Editoriale, Interviuri — iulie 3, 2014 at 14:37

Lumină şi Adevăr pentru copiii aflaţi în grija DGASPC Călăraşi

by

mana-om-copilÎn primul rând spuneţi-mi câteva cuvinte despre sindicatul pe care îl reprezentaţi şi ce probleme întâmpinaţi în dialogul cu angajatorul, în speţă DGASPC Călăraşi.

Dumitru Ionel: În data de 14 septembrie 2013, s-a decis înfiinţarea sindicatului asistenţilor maternali „Lumină şi Adevăr”. Conform legii am depus documentele necesare la judecătorie şi drept urmare la data 10.10.2013, s-a emis de către Judecătoria Călăraşi hotărârea nr.7, prin care a luat fiinţă sindicatul cu acte în regulă şi prin care am devenit preşedinte ales în adunarea generală de către membrii de sindicat. Pe baza documentelor de înfiinţare am făcut o adresă către DGASPC Călăraşi, prin care am solicitat în baza tabelelor cu membrii, reţinerea a 1% din salariu lunar brut al membrilor, bani care reprezentau cotizaţia de sindicat.

Începând cu luna aprilie 2014, d-na directoare ne-a solicitat prin adresa 14762/04.04.2014, tuturor celor 3 sindicate, să depunem la DGASPC un dosar cu toate documentele de când a luat fiinţă sindicatele. Am depus acest dosar cu toate documentele cerute, inclusiv tabelul nominal cu asistenţii maternali, cu copii după adeziuniunile acestora, cu adresă pentru fiecare salariat. În urma acestui fapt, d-na directoare cu d-na Savu Elena de la salarizare, refuză categoric şi nu le opreşte salariaţilor cotizaţia de sindicat din luna februarie, pe motiv că „asistenţii maternali care s-au retras dintr-un sindicat au obligaţia să depună cererea de retragere la DGASPC”.

Eu am ataşat un tabel nominal cu membrii retraşi de la alt sindicat, inclusiv cererea de retragere din acel sindicat şi cererea de adeziune la sindicatul nostru, „Lumină şi Adevăr”, documente înregistrate la direcţie. Într-un final d-na director vine cu o adresă prin care „ne aduce la cunoştinţă că am depus la direcţie un dosar incomplet”. Acest lucru nu este adevărat, dar eu am înţeles ce doreşte domnia sa. Domnia sa nu îmi poate spune că salariatul are obligaţia de a face cerere către dumnealor pentru reţinerea cotizaţiei de 1% pentru sindicat. Nu are nici o legătură doamna directoare cu aprobarea cererii nominale a membrilor de sindicat pentru reţinerea cotizaţiei.

În legea 62 nu scrie acest lucru, de aceea am cerut temeiul legal prin care eu, ca lider de sindicat am obligaţia să le înmânez documentele pentru veridicitate. Statutul făcut în conformitate cu legea dialogolui social, legea 62/2011 modificată în 2013, la art.2, alineatul3,4  şi în statut respectiv art.4, se spune aşa: „Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie sindicală. O persoana poate face parte, în acelaşi timp, numai dintr-o singură organizaţie sindicală la acelaşi angajator. ” La rticolul 7, alineatul 2 din aceeaşi lege se înţelege foarte clar că ceea ce face d-na directoare este un abuz. „ Este interzisă orice intervenţie din partea autorităţilor publice, a angajatorilor şi a organizaţiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)”.

Doamna directoare nu are dreptul să intervină într-o organizaţie sindicală, nu scrie nicăieri că salariatul ar trebui să facă cerere către către domnia sa şi domnia sa să o aprobe.

Salariatul face cerere către sindicat şi menţionează că este de acord să i se oprească cotizaţia de 1% din dreptul salarial. După aceea sindicatul merge mai departe cu tabelul nominal al membrilor de sindicat şi o depune la direcţie. Corect?

Dumitru Ionel: Sigur că da. Art.10 din statutul sindicatului în conformitate cu legea 62, spune aşa: „Retragerea este voluntară, anunţată în scris de către membrul de sindicat printr-o cerere de retragere, care va fi înregistrată şi se va sista reţinerea cotizaţiei începând cu data de întâi ale lunii următoare depunerii cererii”. Deci, nu scrie nicăieri că asistentul maternal, salariatul  nu poate să plece sau că cererea trebuie depusă la direcţie. Dumnealor îmi solicită să le dau adeziunile. De ce să le dăm adeziunile? Ce se întâmplă cu acele adeziuni, la ce le folosesc? Nu au dreptul, sunt documentele sindicatului.

Dar cine are dreptul să vă ceară aceste documente ale sindicatului? Numai instanţa sau federaţia din care faceţi parte, dacă este cazul?

Dumitru Ionel: Da, numai în aceste condiţii. Nu suntem obligaţi să le punem la dispoziţia angajatorului. Nu înţelegem de ce trebuie ca salariatul să facă cerere pentru reţinerea cotizaţiei de 1% către d-na director, de ce dumneaei trebuie să-şi pună avizul pe o cerere a membrului către sindicat, pe când legea spune foarte clar că angajatorul are obligaţia să reţină membrilor de sindicat cotizaţia de 1% şi că aprobarea adeziunii şi întocmirea demersului pentru reţinerea cotizaţiei către angajator este în sarcina liderului de sindicat.

Eu pot înţelege că doamna vrea să desfiinţeze acest sindicat. Faptul că i-am chemat în instanţă unde am solicitat prin acţiunile pe care le-am depus, drepturile băneşti ale membrilor şi anume, concediul de odihnă. Asistentul maternal este privat de dreptul de a beneficia de concediul de odihnă. Oare legea muncii, legea 53, la art.39, alin.1, lit.c), unde este scris foarte clar că „salariatul are dreptul la concediu de odihnă”, nu se aplică şi asistenţilor maternali?

O întrebare. Dacă asistentul maternal pleacă în concediu, poate lua şi copii pe care îi are în plasament?

Dumitru Ionel: Poate să îi ia. În HG 679/2003, art.10,lit.e), spune că „salariaţii sunt obligaţi să asigure continuitatea şi pe timpul concediului”, adică să aibă grijă de copii. Eu pot asigura continuitatea pe timpul concediului dar, totodată desfăşor o activitate.

Este foarte ciudat. Nu este cazul unui salariat normal. Nu sunt norme specifice care să reglementeze acest aspect neobişnuit?

Dumitru Ionel: Absolut, nu este un caz normal. Nu, nu sunt norme specifice. Toată lumea minte şi face referire la statutul asistentului maternal, pe care nu îl au. Inclusiv în instanţă am cerut aceste documente, de existenţa cărora nimeni nu face dovada. Am făcut nenumărate adrese şi către direcţie referitor la acest statut, aceste documente, dar bineînţeles că nu mi-a răspuns nimeni. Concluzia este că, salariatul – pentru că asistentul maternal este un salariat- datorită faptului că acel copil pe care îl are în îngrijire este cu el şi pe perioada concediului, salariatul beneficiază de plata concediului de odihnă. Indiferent de faptul că salariatul opteză sau nu să dea copilul direcţiei pe perioada concediului, el trebuie să primească drepturile băneşti care i se cuvin pentru concediul de odihnă şi în plus, dacă optează ca acel copil să rămână cu el pe perioada concediului, să i se plătească şi salariul pentru că el munceşte în acelaşi timp. El este în concediu, dar se îngrijeşte totodată de copil. Şi lucrul ăsta nu îl spun numai eu, ci o spun şi magistraţii Curţii de Apel Iaşi, în decizia pe care au dat-o membrilor de sindicat „Nova Vita” Iaşi. Mai vreau să vă spun doar că în legea 53, art.142, alin.2, spune foarte clar: „salariaţii beneficiază de concediu de odihnă în natură”; aceşti oameni, asistenţii maternali nu au beneficiat niciodată de concediul de odihnă.

Dar li s-a plătit vreodată? Ei muncesc non-stop? Ajutaţi-mă să înţeleg, vă rog.

Dumitru Ionel: Niciodată nu au beneficiat şi nici nu li s-a plătit nimic. Da, ei muncesc non-stop, 24 de ore din 24.

Cu privire la drepturile salariaţilor la care am făcut referire, vreau să vă spun că potrivit art.41. alin.2 din Constituţia României, se prevede că salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială care privesc sănătatea şi securitatea salariatului, regimul de muncă, concediul de odihnă plătit, repaosul săptămânal. Toate aceste drepturi nu se respectă şi nu sunt luate în consideraţie de către angajator, în mod abuziv directorul instituţiei nu le acordă dreptul asistenţilor maternali la repaosul săptămânal, aşa cum scrie şi legea 53 dealtfel. Din punctul meu de vedere, art.41. alin.2 din Constituţia României nu se poate substitui art.10, lit f) din HG şi nici altei legi, întrucât actul normativ invocat ca lege specială de către DGASPC şi anume o hotărâre de guvern. Nu este o lege specială, este o Hotărâre de Guvern care, deşi are un caracter normativ nu este o lege şi prin urmare nu poate deroga de la dreptul comun care este Codul Muncii, legea 53/2003. Prin urmare, asistenţii maternali salariaţi au dreptul la compensarea bănească şi efectuarea în natură a concediului de odihnă. Nici un act normativ şi nici o autoritate nu poate încălca dreptul fundamental al salariatului convenit de Constituţia României.

Atunci, vin şi întreb, asistentul maternal în baza cărei legi funcţionează, cărei legi i se încadrează această meserie ? Nu se supune tot Codului Muncii?

Dumitru Ionel: Codul Muncii, sigur că da. Asistenţii maternali se supun legii 53/2003 şi sunt beneficiari ai tuturor drepturilor pe care le conferă legea. Asistentul maternal are un contract individual de muncă încheiat pe o perioadă determinată, de 3 ani.

Înţeleg că sindicatul a acţionat în instanţa pentru obţinerea unor drepturi pe care oricum vi le conferea codul muncii. Despre ce drepturi este vorba?

Dumitru Ionel: Avem două acţiuni în instanţă, une referitor la concediul de odihnă şi una pentru plata sâmbetelor, duminicilor şi sărbătorilor legale. În apărare DGASPC a depus în instanţă extrase din ştate de plată cu membrii de sindicat, unde este evidenţiat faptul că asistenţii maternali au beneficiat de concediu de odihnă, dar în care sunt diferenţe între sumele trecute pe ştatele de plată şi fluturaşii de salarii pe care i-au primit angajaţii. Pe ştatul DGASPC, de exemplu, un angajat apare ca a beneficiat de 25 de zile de concediu şi i s-a plătit 1250 lei sau 1525 lei, sume pe care acei angajaţi nu le-au încasat niciodată, dovada fiind fluturaşul de salariu şi extrasul de cont bancar. La vederea acestor extrase de ştate an solicitat înscris instanţei ca DGASPC să aducă copii după ştatele de plată, copii după extrasele de cont şi copii după ordinele de plată cu care s-au virat aceste sume. Diferenţele sunt foarte mari, cea mai mică diferenţă între sumele plătite şi cele încasate este de 300 lei noi, adică 3000000 lei vechi. Cum să greşeşti cu astfel de sume, cum să spui că salariatul a încasat când faptic el nu a încasat? Oricum nu ne vom limita la procesul civil, vom face adunarea generală a sindicatului şi cu acordul membrilor de sindicat vom depune şi o plângere penală.

Am înţeles că unii membrii de sindicat care au acţionat DGASPC în instanţă sunt ameninţaţi, este adevărat?

Dumitru Ionel: Dumnealor, cei de la DGASPC în speţă, se implică în activitatea sindicatului, au început să dea orine şi să ameninţe salariaţii care sunt înscrişi în sindicatul „Lumină şi Adevăr”, exprimarea lor sună cam aşa: „ Ce v-aţi înscris la nebunul ăla de Dumitru în sindicat?”… Eu vreau să menţionez că nu este sindicatul meu, este sindicatul asistenţilor maternali, eu doar îi reprezint pe aceşti oameni şi am avut curajul să lupt şi să cer drepturile acestor oameni.

Nimeni nu ne ajută cu nimic. Am facut nenumărate adrese şi sesizări la instituţiile statului abilitate, inclusiv la consiliul judeţean.Mi s-a spus că dacă nu sunt mulţumit de răspunsurile formulate de DGASPC Călăraşi referitor la problemele sesizate, mi-au recomandat să mă adresez instanţelor de judecată, lucru pe care l-am şi făcut dealtfel. Aceşti oameni nu ne ajuta cu nimic, vin şi fac doar mitinguri, cerând să îi votăm la europarlamentare, cerând să votăm preşedintele României, la alegeri parlamentare, alegeri locale, dar practic nimeni nu ne ajută cu nimic. De ce să mai meargă lumea să îi voteze? Am votat de fiecare dată dar toţi sunt o apă şi-un pământ… fiecare după ce s-a văzut votat ne închid uşile în nas, au o droaie de bodzguarzi şi de trepăduşi de care nimeni nu poate trece. Toţi uită că dacă mănâncă o pâine o mănâncă după urma noastră, a celor care i-am votat şi plătim taxe.

Dumneavoastră aţi adus la cunoştinţa autorităţilor aceste probleme?

Dumitru Ionel: Am făcut, am făcut peste tot… la prefectură, la consiliul judeţean, la primărie, nu s-a rezolvat nimic, ne trimite de la unul la altul sau ne spun că solicitările noastre au fost luate în evidenţă. Sunt nereguli pe care nimeni nu vrea să le vadă. În cartea de muncă oamenii au un salariu,le-au încheiat cartea de muncă cu alte salarii pentru că d-na de la personal de la DGASPC aşa a înţeles dumneai să opereze în evidenţă. Nu a aplicat ordonanţa 10/2008 care spunea clar că salariile se măresc şi conform legii un asistent maternal trebuia să aibă lamomentul acesta cca.1200 lei cu tot cu sporurile acordate, numai că la noi asistenţii au doar 600-700 lei.

Dar, am văzut documentele care au fost înaintate în instanţă de către DGASPC unde salariile erau mai mari de 600 lei.

Dumitru Ionel: Au trecut pe hârtie dar eu vă arăt fluturaşii de salarii şi extrasele de cont ale unor salariaţi şi veţi vedea că nu sunt acealeaşi. Toţi m-au făcut nebun, dar ei nu au ştiut că eu voi pune un specialist să facă acele calcule privitoare la salarii, cu gradaţii incluse cfr.legii 285, am făcut baza de calcul cu exemple concrete din cărţi de muncă, cu sporuri, pe care mai le-am transmis printr-o adresă DGASPC-ului şi bineînţeles că este depus şi în instanţă. Sunt hoţii de care se ştie de mult, oamenii sunt furaţi la salarii din 2008 , dar acestea au fost mereu acoperite. Ştiu toate lucrurile astea şi am lucrat la ele şi le-am înţeles pentru că vicepreşedinta sindicatului a lucrat ca şi contabil şi la biroul personal, resurse umane, ca revizor contabil. Eu, mă întreb acum, cine le-a acoperit? Toţi, de la directori până la controalele de audit care veneau şi spuneau că totul e în regulă.

Acum le-am cerut în instanţă şi ştatele de plată. Vreau să văd cum justifică faptul că oamenii ăştia sunt trecuţi cu nişte sume şi au încasat de fapt alte sume. Vreau să văd cum justifică şi faptul că o persoană care a fost în concediu de odihnă ar fi încasat 1533 lei pentru 25 de zile de concediu şi în luna următoare acelui om îi apare pe fluturaşul de salariu că a luat 700 sau 600 lei? De fapt, nu apare în fluturaş nicăieri că el ar fi beneficiat de 1533 de lei aşa cum apare în extrasele depuse în instanţă… Nici un salariat nu ştie exact câţi bani i se cuvin pentru munca depusă pentru că banii vin direct în cont şi mulţi dintre ei nici măcar fluturaşii nu mai merg să îi ridice.

Dar, dl. Dumitru câte ore lucrează sau mai corect spus este normat un asistent maternal?

Dumitru Ionel: Asistentul maternal lucrează 30/31 de zile din 30/31 de zile, adică lucrează 240 de ore, dar el este pontat şi remunerat pentru 160/168 de ore. La un calcul simplu, un asistent maternal lucrează cam 80 de ore în plus pe lună pentru care nu este remunerat, de fapt am cerut în instanţă inclus aceste drepturi pe ultimii trei ani pentru că fiecare asistent maternal a lucrat în aceşti 3 ani aproximatix 3000 ore şi nu i-au fost remunerate. Vreau să vă spun că nici fostul director Roibu, nici actuala directoare Nicolae Doiniţa, nu au ajuns la un consens cu slariaţii, nu au fost de acord cu nici un dialog social transparent privind aceste probleme de muncă. Nimeni nu le+a luat asistenţilor maternali acordul pentru a lucra în mod benevol şi gratuit sâmbăta şi duminica. Dumnealor nici nu vor să audă de Codul Muncii sau de Constituţia României care şi ea reglementează dreptul la repaos şi la odihnă, dumnealor se prelevă mereu de HG 679/2003 care în nici un caz nu poate reglementa raporturile de muncă între angajat şi angajator.

Dl. Dumitru, ceea ce sesizaţi şi îmi relataţi este de fapt o încălcare a dreptului omului.

Dumitru Ionel: Pentru asta am şi ajuns în justiţie. Aşteptăm ca justiţia să îşi spună cuvântul.

extras incheiere sedinta 10 iuniePartea a II-a a interviului unde au fost ridicate alte probleme şi mai grave, în numărul viitor.

Liliana Manea

P.S… Dl. Dumitru Ionel şi o parte din asistenţii maternali deja au fost apostrofaţi şi ameninţaţi pentru faptul că au discutat cu presa. Menţionez faptul că aceşti oameni nu aruncă vorbe în vânt, ei ne-au pus la dispoziţie pentru veridicitatea cuvintelor lor, documente… documente care o parte sunt deja depuse în instanţa la dosarul aferent cauzei împotriva DGASPC.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page