Anunţuri — octombrie 9, 2013 at 09:00

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 421 Proiecte de Cooperare

by

Gal valea mostistei

  • Data publicării apelului de selecție: 09.10.2013
  • Data lansarii sesiunii: 09.10.2013
  • Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 01/09.10-11.11.2013 

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada 09 octombrie – 11 noiembrie 2013 sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura 421 ”Proiecte de Cooperare” din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei.

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 421 ” proiecte de cooperare” sunt:

Tipuri de beneficiari Evaluarea numărului de beneficiari
  • GAL-uri
  • Grupuri/parteneriate, care funcționează după principiul și metoda LEADER
3 GAL-uri (GAL Valea Mostiștei și alte două GAL-uri).

 

Fondurile disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 421 – ” Proiecte de Cooperare” sunt in valoare totala de  34.000 euro.

Proiectele pot fi depuse in str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic de luni până vineri in timpul programului de lucru 8:30 – 16:30.

Data limită de primire a proiectelor este 11 noiembrie 2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 34.000 Euro.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro .

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 421 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion)  sau 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page