Dezvoltare durabilă, Responsabilitate socială — iunie 4, 2014 at 10:00

Legea Voluntariatului – un nou proiect legislativ

by

După 8 luni de procedură parlamentară și 3 ani de consultări publice, noul proiect legislativ privind activitatea de voluntariat în România a fost votat in data de 27 mai 2014 în Plenul Camerei Deputaților.

Voluntarii Crucii RosiiProiectul de lege provine din sectorul neguvernamental, reflectă nevoile și răspunde provocărilor organizațiilor care lucrează cu voluntari din întreaga țară. În perioada 2009-2012 Federația VOLUM – Federația Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România din care face parte ca membru fondator si Crucea Rosie Romana, a ințiat sau a participat la dezbateri publice pe tema acestui proiect legislativ.

Propunerea legislativă aduce 3 modificări importante, ce reprezintă o evoluție importantă pentru mișcarea de voluntariat din România:
1)Reglementarea obligatorie a relației dintre voluntar și organizația gazdă printr-un contract cadru în formă scrisă, înregistrat în evidența organizației gazdă. Argumentele acestei prevederi sunt evitarea muncii la negru sau a altor forme abuzive de implicare, stabilirea clară a responsabilităților ambelor părți și evitarea încheierii altor forme contractuale (de muncă, civile etc) în scopul desfășurării activitaților de voluntariat, sau identificarea în mod greșit cu acestea.

2)Recunoaşterea voluntariatului ca experiența profesională. Aceasta prevedere este implementată deja în majoritatea statelor membre Uniunii Europene și se referă la recunoașterea experienței de voluntariat ca experiență profesională de către angajatori, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. Aceasta nu înseamnă vechime în muncă, și nu se referă la includerea voluntariatului în sistemul de asigurări sociale sau în sistemul de pensii. Creșterea angajabilității tinerilor și a tuturor categoriilor de vârstă este un rezultat direct vizat de această prevedere.

3)Acordarea de către organizația-gazdă a unui certificat de abilități dobândite prin voluntariat, denumit certificat de voluntariat, la cererea voluntarului. Certificatul va conține abilități cheie preluate din Cadrul Național și cel European al calificărilor și este similar cu certificatul de tip youthpass. La acest moment, certificatul este pilotat de organizații neguvernamentale din întreaga țară.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page