţiile de transfer la depozitul judeţean de la Ciocăneşti.
 • Colectarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE) nu se va face la centrul de primire din cadrul ST, ci se va face la punctele de colectare stabilite de producătorii acestui tip de echipamente (ex. congelatoare şi frigidere). „ DEEE albe” şi computere, alte dispozitive audio,

2.Depozitarea deşeurilor solide – se va realiza la staţiile de transfer Olteniţa, Călăraşi şi Lehliu-Gară (proiectul finanţează extinderea staţiei de transfer Lehliu Gară).

 • Staţiile de transfer au rolul de a optimiza transportul reziduurilor de la punctele de colectare la depozit.
 • În fiecare staţie de transfer există o locaţie de utilitate publică în care sunt amplasate containere mari, în care populaţia din zonă poate depune deşeuri voluminoase şi deşeuri periculoase.

3.Sortarea deşeurilor – se va construi şi se va echipa o staţie de sortare în amplasamentul depozitului ecologic de la Ciocăneşti, cu o capacitate de 15.500 tone/an.

 • Este necesară o sortare suplimentară chiar şi a deşeurilor reciclabile sortate de populaţie. Cu cât populaţia va sorta mai bine deşeurile, cu atât vor fi reciclate cantităţi mai mari şi vor fi transportate mai puţine resturi menajere la depozitul ecologic.

4.Depozitare finală

 • Se va realiza la depozitul ecologic judeţean de la Ciocăneşti, cu o capacitate totală de 3.575.000 t, din care doar prima celulă, cu o capacitate de 1.040.000 t va fi realizată în cadrul proiectului.
 • Astfel se vor respecta toate normele de mediu pentru depozitarea deşeurilor.

5.Compostarea deşeurilor biodegradabile:

 • Construirea la Ciocăneşti a unei staţii centralizate de compostare a deşeurilor urbane din parcuri şi grădini;
 • Achiziţionarea şi distribuirea a 36.120 de compostoare individuale;
 • Depozitarea fracţiilor biodegradabile: deşeurile generate de gospodăriile urbane, impurităţi de la staţii de sortare, deşeuri din pieţe, deşeuri stradale, deşeuri asimilabile celor menajere rezultate din industrie, instituţii şi comerţ.

6.Închiderea depozitelor existente:

Vor fi închise conform normelor europene următoarele depozite neconforme din judeţ:

 • Călăraşi,
 • Olteniţa,
 • Fundulea
 • Lehliu-Gară.

Durata proiectului

50 luni, cu finalizare la data de 30.06.2015

Valoarea proiectului

(fără TVA) 140.729.770 lei, din care:

 • 103.211.893 lei, finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • 23.222.675 lei contribuţia Guvernului României;
 • 2.580.297 lei contribuţia proprie a CJ Călăraşi la cheltuielile eligibile;
 • 11.714.905 lei alte cheltuieli decât cele eligibile conform POS Mediu.

[wzslider autoplay=”true”]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page