Comunicate de presă, Ultimile Știri — februarie 5, 2014 at 19:08

Lucrările şedinţei Colegiului Prefectural -Judeţul Călăraşi

by

logo prefectura calarasi

Marţi, 4 februarie 2014, cu începere de la ora 09:00, prin Ordinul Prefectului a fost convocat Colegiul Prefectural în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi.

CP2

Pe Ordinea de Zi au fost următoarele subiecte:

  1. Raport privind evaluarea activităţii desfăşurată de Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi în anul 2013.
  2. Raport privind activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi în anul 2013.
  3. Raport privind activitatea desfăşurată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi în anul 2013.

Lucrările acestei şedinţe au fost deschise de către George IACOB, Prefectul Judeţului Călăraşi, prin prezentarea raportului privind evaluarea activităţii desfăşurată de Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi în anul 2013. Conform celor enunţate de domnia sa, scopul definit al Instituţiei Prefectului în anul 2013 a fost şi rămâne îndeplinirea, în condiţii de eficienţă şi transparenţă, a prerogativelor conferite prin acte normative (a se vedea materialul anexat).

Evaluarea Activităţii Instituţiei Prefectului 2013 – PDF

Cel de-al doilea subiect al Ordinii de Zi a fost abordat de Tatiana ZAHARIA, directorul executiv în cadrul C.J.P. Călăraşi, care a informat faptul că, în anul 2013, instituţia pe care o reprezintă a urmărit în permanenţă realizarea sarcinilor ce i-au revenit prin lege, pentru aplicarea unitară în teritoriu a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi a programului de dezvoltare economică şi socială a judeţului, principalul obiectiv propus şi atins fiind implementarea modificărilor aduse de Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii (material anexat). Conform celor enunţate de reprezentantul (material anexat).

Raport privind activitatea desfăşurată de C.J.P. Călăraşi în anul 2013 PDF

În continuare, conform Ordinii de Zi, Mariana VASILE,  reprezentant al A.J.O.F.M Călăraşi, a comunicat faptul că în urma aplicării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă, în anul 2013, s-a realizat încadrarea unui număr de 2.535 persoane faţă de 2.700 persoane propuse a se încadra în anul 2013, ceea ce reprezintă 18 % dintre persoanele intrate în acest an în măsurile active de stimulare a ocupării forţei de muncă (14.235) (material anexat).

Informare privind activitatea desfăşurată de A.J.O.F.M Călăraşi în anul 2013 PDF

CP1

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page