Politica, Politica locala — octombrie 2, 2018 at 21:32

Liviu Birău, Director General Rebu: Autoritățile  locale nu s-au implicat nici in campaniile de constientizare si nici in aplicarea masurilor coercitive adresate persoanelor care nu respecta legislatia in vigoare cu privire la colectarea gunoiului…

by

 

Liviu Birău, Director General Rebu: Autoritățile  locale nu s-au implicat nici in campaniile de constientizare si nici in aplicarea masurilor coercitive adresate persoanelor care nu respecta legislatia in vigoare cu privire la colectarea gunoiului…

Drăgulin aruncă pisica moartă în curtea Rebu

 

Un întreg domeniu al modernizării, pentru care statul român a semnat cu UE contracte de finanţare de peste un miliard de euro, se află într-o întârziere de câţiva ani. Este vorba de colectarea gunoiului.

În termeni mai simpli, asta înseamnă că  în Călărași ar fi trebuit să funcţioneze deja!!!??? (Sistemul de management integrat al deşeurilor  SMID) sistemul  în care gunoiul este colectat selectiv de către populaţie, prelucrat de un singur operator de salubritate şi apoi depozitat într-o rampă ecologică.

Ce este un SMID

Sistemul de management integrat al deşeurilor este un instrument unic la nivelul unui județ, prin care gunoiul produs de orice gospodărie este colectat și preluat selectiv, apoi prelucrat sau depozitat ecologic prin intermediul unor stații de compostare și tratare.

Asta ar fi însemnat ca administraţia locală să fi parcurs câteva etape esențiale:

 • să instaleze tomberoane și containere separate, pentru sticlă, metal, hârtie şi fracţia umedă;
 • să construiască noi stații de preluare a deșeurilor colectate selectiv;
 • să închidă vechile gropi, unde gunoiul era preluat de-a valma și polua mediul;
 • să realizeze campanii de informare pentru a educa şi obişnui cetăţenii să colecteze selectiv – adică să ducă sticlele la containerul pentru sticlă, hârtia la containerul pentru hârtie ş.a.m.d.
 • să construiască un centru de sortare și depozitare ecologic;
 • să desemneze, prin licitație, câte un operatorcare să se ocupe de colectarea, respectiv de operarea stațiilor de transfer și prelucrare a deșeurilor.

Veți vedea, de-a lungul acestui text, de ce fiecare dintre aceste etape are sensul ei.

Ce-am fi obținut noi

Încercați să vă imaginați: fiecare dintre noi ar începe să separe gunoiul menajer, să-l adune în recipiente diferite şi apoi să-l ducă la containerul specific.

Infograficul de mai jos descrie etapele acestui proces:

 

Implementarea SMID ar însemna şi diferenţierea sumelor plătite operatorului de salubritate: dacă produci mai puțin gunoi și îl depozitezi la containerul potrivit, plătești mai puțin.

Majoritatea site-urilor care descriu aceste sisteme sunt împănate cu expresii mobilizatoare, precum “implicarea responsabilă a comunităților”“reducerea poluării” sau “creșterea calității mediului”.

*******************************************************************************************

Am expus aceste  aspecte cu privire la colectarea gunoiului,care fac parte din bunele practici europene în domeniu, la care trebuie să ne racordăm,pentru a sublinia faptul  că primăria și primarul Daniel Drăgulin sunt principalii responsabili pentru colectarea gunoiului ,pentru salubrizarea și protecția mediului în municipiul Călărași.Chiar și legea românească are aceleași exigențe(legea salubrizării,legea101/2006).

Legea stipulează expres că principalele responsabilități revin consiililor locale, primăriilor și primarului care trebuie ,în conformitate cu legea, să organizeze serviciul public de salubritate și să creeze condițiile pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor pentru care este înființat.

Și ce să vezi!!!???

Înainte era o vorbă:  ascunde gunoiul sub preș.  La Călărași sub  preșul indolenței și nesimțirii nu mai încape nimic.De fapt municipalitatea nici numai mimează preocuparea…

Tomberoanele si pubelele ecologice – transformate si ele in depozite de gunoaie menajere – zac sfidator, la vedere, pe străzile si în piețele din Călărași si au devenit, practic, parte din mobilierul urban. 

Problema gunoiului din Călărași este atât de gravă și atât de preocupantă pentru cetățeni încât face obiectul comentariilor zilnice pe rețelele de socializare.

În schimb primăria și primarul Daniel Drăgulin au o atitudine  sfidătoare față de reclamațiile cetățenilor și obligațiile conferite prin lege.

Primarul și primăria trebuie conform legii să organizeze și să aloce resursele pentru serviciul de salubritate și să asigure salubritatea orașului.

Consiliul  municipal ,primăria și primarul Daniel Drăgulin au prin lege obligația să mobilizeze,să informeze,să educe populația și să aplice legea salubrizării. Și ce fac!!!??? Aruncă pisica moartă în curtea Rebu.

Redăm câteva din obligațiile legale pentru primarul Drăgulin și ai lui (funcționarii din primărie și consilierrii municipali)

Extrase din legea salubrizării 101/2006

Art. 2.

 • Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori asociațiilor de dezvoltare comunitară, în scopul salubrizării localităților.

Art. 3.

Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

 1. a)protecția sănătății populației;
 2. b)autonomia locală și descentralizarea serviciilor;
 3. c)responsabilitatea față de cetățeni;
 4. d)conservarea și protecția mediului înconjurător;
 5. e)asigurarea calității și continuității serviciului;
 6. f)tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
 7. g)nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;
 8. h)transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
 9. i)administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;
 10. j)securitatea serviciului;
 11. k)dezvoltarea durabilă.

 

Art. 5. –

(1) Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, elaborează și aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 6. –

(1) Autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

 1. a)stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;
 2. b)coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu;
 3. c)elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;

 

și pentru cine este curios să știe ce obligații au autoritățile locale în ceea ce privește strângerea gunoiului:

https://lege5.ro/Gratuit/geydambugi/legea-nr-101-2006-serviciului-de-salubrizare-a-localitatilor

 

*********************************************************************************************

Pentru aceste aspecte am avut un dialog cu Liviu Birău, Director General Rebu,ca un început pentru o discuție serioasă și o preocupare reală pentru problema salubrizării la Călărași. O discuție care să cuprindă cetățenii,autoritățile,operatorul și toți factorii interesați .

Liviu Birău, Director General Rebu: Autoritățile  locale nu s-au implicat nici in campaniile de constientizare si nici in aplicarea masurilor coercitive adresate persoanelor care nu respecta legislatia in vigoarecu privire la colectarea gunoiului.

Am  avut zilele trecute o discuție cu Domnul Liviu Birău Director General Rebu și Razvan Sauciuc director de contract pentru județul Călărași. Așa cum anticipam autoritățile locale, primăria Călărași, sunt depășite de situație și încercă să pună în cârca operatorului sarcinile și obligațiile consfințite prin lege,dar și menirea pentru care primesc salarii.

Autoritățile  locale nu s-au implicat nici in campaniile de constientizare si nici in aplicarea masurilor coercitive adresate persoanelor care nu respecta legislatia in vigoare.

Mai concret Primările și în speță primăria Călărași nu s-a implicat în campaniile de conștientizare și nici nu a inițiat campanii de informare  și educare cetățenească cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor. Primăria Călărași nu aplică amenzile stipulate de lege pentru nerespectarea de către cetățeni și agenții economic cu privire la colectarea selectivă

Primăria Călărași are de plată către Rebu milioane  de lei pentru neplata serviciilor de salubritate efectuate .

*******************************************************************************************

INTERVIU

 

Nelu Bălașa: Stimate Domn sunteți dispus să rostim adevărurile despre managementul deșeurilor în județul și municipiul Călărași?

Liviu Birău: Da.

Nelu Bălașa: România întârzie să adopte instrumente relevante privind gestionarea deșeurilor, iar din 2020, dacă nu va putea atinge o rată a reciclării de 50%, țara va fi pasibilă de sancțiuni de până la 200.000 de euro pe zi și chiar tăierea fondurilor UE pentru protecția mediului. Care este situația la Călărași?

Liviu Birău: Este greu sa schimbi mentalitatea oamenilor si sa ii determini sa constientizeze necesitatea colectarii separate a deseurilor.

REBU a conceput si distribuit in Calarasi „Ghiduri pentru colectarea separata a deseurilor”, dar, de aici, incepe al doilea pas, cel de a determina cetateanul sa colecteze si sa predea separat, corect, deseurile menajere produse in gospodaria proprie.

 In acest moment, ar fi trebuit ca autoritatile publice sa se implice, dar acestea nu s-au implicat nici in campaniile de constientizare si nici in aplicarea masurilor coercitive adresate persoanelor care nu respecta legislatia in vigoare.

Din totalul cca 50 000 de tone de deseuri menajere colectate din jud Calarasi, 61% sunt din orasul Calarasi.

Din pacate, din aceasta cantitate, procentul de deseuri reciclabile este de cca 3 % .

Nelu Bălașa: Rebu este criticat de cetățeni pentru multiplele deficiențe în colectarea gunoiului. Care este explicația?

Liviu Birău: In primul rand, este vorba de refuzul cetatenilor de a nu amesteca deseurile reziduale menajere cu cele reciclabile si mai ales cu cele vegetale / biodegradabile sau din constructii si de a folosi corect recipientele amplasate pe platforme.

De cele mai multe ori, in pozele care insotesc reclamatiile se observa cantitati semnificative de deseuri vegetale si din  constructii amestecate cu deseuri menajere si depozitate impropriu pe platforme, langa cupele destinate deseurilor reciclabile (sau menajere) care sunt goale.

Un alt aspect semnificativ il reprezinta „scormonitorii”, acei cetateni care, in cautarea deseurilor reciclabile (in special PET si doze de aluminiu), arunca pe jos continutul cupelor, creand aspectul neplacut de depozit de deseuri in jurul acestora. Aici ar trebui sa se implice mai mult autoritatea locala raspunzatoare de ordinea publica prin gasirea unei solutii de stopare a acestui fenomen.

 

Nelu Bălașa: Este bine așezat contractul  de salubritate d.p.d.v.d.al scopului general salubrizarea eficientă și la timp a comunităților?

Liviu Birău: Conceptul initial, cel care apare in contract, este total diferit de ceea ce s-a dorit a fi in teren.

Desi in Caietul de sarcini a fost vorba de ridicarea deseurile menajere, colectate separat – pe 4 fractii: menajer, hartie/carton, plastic/metal si sticla, de la puncte fixe – platforme betonate, in momentul inceperii derularii contractului a aparut solicitarea colectarii din poarta in poarta a deseurilor menajere, ramanand ca numai fractia uscata reciclabila sa fie colectata de la platforme. In realitate, din recipientele destinate deseurilor reciclabile este colectat un amestec de deseuri menajere, vegetale si  constructii , care, de cele mai multe ori, nu mai poate fi sortat si ajunge la depozitul final.

Nelu Bălașa: Sunt autoritățile  depășite de situație și se încurcă în formule birocratice,sunt pregătite din punct de vedere instituțional și al  infrastructurii?

Liviu Birău: Este necesar ca toate autoritatile publice locale din Judetul Calarasi sa se implice mai mult in aplicarea prevederilor legale si in activitatile de constientizare si educare a generatorilor de deseuri.

Din punct de vedere al infrastructurii, consideram ca infrastructura existenta este suficienta pentru momentul actual, existand posibilitatea optimizarii in urmatorii ani, astfel incat sa ne apropiem de tintele si obiectivele stabilite la nivel european.

Nelu Bălașa: Cât la sută din deșeurile  colectate în Călărași sunt deșeuri colectate selectiv?

Liviu Birău:  Cca 3 % .

Nelu Bălașa: Care sunt cauzele?

Liviu Birău: Cauzele sunt cele prezentate mai sus, in primul rand refuzul populatiei de a separa corespunzator fractia uscata (deseurile reciclabile) de fractia umeda din deseurile menajere corelat cu lipsa, aproape totala, de actiune a autoritatilor publice locale pentru implementarea prevederilor legale.

Odata ce fractia uscata este necorespunzatoare (recipiente continand resturi alimentare) fiind amestecata cu fractie umeda, deseurile recilabile nu mai pot fi separate si reintroduse in procesul de fabricatie, ajungand in depozitele finale.

Un exemplu sugestiv este cel cu un pahar cu apa in care punem 2 picaturi de ulei. In acest moment, apa nu mai este potabila. La fel este si o pubela cu fractie uscata (deseuri reciclabile) in care se arunca doua pungi cu deseuri reziduale umede, intreul  continut este compromis.

Nelu Bălașa: Ce este de făcut?

Liviu Birău: Pentru inceput, recipientele care nu au continut corespunzator (deseuri separat corect) sa nu mai fie ridicate si, varianta de taxare suplimentara pentru colectarea ulterioara a acestora, ar fi o propunere utila in obligarea celor care nu vor sa respecte legislatia actuala.

Nelu Bălașa: Ce metode și tehnologii moderne ar putea fi introduse în Călărași pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor?

Liviu Birău: Din luna august, in orasul Calarasi, in zona de case, s-a inceput programul Sacul Galben.

Au fost distribuiti saci galbeni  si materiale informative referitoare la cum acestia sa fie utilizati corespunzator .

Sacii galbeni sunt destinati colectarii fractiei uscate (hartie, carton, plastic, metal) si se ridica din poarta in poarta, in zilele de joi, vineri si sambata, conform programelor comunicate.

Din luna octombrie, va fi disponibil un nou produs – Sacul negru destinat deseurilor biodegradabile si vegetale. REBU ofera posibilitatea achizitionarii de la casieria proprie de saci negri (240 litri), inscriptionati, contra sumei de 2,5 lei / buc (TVA inclus) – suma care cuprinde intreaga prestatie (colectarea, transportul si eliminarea acestui tip de deseuri). Asta inseamna ca, dupa ce ai achizitionat acest sac si l-ai utilizat corespunzator, nu va mai trebui sa platesti nimic pentru ridicarea si depozitarea lui. Ridicarea sacilor negri se va face din poarta in poarta,  o data pe saptamana, intr-o zi ce va fi stabilita si anuntata ulterior.

In sacul negru se vor pune exclusiv deseuri biodegradabile si vegetale: frunze, iarba, crengute maruntite, resturi vegetale – legume/ fructe, flori,  zat de cafea / ceai etc.  Nu se vor depozita: resturi crude sau gatite de carne / peste, resturi lactate (lapte, smantana, branza, iaurt, unt), oua intregi, uleiuri vegetale / animale, excremente de la animalele de companie.

Acest serviciu va fi pus la dispozitie incepand cu 1 octombrie 2018, data de la care nu se va mai face colectarea deseurilor biodegradabile sau vegetale din alte recipiente.

 

Nelu Bălașa

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page