Dezvoltare durabilă, Economie — martie 2, 2016 at 10:09

Legislația muncii: Dosarul personal al salariaților

by

Asa cum bine stim, angajatorii sunt obligati sa intocmeasca un dosar personal pentru fiecare dintre salariati. Dosarul personal al salariatilor va fi pastrat in bune conditii la sediu si il va prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

dosarCare sunt documentele ce trebuie sa se regaseasca in dosarul personal al salariatului?

Conform specialistilor PortalCodulMuncii.ro, dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registrul general de evidenta a salariatilor.

Mai mult, specialistii in legislatia muncii adauga faptul ca legiuitorul nu enumera in mod limitativ si expres documentele incluse in dosarul personal al salariatului, acest lucru conducand la o practica diferita si la nivelul inspectoratelor teritoriale de munca.

Lista expusa se specialistii PortalCodulMuncii.ro, cu documentele ce trebuie incluse in dosarul personal al salariatului:

 1. cartea de identitate;
 2. acte stare civila;
 3. acte de studii si calificare;
 4. curriculum vitae;
 5. contractul individual de munca;
 6. fisa postului;
 7. avizul medical;
 8. fisa de aptitudini;
 9. certificatul de cazier judiciar (daca este cazul);
 10. recomandare de la ultimul loc de munca/nota de lichidare (dupa caz);
 11. pentru deducerea personala copii de pe actele de nastere ale copiilor;
 12. declaratie pe proprie raspundere cu privire la functia de baza;
 13. declaratie pe proprie raspundere pentru persoane in intretinere;
 14. instruirea introductiv-generala;
 15. instruirea la locul de munca
 16. dovada luarii la cunostinta a continutului Regulamentului intern.

“Avand in vedere ca refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei (art. 9 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 9 alin. (2) lit. b) din HG 500/2011), alaturi de mentiunile anterior facute, avand in vedere practicile diferite ale inspectorilor de munca, sfatul nostru este sa va informati asupra exigentelor inspectoratului teritorial de munca de care apartineti.”, precizeaza specialistii PortalCodulMuncii.ro.

de LegislatiaMuncii.ro

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page