Anunţuri, Ultimile Știri — septembrie 10, 2013 at 18:59

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 41.313: Încurajarea activităților agroturistice

by

Gal valea mostistei

Data publicării apelului de selecție:10.09.2013
Data lansarii sesiunii: 10.09.2013
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 04/13 – 11.10.2013                                                                   

LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU

MASURA 41.313: Încurajarea activităților agroturistice 

Grupul de Acțiune Locala Valea Mostiștei  anunță lansarea, in perioada  10 septembrie 2013-11 octombrie 2013, sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura. 41.313: ”Încurajarea activităților agroturistice”  din Planul de Dezvoltare Locala a GAL Valea Mostistei.

Tipurile de beneficiari eligibili pentru măsura 41.313 ”Încurajarea activităților agroturistice” sunt:

  • Microîntreprinderi
  • Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanțare
  • Autorități publice locale
  • ONG-uri

Fondurile totale disponibile nerambursabile alocate în această sesiune pentru Măsura 4.313: ”Încurajarea activităților agroturistice” sunt in valoare totala de 405.403 Euro din care: fondurile disponibile nerambursabile sunt in valoare de  77.520 Euro pentru proiecte accesate de entități publice și 327.883 Euro pentru proiecte accesate de entități private.

Proiectele pot fi depuse în  Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic, de luni pana vineri, în timpul programului de lucru (08:30-16:30).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Euro pentru proiecte accesate de entități private și 77.520 Euro pentru proiecte accesate de entități publice.

Data limită de primire a proiectelor este 11 octombrie 2013, ora 16:30, la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.valeamostiștei.ro și www.apdrp.ro.

Informații suplimentare cu privire la accesarea Masurii 41.313 pot fi obtinute la sediul GAL din Str. Nicolae Titulescu, Nr.7 (Complex Service), Oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, zilnic intre orele 08:30 – 16:30 sau de pe pagina de internet www.valeamostistei.ro  precum si la telefon 0762649817 / 0756129877 (Costea Voicu Ion), 0756.129.879 (Stan Adriana Daniela) sau 0756.129.882 (Ghiță Radu Cristian) sau email gal.valeamostiștei@valeamostiștei.ro.

Sunt disponibile spre consultare la sediul GAL Valea Mostiștei,  variante electronice (pe suport CD) a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

You cannot copy content of this page