Comunicate de presă, Ultimile Știri — februarie 25, 2014 at 11:04

Locuitorii din zona rurală au învăţat să devină antreprenori

by

Actuali sau viitori întreprinzători (meşteşugari, salariaţi, şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă) din comuna Frumușani, judeţul Călăraşi, au participat la cursuri de formare profesională pentru inițiere în antreprenoriat rural și pentru dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii, cât și de dezvoltare a competenţelor în domeniul IT.

Foto 1

Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane și promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale din județele Ialomița și Călărași” (POSDRU/110/5.2/G/87872), derulat de către Asociatia Eco Eden în parteneriat cu Fundaţia Naţionala a Tinerilor Manageri (FNTM), Fundaţia Societatea Academică Moscopolitana și Development Projects and Strategies SRL, a dorit să fie o soluție pentru problemele actuale ale locuitorilor din aceste zone.

Cea mai mare parte a repondenţilor unui studiu, realizat în cadrul proiectului,  considerau „că mediul rural nu este cea mai bună zonă pentru găsirea de locuri de muncă”. Drept soluţia soluţie, ei considerau „că ar trebui încurajate mai mult activităţile non-agricole şi crearea şi dezvoltarea de IMM-uri”.

„Prin intermediul proiectului, locuitori din Frumuşani au fost inițiați în tainele antreprenoriatului dar și intruiți în utilizarea calculatorului și, implicit, a internetului, toate acestea pentru a-i ajuta să-și gestioneze prezentele sau viitoarele afaceri, sau pentru a-și putea găsi mai ușor un loc de muncă”, a explicat Cătălin Băncilă, manager de proiect din partea Asociaţiei Eco Eden.

În cadrul cursurilor de antreprenoriat au fost prezentate noţiuni de bază în antreprenoriat, noţiuni despre iniţierea şi finanţarea unei afaceri, strategiile de dezvoltare şi riscurile afacerii, realizarea unui plan de afaceri, strategia de marketing, sistemul de management al calităţii, dezvoltarea produselor sau serviciilor, politica de promovare, negocierea contractelor, logistica necesară derulării afacerii precum şi noţiuni legate de managementul personalului şi evidenţa contabilă.

Participanţii la cursuri și-au manifestat în număr mare interesul pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale. O activitate foarte interesantă din cadrul acestor cursuri s-a dovedit a fi dezvoltarea planurilor de afaceri, ceea ce demonstrează dorința și deschiderea locuitorilor din zona rurală către diversificarea activităților pe care le întreprind.

FOTO 2

Participanţii au considerat aceste cursuri binevenite, care îi vor ajuta să realizeze un plan pentru dezvoltarea viitoarelor afaceri. Peste 95% dintre ei şi-au exprimat satisfacţia, atât asupra utilității cunoştințelor asimilate, cât şi a egalității de şanse, majoritatea cursanţilor fiind femei.

Totodată, participanții din cadrul proiectului au beneficiat și de un curs de inițiere IT, care s-a desfăşurat pe mai multe module, beneficiarii fiind instruiţi în noţiunile de bază, în utilizarea elementelor multimedia, în utilizarea procesorului de texte – WORD, în utilizarea unor mijloace moderne de comunicare – reţeaua Internet şi World Wide Web, în utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea prezentărilor tip PowerPoint, în utilizarea foilor de calcul tabelar Excel, precum şi în utilizarea elementelor de bază ale limbajului HTML.

Radu Georgescu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page